Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Bratislave

2. 12. 2020

Záhorská Ves I

Banská činnosť – Povolenie banskej činnosti – otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska horľavého zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I

Organizácia: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

celý článok

23. 7. 2020

Vysoká pri Morave III

Banská činnosť – Zmena č. 3 povolenej banskej činnosti – otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v dobývacom priestore Vysoká pri Morave III

Organizácia: ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/203, 841 01 Bratislava 

celý článok

13. 7. 2020

Veľký Grob

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v k.ú. Veľký Grob, lokalita Čadíky – juhozápad

Organzácia: ILKA, s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci č. 455 

celý článok