Kontakty

Hlavný banský úrad

Obvodné banské úrady

 

Pracovný čas na všetkých banských úradoch je v pracovných dňoch

6:30 hod. - 14:30 hod.