Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Bratislave

LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV 
Obvodný banský úrad v Bratislave
stav k 22.02.2022

   

Lokalita - k.ú

pozemok s parc. č. (Reg. C-KN) 

Okres Nerast Organizácia Rozhodnutie o povolení
Alekšince Nitra piesok SEGNIS, spol. s r.o. č. 56-165/2015 z 12.2.2015
688/2 a 695/14, 688/4 Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske
Bátovce Levice stav.kameň Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS č. 125-905/2016 z 22.3.2016
8397/4 Komenského 30, 937 01 Želiezovce
Borovce Piešťany štrkopiesky č. 382-1546/2009
465/2 z 4.6.2009
Borský Peter Senica piesok SAND, s.r.o., č. 160-1109/2014 z 13.5.2014
J. Hollého 645, 908 41 Šaštín-Stráže č. 231-615/2019 z 12.03.2019
11015/6 č. 453-1531/2021 z 19.07.2021
Čakany D.Streda štrkopiesky SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., č. 200/2006 z 02.02.2006
482/36, 482/34 Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov č. 93-2505/2010 z 13.9.2010
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky BEL - TRADE spol. s r.o. č. 61-599/2008 z 12.3.2008
1406/1- časť A
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky BEL - TRADE spol. s r.o. č. 350/2007 z 15.02.2007
1406/1 - časť B Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava
Cudzia org.: DELTA stone s.r.o.
925 06 Čierna Voda č. 188
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky BEL - TRADE spol. s r.o. č. 761-3262/2010
101 a 104 - časť C Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava zo 6.12.2010
Cudzia organizácia:
MEUM, s.r.o., Štefanovičova 2974/14, 811 04 Bratislava
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky GOBIO, s.r.o. č. 961/2003
1372/1, 1372/2 Viničná 5, 949 01 Nitra z 05.05.2003
Cudzia org.: IKRA s.r.o., Galanta
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky IKRA s.r.o. č. 2001/2003 z 13.10.2003
1386/1,2,8,9 a 1388/1,2,3,4,5 Majakovského 393/3, 924 01 Galanta č. 614-3227/2013 z 19.12.2013
Červeník Hlohovec štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., č. 327-1563/2008 z 1.7.2008
1576/2, 1577, 1578/10, 1598/12 Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava č. 187-1084/2018 zo 17.05.2018
Čierna Voda Galanta štrkopiesky Štrkopiesky Čierna Voda s.r.o., č. 631-2161/2019
399/4, 419/13 (192 769 m2) Šafárikova 1526/46, 924 01 Galanta z 19.09.2019 (Pr.: 23.09.2019)
100-2060/2020 z 11.09.2020
Dolné Zelenice Hlohovec štrkopiesky Poľnohospodárske družstvo Siladice č. 571-1836/2013
30/20-časť 920 52 Siladice z 16.07.2013
Ducové Piešťany štrkopiesky ZAPA beton SK s.r.o. č. 291-1682/2009
469/4,5,6 a 475/1,3,4,6,7,8 a 14 Vajnorská 142, 830 00 Bratislava z 12.6.2009
Dunajský Klátov D.Streda štrkopiesky ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. č. 82-1357/2019
105/65 930 21 Dunajský Klátov č. 268 21.06.2019 (Pr.: 26.06.2019)
Eliášovce D.Streda štrkopiesky CENO s.r.o. č. 609/1999 z 8.4.1999
720/10 (724/3) Dolné Diely 1, 925 23 Jelka č. 1028/2001 z 16.05.2001
č. 44-593/2011 z 16.2.2011
720/4, 720/9, 720/10, 720/11, 720/18, 720/25, 720/26, 720/28, 720/29 č. 880-3025/2020 zo 14.01.2021
