Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Banskej Bystrici

8. 3. 2021

Rajec

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie ložiska vyhradeného nerastu dolomitov v DP Rajec

Organizácia: DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec

celý článok

8. 3. 2021

Detva - Piešť

  Banská činnosť – likvidácia lomu v DP Detva – Piešť

Organizácia: STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď

celý článok

22. 12. 2020

Lutila I.

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I.

Organizácia: REGOS, s.r.o., Dúbravská cesta č. 2, 841 04 Bratislava

celý článok

2. 10. 2020

Rožňové Mitice

Banská činnosť –  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska vápencov, dolomitov a stavebného kameňa v dobývacom priestore Rožňové Mitice na roky 2021 – 2029

Organizácia: CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

2. 9. 2020

Janova Lehota

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v k.ú. Janova Lehota

Organizácia: MALES, s.r.o., SNP č. 16, 965 01 Žiar nad Hronom

celý článok

29. 5. 2017

Stará Kremnička III

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III.

Organizácia: REGOS, s.r.o., Dúbravská cesta č. 2, 841 04 Bratislava

celý článok