Obvodný banský úrad v Prievidzi

 logotyp obú pd - menšie

 

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že od 01.06.2021 sa sídlo Obvodného banského úradu v Prievidzi presúva do administratívnej budovy sídla Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici.


Korešpondenčná adresa úradu je:


Obvodný banský úrad v Prievidzi
ul. 9. mája č. 2
975 90 Banská Bystrica


Pre elektronické podania naďalej ostáva v platnosti:
• e-mailová adresa: obupd@obupd.sk
• úradná schránka na www.slovensko.sk: E0005593220

Telefonický kontakt sa mení na telefón Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici:
• telefón: 048 – 414 29 56
• fax: 048 – 414 29 41