Farná (Obec Ivanka pri Dunaji) Senec štrkopiesky TRELLING spol. s r.o. č. 345-1446/2019 z 13.06.2019
948/47 Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín
Gajary Malacky štrkopiesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným č. 549-2946/2011
18081/1 900 55 Lozorno 51 z 9.11.2011
Gbely - Adamov Skalica štrkopiesky PD Gbely, a.s., č. 2917/2005 z 20.1.2006
3519/15 Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely č. 168-1119/2009 z 15.4.2009
č. 362-1715/2013 z 22.07.2013
č. 11-13/2017 z 02.02.2017
Gbely Skalica teh.surovina CIHELNA GBELY s.r.o. - organizačná č. 2048/2000 z 23.10.2000
3738/3,4,5 zložka, Naftárska 965, 908 45 Gbely
Hontianske Trsťany Levice ALAS SLOVAKIA, s.r.o., č. 747-2895/2015 z 15.10.2015
2421/4, 2421/18 Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
Horný Chotár (Obec Salka) Nové Zámky štrkopiesky Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS č. 406-1593/2010 z 03.06.2010
713/3, 713/4, 714/2 a 714/4 Komenského 30, 937 01 Želiezovce č. 959-3031/2012 z 3.12.2012
714/3, 204/2, 728/6 č.788-2548/2013 z 14.10.2013
Horná Seč Levice štrkopiesky ANTECO s.r.o. č. 888-3487/2016
744/21, 746/12, 747/1 Družstevná 245, 935 31 Horná Seč z 21.12.2016
744/20, 746/6, 746/16, 746/50, 746/65 č. 524-2613/2020 zo 06.11.2020
Horné Jabloňovce Levice andezit Anton Streicher č. 814-315/2015
428/2 958 44 Klátova Nová Ves č. 564 z 20.11.2015
Hradište pod Vrátnom Senica dol.piesky Roľnícke družstvo "Vrátno" Hradište pod Vrátnom č. 1989/1998 z 26.02.1999
3322/9 (teraz 3322/10) 906 12 Hradište pod Vrátnom č. 35-1102/2012 z 16.5.2012
3322/11, 3322/12 č. 590-2428/2018 z 27.09.2018
Hrubá Borša Senec štrkopiesky Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o. č. 57/2007
193/1,193/14 Majer-Malá Borša, 925 23 Hrubá Borša zo 16.01.2007
189/6 - časť č. 279-2979/2008 z 9.1.2008
189/6-časť č. 449-1491/2008 zo 16.6.2008
Hviezdoslavov D.Streda štrkopiesky PD NÁDEJ Malá Paka, družstvo č. 315-1818/2007 z 31.07.2007
1123/3, 1124/1, 978/5,6 930 51 Malá Paka č. 100 č. 134-688/2013 z 25.02.2013
173/4,6,7 a 8 č. 200-1563/2015 z 29.05.2015
Jelka Galanta štrkopiesky BUILDHOUSE, s.r.o. č. 138-3062/2011 z 7.12.2011
1260 Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka
Jur nad Hronom Levice štrkopiesky Zlatner spol. s r.o. č. 711-3303/2011
676/14 Perecká 22, 934 01 Levice z 21.12.2011
Kalnica Levice štrkopiesky Dušan Schnierer, SNP 12, 935 32 Kalná č. 693/2003 z 24.3.2003
568/25 nad Hronom-dobýva ANTECO s.r.o., Horná Seč č. 113-1003/2013 z 11.4.2013
Kalnica Levice štrkopiesky ViOn, a.s. č. 2680/2004 z 13.12.2004
556/21,556/22,558/6 - časť Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce č. 629-2703/2007 z 19.11.2007
568/21, 568/22, 558/6 -časť č. 554-3228/2010 zo 14.12.2010
891/86 - časť č. 152-771/2011 z 1.4.2011
891/86 - časť č. 13-581/2014 zo 14.02.2014
Komjatice Nové Zámky štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., č. 1802/2005 z 20.7.2005
4555/4,6 Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava č. 735-2317/2009 z 27.8.2009
Kopčany Skalica štrkopiesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným č. 7/2002 zo 16.01.2002
