Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Bratislave

 

Nová organizačná štruktúra OBÚ v Bratislave platná od 1.12.2020 

 

 

15.12.2021

Oznam 

Obvodný banský úrad v Bratislave oznamuje, že dňom 15.12.2021 zmenil svoje sídlo z Mierovej 19 v Bratislave na Mlynské nivy 44/b.

Súčasne oznamuje, že z dôvodu sťahovania nie sú dočasne dostupné e-mailové adresy a telefonické kontakty.

V urgentných prípadoch je možné kontaktovať mobilné telefónne čísla predsedu úradu a hlavného obvodného banského inšpektora, ktoré sú uvedené tu.