Správy o stave BOZP

 

Správa o stave v BOZP 2020 Súbory
Správa  – text Správa o stave BOZP za rok 2020
Prílohy Prílohy k správe o stave BOZP za rok 2020

 

Správa o stave v BOZP 2019 Súbory
Správa  – text Správa o stave BOZP za rok 2019
Prílohy Prílohy k správe o stave BOZP za rok 2019

 

Správa o stave v BOZP 2018 Súbory
Správa  – text Správa o stave BOZP za rok 2018
Prílohy Prílohy k správe o stave BOZP za rok 2018


Správa o stave v BOZP 2017 Súbory
Správa Správa o stave v BOZP za rok 2017 (pdf) 

   

Správa o stave v BOZP 2016 Súbory
Správa Správa o stave v BOZP za rok 2016 (pdf) 

   

Správa o stave v BOZP 2015 Súbory
Správa + prílohy Správa o stave v BOZP za rok 2015 (pdf) 

    

Správa o stave v BOZP 2014 Súbory
Správa Správa o stave v BOZP za rok 2014 (pdf) 
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2014 (pdf)

   

Správa o stave v BOZP 2013 Súbory
Správa Správa o stave v BOZP za rok 2013 (pdf) 
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2013 (pdf)

 

Správa o stave v BOZP 2012 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2012 (pdf) 
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2012 (pdf)

 

Správa o stave v BOZP 2011 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2011 (pdf) 
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2011 (pdf)
  

Správa o stave v BOZP 2010 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2010 (pdf)
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2010 (pdf)

Správa o stave v BOZP 2009 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2009 (pdf)
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2009 (pdf)

Správa o stave v BOZP 2008 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2008 (rtf)
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2008 (xls)

Správa o stave v BOZP 2007 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2007 (rtf)
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2007 (xls)

Správa o stave v BOZP 2006 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2006 (rtf)
Prílohy Príloha k správe o stave BOZP za rok 2006 (rtf)

Správa o stave  v BOZP 2005 Súbory
Správa Stav BOZP za rok 2005 (rtf)
Prílohy Tabuľka 1 (xls), Tabuľka 2 (xls), Tabuľka 3 (xls), Tabuľka 4 (xls), Tabuľka 5 (xls), Tabuľka 6 (xls), Tabuľka 7 (xls), Tabuľka 8 (xls), Tabuľka 9 (xls), Tabuľka 10 (xls), Tabuľka 11 (xls)