Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV 
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 
stav k 31.12.2020

  

Ložisko nevyhradeného nerastu Okres nerast Organizácia
Badín Pod Vandekovcom Banská Bystrica dolomit DIAN DS, s.r.o. Banská Bystrica
Bulhary (Smrečiny) Lučenec UNICO, s.r.o. Žilina
Čakanovce Lučenec čadič SLOVBAZALT, s.r.o. Radzovce
Dubná Skala Martin žula EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice - Barca
Fiľakovo - Chrastie Lučenec čadič BASALT STONE, s.r.o. Banská Bystrica
Horná Mičiná - Markov Banská Bystrica dolomit ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Banská Bystrica
Horná Mičiná - Ťarbaška Banská Bystrica dolomit Kabe, s.r.o. Banská Bystrica
Horný Tisovník - Medokyšné Detva andezit DIAN DS, s.r.o. Banská Bystrica
Horný Tisovník - Páleniská Detva andezit LÍŠKA, s.r.o. Podrečany
Iliaš Banská Bystrica dolomit MHRČ, spol. s.r.o. Banská Bystrica
Janova Lehota Žiar nad Hronom andezit Holes, s.r.o. Janova Lehota
Krásna Hôrka Tvrdošín vápenec Marián Balún - BAPA Trstená
Krnišov - Tepličky Krupina andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Krupina I. Hanišberg Krupina andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice - Barca
Lom nad Lazmi (Lešť) Zvolen andezit Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce
Ludrová - Biela Púť Ružomberok dolomit Poľnohospodárske družstvo Ludrová, Ludrová
Medzibrod-Zadná dolina Banská Bystrica dolomit Miroslav Greško - BIELOSTAV Tajov
Michalková - Šúplatka Zvolen andezit Arenio group, s.r.o. Bratislava
Mýtna - Hrby Lučenec dolomit AMETYS, s.r.o. Košice - Pereš
Nová Baňa (Pod Sedlovou skalou) Žarnovica andezit Miroslav Chuťka Kamena produkt Partizánske
Nová Baňa (Štamproch) Žarnovica ryolit Iong. Jozef Ditte Nová Baňa
Nová Baňa (Zaller) Žarnovica dolomit Obec Veľké Pole Veľké Pole
Párnica Dolný Kubín vápenec DOPRAVEX kameňolomy s. r. o. Príbovce
Pliešovce Zvolen kremenec Obecné lesy Pliešovce, s.r.o. Pliešovce
Podbiel - Za Pálenicou Tvrdošín vápenec Jozef Krupa – Anna Krupová KRUP Podbiel
Podrečany Lučenec odval Silver Farm s.r.o. Uhrovec
Pohronská Polhora (Borovniak) Brezno kremenec LESY SR, š.p. Banská Bystrica
Poniky (Borovie) Banská Bystrica dolomit Miroslav Greško - BIELOSTAV Tajov
Poniky (Borovie) Banská Bystrica dolomit Miroslav Greško - BIELOSTAV Tajov
Ratka (Chrastie) Lučenec čadič sillar, s.r.o. Lučenec
Ráztoka Banská Bystrica dolomit Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča
Ružomberok III Ružomberok dolomit PK Metrostav, a.s. Žilina
Sebechleby Krupina andezit Draft Stone, s.r.o. Bratislava
Sedliacka Dubová, Dubová Skalka Dolný Kubín vápenec Marián Balún - BAPA Trstená
Sklené (k. ú. Turček) Turčianske Teplice Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce
Stožok Detva andezit PK Metrostav, a.s. Žilina
Šalková (Kôcová) Banská Bystrica dolomit "
K V E S T s.r.o." Banská Bystrica
Trebeľovce (Láza) Lučenec KUPS, s.r.o. Zvolen
Trstená Tvrdošín andezit ŠTRKOMO, s.r.o. Vitanová
Tuhár Lučenec bridličnaté vápence SKC, s.r.o. Veľký Krtíš
Ústie nad Priehradou (Trstená) Tvrdošín pieskovec DB REAL FINANCE, s.r.o Zakamenné
Veľká Lehota Žarnovica andezit Urbárske lesná a pasienkové spoločenstvo Veľká Lehota Veľká Lehota
Veľké Dravce - Čičirinec Lučenec čadič EURO BASALT, a.s. Veľké Dravce
Zaježová - Dubina (Pliešovce) Zvolen andezit Obecné lesy Pliešovce, s.r.o. Pliešovce
Zuberec Tvrdošín vápenec Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
Zvolenská Slatina Na Dieli Zvolen andezit Milan Matuška - KAMENA - produkt Krnča
Zvolenská Slatina Malý Korčín Zvolen andezit Urbariát obce Zvolenská Slatina pozemkové spoločenstvo Zvolenská Slatina
Blažovce Turčianske Teplice štrkopiesky BEDROCK, s.r.o. Martin
Čakanovce Lučenec štrkopiesky SLOVBAZALT, s.r.o. Radzovce
Hrušov (pieskovňa) Veľký Krtíš štrkopiesky Obec Hrušov Hrušov
Ivančiná Turčianske Teplice štrkopiesky BEDROCK, s.r.o. Martin
