Iné oznamy - OBÚ v Košiciach

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Košiciach

 

Nová organizačná štruktúra OBÚ v Košiciach platná od 1.12.2020