Obvodný banský úrad v Bratislave

 logotyp obú ba - menšie