Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Bratislave

 

Nová organizačná štruktúra OBÚ v Bratislave platná od 1.12.2020