Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Košiciach

9. 4. 2021

Čaňa

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

8. 2. 2021

Lubeník

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska magnezitu v dobývacom priestore Lubeník

Organzácia: SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník 236 CRH 

celý článok

23. 11. 2020

Čaňa

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok