Malá Bytča

10. 6. 2020

Malá Bytča – lokalita Horný prúd
 Druh činnosti DP / Lokalita   Žiadosť

EIA 

Rozhodnutie

Zverejnené

dňa 

 Poznámka
 BČ

Malá Bytča

lokalita Horný prúd 

 pdf_ikona pdf_ikona     13.6.2020                                                     

 

Vysvetlivky:

- banská činnosť 

ČVBS  - činnosť vykonávaná banským spôsobom 

DP - dobývací priestor

Lokalita - miesto vykonávania činnosti

Žiadosť - hypertextový odkaz na súbor pdf so žiadosťou o povolenie BČ / ČVBS

EIA - hypertextový odkaz na súbor pdf s dokumentom vzťahujúcim sa k procesu EIA 

Rozhodnutie  - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti Späť