2642/196, 2642/199, 2642/202, 2642/205 900 55 Lozorno 51 č. 2415/2003 z 12.12.2003
2642/198, 2642/201, 2642/204, 2642/207, 2642/209,2642/210, 2641/8 č. 3023/2006 z 8.12.2006
2641/103,2641/111, 2641/212 č. 586-2356/2008 z 22.8.2008
2642/216, 2642/218 č. 45-296/2009 z 4.2.2009
2642/85, 2642/222 až 2642/229 č. 358-1414/2011 z 31.5.2011
2642/231 č. 721-2573/2015 z 12.10.2015
2642/233, 2642/235 č. 50-118/2016 z 19.1.2016
Kostolné Kračany D.Streda štrkopiesky AGROMEL, spol. s r.o. č. 40-0801/2008
150/1, 250/72 Kostolná Gala 65, 930 34 Holice z 18.03.2008
Kvetoslavov D.Streda štrkopiesky FLÓRA BRATISLAVA, spol. s r.o. č. 536-2498/2008 z 3.10.2008
307/18 Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava
Madunice Hlohovec štrkopiesky ZAPA beton SK s.r.o. č. 2600/2002
1748/3 Vajnorská 142, 830 00 Bratislava z 03.03.2003
Machulince Zl. Moravce andezit Miloš Ondrejka KAM-ON č. 323-1048/2009 z 3.4.2009
2339 951 93 Machulince 353
Moravský Svätý Ján I Senica štrkopiesky FOP VRABLEC, s.r.o. č. 712-2270/2009 z 27.8.2009
8476/4 Ľ.Zúbka 2, 901 01 Malacky
Moravský Svätý Ján Senica štrkopiesky SAND plus s.r.o., č. 54-117/2016 z 29.1.2016
5092/1, 5132/26,27,28 J. Hollého 645, 908 48 Šaštín-Stráže č. 55-119/2016 z 1.2.2016
Most pri Bratislave Senec štrkopiesky TRELLING, s.r.o. č. 22-2288/2018 z 24.08.2018
2360/1, 2360/2, 2360/3, 2360/4, 2360/5, 2360/6, 2360/7, 2360/8, 2360/9, 2360/11, 2401/1, 2401/3, 2401/8, 2401/9, 2401/10, 2401/11, 2401/12, 2401/14, 2407/5, 2407/6, 2407/7, 2407/8 a 2407/9 Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín
Most pri Bratislave Senec štrkopiesky ZAPA beton SK s.r.o. č. 605-2354/2014 z 17.09.2014
2079/1 Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
Nemčiňany Zl. Moravce štrkopiesky VODOSTAV PLUS, s.r.o., č. 2192/2005 z o 14.9.2005
815/1 Železničiarska 41, 953 01 Zlaté Moravce č. 120-2141/2015 z 12.8.2015
Nesvady Komárno štrkopiesky Agro Building s.r.o., č. 181-402/2019 z 11.02.2019
6680/6 Andovská dolina 1160/9031, 940 02 Nové Zámky
Nesvady Komárno štrkopiesky Mesto Nesvady č. 932-3186/2014 z 18.12.2014
6867/13 Obchodná 23/76, 946 51 Nesvady
Nová Ves pri Dunaji Senec štrkopiesky BAU - RENT spol. s r.o. č. 2084/2003 z 30.10.2003
322/13, 322/14 Šamorínska 10, 821 06 Bratislava č. 2896/2006 z 11.12.2006
č. 528-2365/2007 z 9.10.2007
Nové Osady Galanta štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s. č. 26/2007 z 11.01.2007
350/1 a 350/3 906 38 Rohožník (od 1.9.2008) č. 445-2003/2007 z 17.8.2007
350/13 č. 166-2374/2011 z 21.10.2011
Nové Osady Galanta štrkopiesky DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., č. 176-827/2013 z 5.4.2013
129/5 038 42 Príbovce 175
Nové Košariská Senec štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o. č. 201-988/2010
1062/2 až /7 Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava z 12.4.2010
Nový Svet Senec štrkopiesky ILKA s.r.o. 21-590/2011 z 23.02.2011
310/14,15,21,22,25,57,58,59,60,61 900 50 Kráľová pri Senci 455
1678/1-/2, 1679/1-/3-/4, 1683/1, 1684 až 1688, 1693 až 1695, 1696/1, 1696/2, 1697/1, 1697/2, 1700/1 až /4 č. 166-1121/2018 zo 4.6.2018
