Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Banskej Bystrici

2. 9. 2020

Janova Lehota

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v k.ú. Janova Lehota

Organizácia: MALES, s.r.o., SNP č. 16, 965 01 Žiar nad Hronom

celý článok