Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV 
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 
stav k 31.01.2022

  

Lokalita Názov a sídlo organizácie
Stavebný kameň
Badín Pod Vandekovcom DIAN DS, s.r.o. Banská Bystrica
Bulhary (Smrečiny) UNICO, s.r.o. Žilina
Cigeľ - Košariská ANDESIT MINE, s.r.o. Bratislava
Čakanovce SLOVBAZALT, s.r.o. Čakanovce
Čavoj (Lom pod Končinou) Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj, Čavoj
Dubná Skala EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice
Fiľakovo - Chrastie BASALT STONE, s.r.o. Banská Bystrica
Hliník nad Hronom Bez organizácie
Horná Mičiná - Markov ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Banská Bystrica
Horná Mičiná - Ťarbaška Kabe s.r.o. Banská Bystrica
Horné Vestenice VESTKAM, s.r.o. Horné Vestenice
Horný Tisovník - Medokyšné DIAN DS, s.r.o. Banská Bystrica
Horný Tisovník - Páleniská Líška, s.r.o. Podrečany
Iliaš M H R Č spol. s r.o. Banská Bystrica
Janova Lehota- Déerov mln, Dérerov mlyn I MALES, s.r.o. Janova Lehota
Jastrabá Bez organizácie
Kamenec pod Vtáčnikom ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
Klížske Hradište KAROB, s.r.o. Ješkova Ves
Kolárovice Lesostav Sever s.r.o. Oščadnica
Krásna Hôrka Marián Balún Trstená
Krnišov - Tepličky KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Krupina I. Hanišberg EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice
Lehota p/Vt. (Lancast SK) LANCAST SK, s.r.o., Zákamenné
Lom nad Lazmi Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce
Lopušné Pažite Kameňolomy CS s. r.o. Žilina
Ludrová - Biela Púť Poľnohospodárske družstvo Ludrová, Ludrová
Malý Kolačín Bez organizácie
Medzibrod-Zadná dolina Miroslav Greško - BIELOSTAV Tajov
Michalková - Šúplatka Arenio group s.r.o. Bratislava
Milošová bez organizácie
Modrovka - Ježovec Starý urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová
Mojtín Bez organizácie
Mýtna - Hrby AMETYS, s.r.o. Košice
Nitrianske Rudno (B a B Plus) B a B plus s.r.o. Nitrianske Rudno
Nová Baňa (Čičerka) Miroslav Chuťka, KAMENA-produkt Partizánske
Nová Baňa (Pod Sedlovou skalou) Miroslav Chuťka, KAMENA-produkt Partizánske
Nová Baňa (Štamproch) DITTE, s.r.o., Nová Baňa
Nová Baňa (Zaller) Obec Veľké Pole
Párnica DOPRAVEX kameňolomy s.r.o. Príbovce
Pliešovce Obecné lesy Pliešovce s.r.o. Pliešovce
Podbiel - Za Pálenicou Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP, Podbiel - likvidácia
Podhradie - Rúbanisko (Ducký) Zdenko Ducký - KAMENTA Bošany
Podhradie (AKE s.r.o.) AKE, s.r.o. Prievidza
Podhradie- Ľ.Lazy (Z.Ducký) Zdenko Ducký - KAMENTA Bošany
Podlužany - Zlobiny (Prefa-stav) Prefa - stav s.r.o., Krušovská 2093 Topoľčany
Podrečany Silver Farm, s.r.o. Uhrovec
Pohronská Polhora (Borovniak) LESY Slovenskej republiky š.p. B. Bystrica
Poniky (Borovie) Bez organizácie
Rajec, p.č.2749/4až9, lok.Baranová ERPOS, spol. s r.o. Žilina
Rajecká Lesná - Úsypy International Innovation Center, s.r.o. Trstená
Ratka Chrastie) BASALT STONE s.r.o., Banská Bystrica
Ráztoka Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča
Ružomberok III PK Metrostav, a.s. Žilina
Sebechleby Draft Stone s.r.o. Bratislava
Sedliacka Dubová Spolok urbáru – pozemkové spoločenstvo, Sedliacka Dubová – likvidácia, vápenec
Sedliacka Dubová, Dubová Skalka Marian Balún, Trstená
Sklené Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Pliešovce
Snežnica Bez organizácie
Stožok PK Metrostav a. s. Žilina
Šalková (Kôcová) Bez organizácie
Šávoľ USD STONETRADE s.r.o., Nová 5, 984 01 Lučenec
Terchová - Lom Kýčera ROSSETA, s.r.o., Terchová
Trebeľovce - Láza KUPS, s.r.o. Zvolen
Trstená ŠTRKOMO, s.r.o. Vitanová
Tuhár SKC, s.r.o. Veľký Krtíš
