Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Prievidzi

13. 7. 2020

Tunežice

Banská činnosť – Čiastočná likvidácia (technická rekultivácia) lomu Tunežice v dobývacom priestore Turie

Organizácia: PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina

celý článok

16. 6. 2020

Čachtice

Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Čachtice

Organizácia: Kameňolomy, s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom

celý článok

10. 6. 2020

Malá Bytča

Banská činnosť –  ťažba a úprava štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča – lokalita Horný prúd

Organizácia: Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča-Hrabové 

celý článok