Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Bratislave

11. 5. 2022

Horný Vinodol

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v k.ú. Horný Vinodol

Organizácia: SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov

celý článok

28. 3. 2022

Feld

Banská činnosť – ťažba horľavého zemného plynu v DP Feld

Organizácia: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

celý článok

4. 2. 2022

Hontianske Trsťany

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – povolenie na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu v k. ú. Hontianske Trsťany

Organizácia: ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava

celý článok

31. 1. 2022

Horný Chotár

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – povolenie na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu v k. ú. Horný Chotár

Organizácia: Eva Urbánová – ŠPECIAL TRANS, Komenského 30, 937 01 Želiezovce

celý článok

2. 12. 2020

Záhorská Ves I

Banská činnosť – Povolenie banskej činnosti – otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska horľavého zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I

Organizácia: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

celý článok

23. 7. 2020

Vysoká pri Morave III

Banská činnosť – Zmena č. 3 povolenej banskej činnosti – otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v dobývacom priestore Vysoká pri Morave III

Organizácia: ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/203, 841 01 Bratislava 

celý článok

13. 7. 2020

Veľký Grob

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v k.ú. Veľký Grob, lokalita Čadíky – juhozápad

Organzácia: ILKA, s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci č. 455 

celý článok