Nové Zámky Nové Zámky štrkopiesky AGROSPOL AQUA s.r.o. č. 243-903/2008 z 27.3.2008
9737/3,4 901 05 Černík č. 161 č. 256-1780/2011 z 24.6.2011
9737/2 479-2165/2018 z 18.08.2017
Nové Zámky Nové Zámky štrkopiesky DARAMAT s.r.o. č. 1057-3355/2015 zo 7.12.2015
1595/16,17,1613/3 a 5 M.R.Štefánika 38, 940 65 Nové Zámky
Obyce Zl.Moravce stav.kameň KAMEŇ-ZM s.r.o. č. 990-3107/2020
846/53, 846/54 953 01 Martin nad Žitavou č. 2 z 22.01.2020
Obyce II Zl.Moravce stav.kameň KAMEŇ-ZM s.r.o. č. 38-144/2016
810/5, 846/50,1021/8 953 01 Martin nad Žitavou č. 2 z 02.02.2016
Obyce Zl.Moravce stav.kameň Miloš Ondrejka KAM-ON č. 608-2098/2010
2144/2 951 93 Machulince 353 z 22.07.2010
Oľdza D.Streda štrkopiesky AGRIPENT spol. s r.o., č. 21-921/2007
146/12 Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava z 30.03.2007
Oľdza D.Streda štrkopiesky AGRIPENT spol. s r.o., č. 101-1896/2014
146/13 Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava z 21.07.2014
Oľdza D.Streda štrkopiesky LS a.s., (pôvodne SKLÁDKY a ODPADY) č. 38-2013/2015
154/27 Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava z 09.07.2015
Opatovce Zl.Moravce andezit Miloš Ondrejka KAM-ON č. 609-2284/2010/1
956/4 (956/4, 956/5) 951 93 Machulince 353 z 18.8.2010
Opatovce Zl.Moravce andezit IMA INVEST s.r.o. č. 13-1039/2011 z 20.04.2011
956/10 Hviezdoslavova 41, 953 01 Zl. Moravce
Ostrov Galanta štrkopiesky R 5 C s.r.o., č. 281-2285/2010 z 18.08.2010
861/1, 861/3, 861/4, 123/101 Školská 95, 925 22 Veľké Úľany č.16-3216/2017 z 20.11.2017
861/2, 123/97, 123/100, 123/102 č. 536-1393/2018 z 23.05.2018
Pezinok Pezinok tehliarske Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. č. 197-311/2012
2847/1,2,5,12 a 2850/1,9,13 suroviny Tehelná 9, 902 01 Pezinok 27.1.2012
Podlužany Levice piesky EKOFORM spol. s r.o. č. 798-2899/2012
929/3 Koháryho 46, 934 01 Levice z 22.11.2012
Podunajské Biskupice Blava II štrkopiesky SEHRING Bratislava, s.r.o. č. 674-2084/2012 z 10.8.2012
5798/9 Hviezdna 38, 821 06 Bratislava č. 59-406/2021 zo 04.02.2021
v spojení s r. HBÚ č. 356-547/21 z 20.04.2021 o odvolaní
Podunajské Biskupice Blava II štrkopiesky A-Z STAV, s.r.o. č. 807-2967/2009 z 12.11.2009
5938/11, 5938/12 Odeská 3, 821 06 Bratislava č. 937-3166/2012 z 19.12.2012
č. 24-1/2019 z 22.01.2019
Podunajské Biskupice Blava II štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s. č. 656/2006 z 16.3.2006
5933/1, 5933/4, 5942/5 906 38 Rohožník č. 68-163/2015 z 23.2.2015
Pusté Úľany Galanta štrkopiesky NIBES s.r.o. č. 861-3072/2018 zo 17.12.2018
1474/13 Majerníkova 23, 841 05 Bratislava
Rastice D.Streda štrkopiesky BEST PLACE, a.s. č. 274-1328/2008
1340/10 a 1341 Hlinská 40, 011 18 Žilina z 30.04.2008
Reca I Senec štrkopiesky Cyril Talapka, obch. meno Cyril Talapka č. 1948/2005 z 8.8.2005
1036/1 a 1036/4 Hečkova 100, 903 01 Senec č. 24-1331/2017 z 11.05.2017
Cudzia org.: ANTIP s.r.o.,
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Senec (Slnečné jazerá) Senec štrkopiesky Bratislavské štrkopiesky, s.r.o. č. 530/2002
2370,4599 Záhradná 429/2, 900 82 Blatné z 26.02.2002
Šoporňa Galanta štrkopiesky SEEDSTAR AGRO spol. s r.o.
