Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Banskej Bystrici

8. 12. 2021

Detva-Piešť

Banská činnosť – likvidácia lomu v DP Detva – Piešť

Organizácia: STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď

celý článok

15. 11. 2021

Šiatorská Bukovinka

Banská činnosť –  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Šiatorská Bukovinka podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Šiatorská Bukovinka na pozemkoch parc. KN-C č. 2005/2, 2005/7 a 2002/6.

Organizácia: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice

celý článok

29. 9. 2021

Malá Bytča

Banská činnosť –  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča na lokalite Pod Búdami II.

Organizácia: Kamenivo Slovakia a.s.,  Areál Prefa, 014 01 Bytča-Hrabové

celý článok

29. 9. 2021

Lutila I

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I.

Organizácia: REGOS, s.r.o., Dúbravská cesta č. 2, 841 04 Bratislava

celý článok

16. 6. 2020

Stožok

Banská Činnosť – Likvidácia lomu v dobývacom priestore Stožok

Organizácia: PK Metrostav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina 

celý článok