Zoznam oprávnení na výchovu a vzdelávanie

Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 

      

 

Súbor na stiahnutie – stav k 1.11.2018: Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie