Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Por. Číslo Lokalita Názov organizácie Nerast
1 Badín - Bačov PK Doprastav a.s., Žilina stavebný kameň
2 Boriny Mošovce Stanislav Reďkovský, Mošovce stavebný kameň
3 Čičerka - Nová Baňa Milan Chuťka - KAMENA - produkt, Partizánske stavebný kameň
4 Fiľakovo - Chrastie I. STONTEC, s.r.o., Fiľakovo čadič
5 Hliník nad Hronom LEVITRADE, s.r.o. Levice stavebný kameň
6 Horná Mičiná - Ťarbaška Kabe s.r.o., B. Bystrica dolomit
7 Horný Tisovník - materriálová jama DELTA - TEAM, s.r.o., Zvolen andezit
8 Horný Tisovník - Páleniská Líška, s.r.o., Podrečany stavebný kameň
9 Iliaš č. 2 MHRČ, s.r.o, B. Bystrica dolomit
10 Janova Lehota - Dérerov mlyn HOLES, s.r.o., Janova Lehota stavebný kameň
11 Kláštor pod Znievom Obec Kláštor pod Znievom dolomit
12 Kordíky Obec Kordíky dolomit
13 Krásna Hôrka Marián Balún, Trstená stavebný kameň
14 Ludrová - Biela Púť Poľnohospodárske družstvo Ludrová dolomit
15 Medzibrod-Zadná dolina LESY SR, š.p., Banská Bystrica dolomit
16 Nová Baňa (Zaller) Ján Šály, Rudno nad Hronom dolomit
17 Oravská Jasenica Lesostav s.r.o., Lipt. Hrádok stavebný kameň
18 Pliešovce LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce kremenec
19 Podbiel - Za Pálenicou Anna Krupová - KRUP vápenec
20 Pohronská Polhora (Borovniak) LESY SR, š.p., Banská Bystrica kremenec
21 Poniky (Borovie) Miroslav Greško BIELOSTAV, Tajov dolomit
22 Rátka AGRO RÁTKA, s.r.o., Rátka stavebný kameň
23 Rátka Chrastie STONTEC, s.r.o., Fiľakovo čadič
24 Trebeľovce - Láza AGRO RÁTKA, s.r.o., Rátka čadič
25 Ráztoka - Holica Roľnícke družstvo HRON, Slovenská Ľupča dolomit
26 Roveň Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce pararula
27 Sedliacka Dubová Spolok urbáru, Sedliacka Dubová stavebný kameň
28 Stará Kremnička lom Legio LEGIO BASALT s.r.o., Nevoľné stavebný kameň
29 Stožok I PK Doprastav, a.s., Žilina stavebný kameň
30 Šalková (Kôcová) Kvest, s.r.o., B. Bystrica dolomit
31 Šávoľ USD STONETRADE s.r.o., Lučenec stavebný kameň
32 Trstená Urbár Trstená, Trstená stavebný kameň
33 Važec Poľnohospodárske družstvo Važec piesok
34 Veľká Lehota Urbárske sdruženie Veľká Lehota andezit
35 Veľké Dravce PETERSON BASALT GROUP, s.r.o., Lučenec čadič
36 Veľké Dravce - Čirinec PETERSON BASALT GROUP, s.r.o., Lučenec čadič
37 Voznica - zemník lokalita Z-1 DOPRAVEX s.r.o., Príbovce andezit
38 Vrútky - Dubná Skala EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Košice stavebný kameň
39 Zaježová - Dubová LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce stavebný kameň
40 Zvolenská Slatina Milan Matuška, Kamenaprodukt stavebný kameň
41 Zvolenská Slatina Rastislav Straicher stavebný kameň
42 Blažovce Obec Blažovce štrkopiesky a piesky
43 Brezenec Poľnohospodárske družstvo Brezno štrkopiesky a piesky
44 Čierny Balog Frúdličky LESY SR, š.p., B. Bystrica, OZ Čierny Balog štrkopiesky a piesky
45 Holiša Štrkopiesky ĽN, s.r.o., Lučenec štrkopiesky a piesky
46 Hrušov (pieskovňa) Obec Hrušov štrkopiesky a piesky
47 Kiarov Vinica, a.s. štrkopiesky a piesky
48 Krivá pod Horou Obec Krivá pod Horou štrkopiesky a piesky
49 Lehôtka pd Brehmi terraton, a.s., Liptovský Mikuláš štrkopiesky a piesky
50 Lipovany Obec Lipovany štrkopiesky a piesky
51 Mučín Obec Mučín štrkopiesky a piesky
52 Muľka - Trebeľovce Jozef Cerovský, Trebeľovce štrkopiesky a piesky
53 Párnica Poľnohospodárske družstvo Párnica štrkopiesky a piesky
54 Podkopy - Važec PD Važec štrkopiesky a piesky
55 Stará Kremnička Vladimír Fehérpataky, Hliník nad Hronom štrkopiesky a piesky
56 Stará Kremnička, Breziny Obec Stará Kremnička štrkopiesky a piesky
57 Sučany PREFA SUČANY a.s., Sučany štrkopiesky a piesky
58 Šiatorska Bukovinka ŠTEFAN BABIAK - ŠTRKOPIESKOVŇA, Lovinobaňa štrkopiesky a piesky
59 Šíd JUHÁSZ FARM - JUHÁSZ ŠTEFAN, Čamovce štrkopiesky a piesky
60 Tuhár SLOVAK SOUTH REAL, s.r.o., Lučenec štrkopiesky a piesky
61 Turany I – Drevina STATON, s.r.o., Turany štrkopiesky a piesky
62 Veľká nad Ipľom - V Ipeľské štrkopiesky, s.r.o., Lučenec štrkopiesky a piesky
63 Veľká nad Ipľom Obec Veľká nad Ipľom štrkopiesky a piesky
64 Veľká nad Ipľom, Lúčky Štefan Nôta štrkopiesky a piesky
65 Veľká nad Ipľom - Farská lúka OMEGA - LC, s.r.o., Lučenec štrkopiesky a piesky
66 Veľký Otvor Obec Veľká nad Ipľom štrkopiesky a piesky
67 Vrútky - Lipovec BRA-VUR, a.s. Vrútky štrkopiesky a piesky
68 Východná Poľnohospodárske družstvo Východná štrkopiesky a piesky
69 Hliník nad Hronom Feherpataki tehliarske suroviny
70 Ružomberok Wienberger Slovenské tehelne, spol. s r.o. tehliarske suroviny

 

Stav k 31.1.2010

 

Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (xls)