Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Bratislave

19. 1. 2022

Feld

Banská činnosť – Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska horľavého zemného plynu v dobývacom priestore Feld

 Organizácia: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

celý článok

8. 10. 2021

Horný Chotár

 Činnosť vykonávaná banským spôsobom – Otvárka, príprava a dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkpieskov v k.ú. Horný Chotár

 Organizácia: Eva Urbánová – ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, 937 01 Želiezovce

celý článok

30. 7. 2020

Rastice

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – Otvárka, príprava a dobývanie nevyhradeného nerastu štrkpieskov v k.ú. Rastice

 Organizácia: RESALE SE, organizsačná zložka Slovensko, Pri Habánskom mlyne 3844/16, 811 04 Bratislava

celý článok

30. 7. 2020

Plavecký Štvrtok

Banská činnosť – Zmena č. 7 povolenej banskej činnosti  – osobitného zásahu do zemskej kôry v chránenom území Plavecký štvrtok

Organizácia: Nafta, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

celý článok