11499/9 Gaštanová 2015/2, 927 00 Šaľa č. 916-2722/2020 z12.11.2020
Šoporňa (Sedmička) Galanta štrkopiesky MARKO GAS s.r.o., č. 251-1356/2018 zo 14.6.2018
11377/11 a 11377/12 Pasienková 7, 821 06 Bratislava
Šoporňa Galanta štrkopiesky FO - SA Omega s.r.o., zn. 1839/2006 z 31.07.2006
11494/2, 11494/3, 11499/7, 11507/11, 11507/12 Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa
Šoriakoš, Obec Mostová Galanta štrkopiesky DELTA stone s.r.o. č. 492-1931/2008 z 21.7.2008
583/2, 606/3, 583/10,16,22 925 06 Čierna Voda č. 188 č. 57-911/2014 z 26.03.2014
583/8, 583/13, 583/19
Trávnik Komárno štrkopiesky ACT - Trávnik, s.r.o. č. 1885/2001 z 21.09.2001
606/15, 618/2 Hlavná 126, 946 18 Trávnik
Turecký vrch Malacky vápenec Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky č. 109-870/2019
60/3, 60/4, 60/5 z 04.04.2019 (Práv.: 26.04.2019)
Vrakúň Dunajská Streda štrkopiesky GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o., č. 509-2400/2007
1601/3, 1601/4, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1603/2, 1603/5, 1603/6, 1612/2, 1612/3 a na časti pozemkov s parc. č. 1601/1 a 1603/11, 1595/7, 1595/8, 1595/13, 1601/18, 1603/3, 1603/8, 1603/9, 1603/10, 1603/11, 1612/4, 1612/5, 1612/19, 1612/20 a 1612/21 Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo zo 7.11.2007
Cudzia org.: MAFEX, s.r.o., Popradská 56, 040 11 Košice (od 28.01.2019) č. 777-3160/2017 z 13.11.2017
Veľký Grob Galanta štrkopiesky ILKA s.r.o., č. 214-1210/2017 z 5.05.2017
2246/4, 2251 900 50 Kráľová pri Senci 455
2284/2, 2284/4, 2286/1, 2286/2, 2286/3, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2290/1, 2290/2, 2296/1 až 2296/18, 2296/20, 2296/21 a 2296/22 č. 111-1597/2020 z 08.07.2020
Záhorská Ves Malacky štrkopiesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným č. 788-2950/2016
10915/2 900 55 Lozorno 51 zo 17.10.2016
Zemianske Šúrovce Trnava štrkopiesky Igor Števík č. 888-2896/2009
118/5, 118/7 Nová ul. Č. 40, 919 25 Šúrovce z 04.11.2009
Želiezovce Levice štrkopiesky AX STAVAS, spol. s r.o. č. 48-491/2010 z 15.3.2010
964/276 J.Murgaša 1, 971 01 Prievidza
787/101, 964/349 č. 27-180/2015 z 26.1.2015
779/4, 779/5, 779/6 č. 228-833/2020 z 30.03.2020
Žirany Nitra kremenec
3707/1

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia ložísk nevyhradených nerastov OBÚ v Bratislave (XLS; 35,2 kB)