Obvodný banský úrad v Košiciach

 logotyp obú ke - menšie