Zverejňovanie podľa § 18b ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Košiciach

11. 3. 2022

Močarmany - povolenie ČVBS

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – využívanie ložiska nevyhradeného nerastu tehliarenských ílov na lokalite Močarmany

Organzácia: Leier Baustoffe SK s.r.o

celý článok

5. 1. 2022

Ruskov - Zmena banskej činnosti č.1

Zmena banskej činnosti č. 1  –  zvýšenie limitu ročnej ťažby v dobývacom priestore Ruskov

Organizácia : KSR- Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 559 123 

celý článok

21. 12. 2021

Tisovec

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska vysokopercentného vápenca                      v dobývacom priestore Tisovec

Organzácia: Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava 811 04


                      

celý článok

6. 12. 2021

Čaňa - povolenie BČ z 30.9.2021

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník  (do 30.9.2021)

                     Danucem Slovensko a.s. (od 1.10.2021) 

celý článok

30. 4. 2021

Husiná - Hôrka

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa – čadiča

Organizácia: KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. 

celý článok

9. 4. 2021

Čaňa

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

8. 2. 2021

Lubeník

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska magnezitu v dobývacom priestore Lubeník

Organzácia: SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník 236 CRH 

celý článok

23. 11. 2020

Čaňa

Banská činnosť – Otvárka, príprava a obývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu štrku v dobývacom priestore Čaňa

Organzácia: CRH (Slovensko),  a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok