Husiná - Hôrka

30. 4. 2021

Husiná – Hôrka 

 Druh činnosti DP / Lokalita   Rozhodnutie

Informácia o účasti verejnosti  

Informácia o mieste uloženia rozhodnutia

Zverejnené

dňa 

 Poznámka
ČVBS

 Husiná – Hôrka

 pdf_ikona pdf_ikona   OBÚ v Košiciach  30.04.2021                                                     

 

Vysvetlivky:

- banská činnosť 

ČVBS  - činnosť vykonávaná banským spôsobom 

DP - dobývací priestor

Lokalita - miesto vykonávania činnosti

Žiadosť - hypertextový odkaz na súbor pdf so žiadosťou o povolenie BČ / ČVBS

EIA - hypertextový odkaz na súbor pdf s dokumentom vzťahujúcim sa k procesu EIA 

Rozhodnutie  - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti Obsah sa pripravuje...


Späť