Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Prievidzi

24. 5. 2021

Trenčianske Mitice I

Banská činnosť – Ťažba a úprava dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I

Organizácia: DOLMIT, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

celý článok

17. 2. 2021

ČVBS Sihoť - Oblazov


Činnosť vykonávaná banským spôsobom –  Likvidácia štrkoviska v lokalite Sihoť – Oblazov v katastrálnom území Kotešová na roky 2020 – 2027 

Organizácia: OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. Cesta k vodojemu 1178/52,01003 Žilina

celý článok

10. 2. 2021

Pažitie


Činnosť vykonávaná banským spôsobom –  Likvidácia štrkoviska Pažite

Organizácia: ÚTES 2, s.r.o. so sídlom 01854 Slavnica č. 99

celý článok

13. 7. 2020

Tunežice

Banská činnosť – Čiastočná likvidácia (technická rekultivácia) lomu Tunežice v dobývacom priestore Turie

Organizácia: PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina

celý článok

16. 6. 2020

Čachtice

Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Čachtice

Organizácia: Kameňolomy, s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom

celý článok

10. 6. 2020

Malá Bytča

Banská činnosť –  ťažba a úprava štrkopieskov v dobývacom priestore Malá Bytča – lokalita Horný prúd

Organizácia: Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča-Hrabové 

celý článok