Liptovský Ján (Luhy) Liptovský Mikuláš štrkopiesky KMN Consulting, s.r.o. Liptovský Mikuláš
Mikušovce Lučenec štrkopiesky Štrkopiesky Nôta, s.r.o. Lučenec
Oravská Poruba Zábrež Dolný Kubín štrkopiesky Vladimír Sopúch C&V Veličná
Panické Dravce Lučenec štrkopiesky Novoreal-LC, s.r.o. Lučenec
Panické Dravce I Lučenec štrkopiesky Silicium, s.r.o. Lučenec
Sučany - Malé Diele Martin štrkopiesky PREFA Invest, a.s. Sučany
Šíd (Zvonivá Dolina) Lučenec piesky Štefan Juhász- JUHÁSZ FARM Fiľakovo
Turany - Drevina Martin štrkopiesky CHYŽBET SK, s.r.o. Turany
Turany II - Drevina Martin štrkopiesky CHYŽBET SK, s.r.o. Turany
Uľanka - Harmančok Banská Bystrica štrkopiesky Miroslav Greško - BIELOSTAV Tajov
Važec - Podkopy Liptovský Mikuláš štrkopiesky Poľnohospodárske družstvo Važec, Važec
Veľká nad Ipľom Lučenec štrkopiesky OMEGA - LC, s.r.o. Lučenec
Veľká nad Ipľom Lučenec štrkopiesky Ipeľské štrkopiesky, a.s. Lučenec
Veľká nad Ipľom Lučenec štrkopiesky Ipeľské štrkopiesky, a.s. Lučenec
Vrútky Lipovec Martin štrkopiesky BRA - VUR a.s. Vrútky
Beckov - Kopané Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky K.L.K. spol. sr.o. Kočovce
Beckov II - Zelená voda I Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky CRH (Slovensko), a.s., Rohožník
Beckov parc.č. 1794/62,66 Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
Bolešov - Objekt 2 Ilava štrkopiesky DARJA spol. s.r.o., Bolešov
Brunovce Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky NERAST, s.r.o., Bratislava
Brusno Prievidza piesky Spolok bývalých urbárnikov Brusno, pozemkové spoločenstvo Brusno
Cigeľ - lom Košariská Prievidza andezit ANDESIT MINE, s.r.o., Bratislava
Čavoj - lom pod Končinou, C-KN 807/2 Prievidza dolomit Združenie urbáru - pozemkové spoločenstvo Čavoj, Čavoj
Dubnica n/Váhom-Pažite Ilava štrkopiesky ÚTES spol. s r.o., Dubnica nad Váhom
Dulov Ilava štrkopiesky Považská cementáreň a.s. Ladce, Ladce
Dulov, lok. Dolné prúdy Ilava štrkopiesky AGROFARMA spol. s r.o. Červený Kameň
Hliník nad Váhom - lok. Sihoť za Váhom I. Bytča štrkopiesky SLOVŠTRK, s.r.o., Bratislava
Hliník nad Váhom - lok. Sihoť za Váhom II. Bytča štrkopiesky SLOVŠTRK, s.r.o., Bratislava
Hloža-Podhorie; za Váhom II.; C-KN 944/26/31/33 Púchov štrkopiesky SESTAV s.r.o. Ilava
Horné Vestenice Prievidza dolomit VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice
Horný Hričov parc.č. 831/3 Žilina štrkopiesky D.A.L., spol. s r.o., Žilina
Chrenovec Prievidza piesky Agrospol PPD Chrenovec-Brusno Chrenovec - Brusno
Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza stav. kameň ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
Klížske Hradište Partizánske stav. kameň KAROB, s.r.o., Ješkova Ves
Klížske Hradište, KN E č.668,669,670/7 Partizánske stav. kameň KAROB, s.r.o., Ješkova Ves
Kľúčové, parc.č.C KN 427 Trenčín štrkopiesky Spoloč. bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, Nemšová
Kočovce Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky Urbárska spoločnosť Kočovce Kočovce
Kočovce, parc.č. C KN 351/11,7 (Važiny) Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s r.o., Veľký Slavkov
Kočovce, parc.č. C KN 631, 632, 633 Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s r.o., Veľký Slavkov
Kočovce, parc.č. C KN 635 (Západ) Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s r.o., Veľký Slavkov
Kočovce, parc.č. C KN 637 (Východ) Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s r.o., Veľký Slavkov
Kolárovice - lom Melocík Bytča stav. kameň Lesostav Sever s.r.o. Oščadnica
Kotešová parc.č.1919/2 Bytča štrkopiesky BEMES, s.r.o., Žilina
Kotešová parc.č.1920/5 Bytča štrkopiesky BEMES, s.r.o., Žilina
Kotešová parc.č.1904/2,3 Bytča štrkopiesky Obchod s palivami s.r.o., Žilina
Kotešová, Hlenky parc.1930/5,6,7,8,9,10,21 Bytča štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina
Krivosúd-Bodovka Trenčín štrkopiesky ZUaPS Krivosúd Bodovka Krivosúd Bodovka
