Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov – Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi