Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Bratislave