Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Banskej Bystrici

29. 9. 2021

Malá Bytča

Banská činnosť –  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča na lokalite Pod Búdami II.

Organizácia: Kamenivo Slovakia a.s.,  Areál Prefa, 014 01 Bytča-Hrabové

celý článok

29. 9. 2021

Lutila I

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lutila I.

Organizácia: REGOS, s.r.o., Dúbravská cesta č. 2, 841 04 Bratislava

celý článok

16. 6. 2020

Stožok

Banská Činnosť – Likvidácia lomu v dobývacom priestore Stožok

Organizácia: PK Metrostav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina 

celý článok