Lutila I.

22. 12. 2020

Nariadenie ústneho pojednávania s miestnou ohliadkou
 Druh činnosti DP / Lokalita   Verejná vyhláška

Mapa

Zverejnené

dňa 

 Poznámka
 BČ

Lutila I.

 pdf_ikona pdf_ikona    10.02.2021                                          

 

Lutila I.
 Druh činnosti DP / Lokalita   Žiadosť

EIA 

Rozhodnutie

Zverejnené

dňa 

 Poznámka
 BČ

Lutila I.

 pdf_ikona pdf_ikona      22.12.2020                                          

 

                        

 

Vysvetlivky:

- banská činnosť 

ČVBS  - činnosť vykonávaná banským spôsobom 

DP - dobývací priestor

ÚP – ústne pojednávanie

MO - miestna ohliadka

Lokalita - miesto vykonávania činnosti

Žiadosť - hypertextový odkaz na súbor pdf so žiadosťou o povolenie BČ / ČVBS

EIA - hypertextový odkaz na súbor pdf s dokumentom vzťahujúcim sa k procesu EIA 

Rozhodnutie  - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti  


Späť