Uhrovské Podhradie Bez organizácie
Ústie nad Priehradou DB Real finance, spol. s.r.o. Zakamenné
Veľká Lehota Urbárske združenie, 966 41 Veľká Lehota
Veľké Dravce - Čičirinec EURO BASALT a.s. Veľké Dravce
Veľké Rovné Bez organizácie
Voznica Bez organizácie
Vtáčnik (mimo DP) KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen
Vyšehradné I. Bez organizácie
Vyšehradné II. Bez organizácie
Zaježová - Dubina Obecné lesy Pliešovce s.r.o. Pliešovce
Závada - Velušovce Prefa - stav s.r.o., Topoľčany
Zuberec Cestné stavby spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
Zvolenská Slatina Malý Korčín Milan Matuška - KAMENA - produkt, Krnča
Zvolenská Slatina Na Dieli Urbariát obce Zvolenská Slatina pozemkové spoločenstvo, Zvolenská Slatina
Štrkopiesky a piesky
Beckov - Kopané K.L.K., s.r.o. Kočovce
Beckov II.- Zelená voda I. Bez organizácie
Blažovce BEDROCK, s.r.o., Martin
Brunovce NERAST, s.r.o., Bratislava
Čakanovce SLOVBAZALT, s.r.o. Čakanovce
Čierny Balog Frúdličky LESY SR, š.p., B. Bystrica, OZ Čierny Balog
Dubnica n/V - Pažiť ÚTES, s.r.o. Dub.n.V.
Dulov, lok.Dolné Prúdy Agrofarma spol. s r.o. Červený Kameň
Horovce - Sihoť ZEMPRA, s.r.o. Ilava
Hrušov (pieskovňa) Obec Hrušov
Chrenovec - Brusno Spolok býv. urbárnikov
Ivančiná BEDROCK, s.r.o., Martin
Kľúčové za Váhom, k.ú. Kľúčové Spol. býval. urbárnikov Kľučové
Kočovce lok. Važina, Východ Slov. štrkop.,s.r.o.
Kotešová (p.č.1904/2, 3) Obchod s palivami, s.r.o.
Kotešová (p.č.1907/4, 5 ...) lividácia od 2013
Kotešová p.č. 1920/5 lok. Važina dodávat. Váhostav-Sk
Krivosúd-Bodovka dodávateľsky Združ. Urbárnikov
Liptovský Ján KMN consulting, s.r.o. Liptovský Mikuláš
Lisková Bez organizácie
Mikušovce Štrkopiesky Mikušovce s.r.o. Lučenec
Mikušovce Štrkopiesky Nôta, s.r.o. Lučenec
Nitra nad Ipľom Ján Fungáč, Nitra nad Ipľom
Nozdrkovce Bez organizácie
Očkov Poľnohospodárske družstvo Podolie
Opatová (okr. TN) Za kanálom dodáv. LIM plus,s.r.o.Trenčín
Opatovce (okr. TN) JUH 1 a JUH 2 LIM plus,s.r.o.Trenčín
Oravská Poruba Zábrež Vladimír Sopúch C&V, Oravská Poruba 283, 027 54 Veličná
Panické Dravce Novoreal – LC, s.r.o. Lučenec
Panické Dravce I SILICIUM, s.r.o. Lučenec
Plevník-Drienové (p.č.1708/1) Doprastav, a.s. Bratislava
Považany ZAPA beton SK Bratislava
Považská Teplá (p.č.1716, 1723) a Považská Bystrica (p.č. 6121/48) Doprastav, a.s. Bratislava
Považské Podhr. (p.č.769/29) Prúdy Doprastav, a.s. Bratislava
Považské Podhradie III. Váhostav SK, a.s. Bratislava
Predmier ( p.č. 1119/25,61,64) Kamenivo Slovakia, a.s. Bytča - Hrabové
Predmier ( p.č. 1119/27) Kamenivo Slovakia, a.s. Bytča - Hrabové
Prejta lok. Sihoť Darija, spol. s r.o. Bolešov
Pruské Bez organizácie
Rakoľuby, KN C 5289/1,2,3 K.L.K., spol. s r.o. Kočovce
Rozvadze, KN C 397/2 STAVCEST, s.r.o. Trenčín
Sigoť, k.ú. Lednické Rovne SESTAV, s.r.o. Ilava
Sučany - Malé Diele PREFA invest, a.s. Sučany
Sučany I Váhostav, a.s. Bratislava
Sučany II Váhostav, a.s. Bratislava
Sučany III Váhostav, a.s. Bratislava
Stredné Plachtince PRMKA s.r.o. Kamenné Kosihy
Turany – Drevina (likvidácia) CHYŽBET SK, s.r.o., Turany
Turany - Záblatie Váhostav, a.s., Bratislava
Turany II - Drevina CHYŽBET SK, s.r.o. Turany
Uľanka - Harmančok Miroslav Greško - BIELOSTAV, Tajov
Varín DAL, s.r.o. Považský Chlmec
Važec - Podkopy Poľnohospodárske družstvo Važec, Važec
Veličná C&V Vladimír Sopúch, Oravská Poruba
Veľká Bytča, 3108/6 ... Ján Korbáš, Veľká Bytča
Veľká nad Ipľom OMEGA- LC, s.r.o. Lučenec
Vrútky Lipovec BRA - VUR, a.s. Vrútky
Východná Poľnohospodárske družstvo Východná, Východná
Za Váhom, k.ú. Hloža Podhorie SESTAV, s.r.o. Ilava

 

Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (XLS; 15,9 kB)