Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Banskej Bystrici

10. 6. 2021

Janova Lehota

 Činnosť vykonávaná banským spôsobom – Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v k.ú. Janova Lehota

Organizácia: MALES, s.r.o., SNP č. 16, 965 01 Žiar nad Hronom

celý článok

13. 5. 2021

Rožňové Mitice

Banská činnosť –  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska vápencov, dolomitov a stavebného kameňa v dobývacom priestore Rožňové Mitice na roky 2021 – 2029

Organizácia: CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

16. 6. 2020

Stožok

Banská Činnosť – Likvidácia lomu v dobývacom priestore Stožok

Organizácia: PK Metrostav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina 

celý článok