Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Banskej Bystrici

6. 10. 2021

Rožňové Mitice

Predĺženie  rozhodnutia  povolenej banskej činnosti  v dobývacom priestore Rožňové Mitice na roky 2022 – 2029

Organizácia: CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

29. 6. 2021

Šiatorská Bukovinka

Banská činnosť –  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Šiatorská Bukovinka podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Šiatorská Bukovinka na pozemkoch parc. KN-C č. 2005/2, 2005/7 a 2002/6.

Organizácia: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice

celý článok

15. 6. 2021

Malá Bytča

Banská činnosť –  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča na lokalite Pod Búdami II.

Organizácia: Kamenivo Slovakia a.s.,  Areál Prefa, 014 01 Bytča-Hrabové

celý článok

7. 6. 2021

Podrečany

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – zabezpečenie a likvidácia lomu – Rekultivácia výsypky Podrečany na roky 2021 – 2029

Organizácia: Silver Farm, s.r.o., Striebornická 437/30, 956 41 Uhrovec

celý článok

8. 3. 2021

Rajec

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie ložiska vyhradeného nerastu dolomitov v DP Rajec

Organizácia: DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec

celý článok

8. 3. 2021

Detva - Piešť

  Banská činnosť – likvidácia lomu v DP Detva – Piešť

Organizácia: STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď

celý článok

22. 12. 2020

Lutila I.

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I.

Organizácia: REGOS, s.r.o., Dúbravská cesta č. 2, 841 04 Bratislava

celý článok

29. 5. 2017

Stará Kremnička III

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III.

Organizácia: REGOS, s.r.o., Dúbravská cesta č. 2, 841 04 Bratislava

celý článok