Slanec

26. 8. 2020

Slanec

 Druh činnosti DP / Lokalita   Žiadosť

EIA 

Rozhodnutie

Zverejnené

dňa 

 Poznámka

 Slanec

 pdf_ikona pdf_ikona     26.8.2020                                                     

 

Vysvetlivky:

- banská činnosť 

ČVBS  - činnosť vykonávaná banským spôsobom 

DP - dobývací priestor

Lokalita - miesto vykonávania činnosti

Žiadosť - hypertextový odkaz na súbor pdf so žiadosťou o povolenie BČ / ČVBS

EIA - hypertextový odkaz na súbor pdf s dokumentom vzťahujúcim sa k procesu EIA 

Rozhodnutie  - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti Späť