Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV 
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi 
stav k 15.11.2020

 

Názov LNN Okres Nerast  Názov organizácie  Sídlo  
Dubinné Bardejov                  štrkopiesky             LOMY s.r.o. Prešov
Vyšný Orlík                      Bardejov pieskovce LOM ONDAVA s.r.o.                Bardejov            

   

Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov – Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi