Banský register - fyzické osoby obvodný banský úrad v Banskej Bystrici


Obchodné meno, miesto trvalého pobytu IČO
Vladimír Fehérpataki, Nám. SNP 119, 966 01 Hliník nad Hronom 17 798 086
JUHÁSZ FARM - Juhász Štefan, Čamovce 172, 986 01 Fiľakovo 31 910 378
SARMAT, Ing. Peter Majer, Horná Ves 43/A, 967 01 Kremnica 37 889 842
Jozef Krupa - Anna Krupová  KRUP, 027 42 Podbiel 404 35 015 624
Miroslav Greško - Bielostav, 976 34 Tajov 1 10 835 016
Marian Balún, Na diele č. 451, 028 01 Trstená 33 791 180
Vladimír Sopúch - C a V, Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba 32 271 701
Miroslav Greško - Bielostav, 976 34 Tajov 1 10 835 016
Ing. Miroslav Žabka, Zolnianská 3066/4, 962 21 Zvolen 41 797 370
Pavol Salon - AUTODOPRAVA, 976 61 Lučatín 183 34 989 064
Ing. Ivan Kráľ, Majeríkova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 10 859 268
Ján Fungáč, 1. mája 1628/80, 986 01 Fiľakovo 41 244 982
Ing. Jozef Ditte, Dodekova 44, 968 01 Nová Baňa 50 444 361

Stav k 31.12.2017