Obvodný banský úrad v Prievidzi

 logotyp obú pd - menšie