Krivosúd-Bodovka Trenčín vápenec, dolomit Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
Lednické Rovne-Sigoť Púchov śtrkopiesky SESTAV s.r.o. Ilava
Lehota pod Vtáčnikom Prievidza stav. kameň LANCAST SK, s.r.o., Zákamenné
Lehota pod Vtáčnikom Prievidza stavebný kameň - andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Lopušné Pažite Kysucké Nové Mesto stav. kameň Kameňolomy CS s. r.o. Žilina
Malá Bytča Bytča štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s. Žilina
Malá Bytča, KN C 398/63, 398/64, 398/65 Bytča štrkopiesky Ján Korbáš VANDO, Malá Bytča
Malá Bytča, KN C 400/3 Bytča štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina
Modrová - Ježovec Nové Mesto nad Váhom stav. kameň Starý urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová
Nitrianske Rudno - Rokoš Prievidza stav. kameň B a B plus s.r.o., Nitrianske Rudno
Nová Ves nad Váhom - Sever Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s r.o., Veľký Slavkov
Nozdrkovce (Tr.Biskupice) Trenčín štrkopiesky VOD-EKO a.s. Trenčín
Očkov Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky PD Podolie Podolie
Opatová, KN E 783/1 časti...KNC 1231/1,1232/1,1233/1,1235/3 Trenčín štrkopiesky LIM PLUS spol. s r.o., Trenčín
Opatovce - Juh 2 (C-KN 240/1, 240/2, 242) Trenčín štrkopiesky LIM PLUS spol. s r.o., Trenčín
Opatovce KN C 240/1,3 Trenčín štrkopiesky LIM PLUS spol. s r.o., Trenčín
Plevník - Drienové parc.č.1708/1 Pov. Bystrica štrkopiesky Doprastav, a.s. Bratislava
Podhradie, parc.č.1437/4 Prievidza andezity AKE, s.r.o. Prievidza
Podhradie, parc.č.1463/15,16 Prievidza stav. kameň Zdenko Ducký - KAMENTA, Bošany
Podhradie, parc.č.1471/2 Prievidza stav. kameň Zdenko Ducký - KAMENTA, Bošany
Podlužany-Zlobiny Bánovce nad Bebravou stav. kameň Prefa - stav s.r.o., Topoľčany
Považany Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky PD Považie Považany
Považany, parc. č. 1294/55 Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky ZAPA beton SK, s.r.o. Považany
Považská Teplá, parc. č. 1716, parc. č. 1723 a Pov. Bystrica parc. č. 6121/48 Pov. Bystrica štrkopiesky Doprastav, a.s. Bratislava
Považské Podhradie , KN C 769/29 a KN E 788/1 Pov. Bystrica štrkopiesky Doprastav, a.s. Bratislava
Považské Podhradie I., KN C 767/28,769/28,784/2 Pov. Bystrica štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s. Žilina
Považské Podhradie II., KN C 769/31,32,33,34,35 Pov. Bystrica štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s. Žilina
Považské Podhradie III., KN C 722/4-10,767/30-32 Pov. Bystrica štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s. Žilina
Predmier, KN C 1119/25,61,64 Bytča štrkopiesky KAMENIVO Slovakia, a.s. Bytča - Hrabové
Predmier, lokalita Kúty Bytča štrkopiesky Ján Korbáš VANDO, Malá Bytča
Predmier, KN C 1119/27 Bytča štrkopiesky KAMENIVO Slovakia, a.s. Bytča - Hrabové
Prejta, KN C 732/2 Ilava štrkopiesky DARJA, spol. s.r.o. Bolešov
Pruské, lokalita Kúty Ilava štrkopiesky INFINITY TRUST, s.r.o. Ilava
Rajec-Baranová, KN C 2749/4až9 Žilina stav. kameň-dolomit ERPOS, spol. s r.o., Žilina
Rajecká Lesná -Úsypy Žilina stav. kameň Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka
Rakoľuby, KN C 5289/1,2,3,5291,5293,5295 Nové Mesto nad Váhom štrkopiesky KLK s.r.o. Kočovce
Rozvadze Trenčín štrkopiesky VOD-EKO a.s. Trenčín
Rozvadze, KN C 397/2 Trenčín štrkopiesky Stavcest, s.r.o., Trenčín
Snežnica Kys. Nové Mesto stav. kameň EUROMAXX,s.r.o., Žilina
Terchová, lok. Kýčera Žilina stav. kameň ROSSETA, s.r.o., Terchová
Varín (C-KN 1927/281, 1927/282) Žilina štrkopiesky D.A.L., spol. s r.o., Žilina
Veľká Bytča, KN C 3108/6, 3110/5,3112/3 Bytča štrkopiesky Ján Korbáš VANDO, Bytča
Veľká Bytča, KN C 3108/9 Bytča štrkopiesky SDP, s.r.o., Žilina
Veľké Bierovce Trenčín štrkopiesky TatraCom-Ferro Centrum II 70/1 Dubnica nad Váhom
Závada - Velušovce Topoľčany stav. kameň Prefa - stav s.r.o., Topoľčany

 

Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici