Čachtice

11. 12. 2020

Čachtice
 Druh činnosti DP / Lokalita   Rozhodnutie

Informácia o účasti verejnosti 

 Informácia o mieste uloženia rozhodnutia 

Zverejnené

dňa 

 Poznámka
 BČ

Čachtice

 pdf_ikona pdf_ikona  OBÚ v Prievidzi  11.12.2020                                                     

 

Vysvetlivky:

- banská činnosť 

ČVBS  - činnosť vykonávaná banským spôsobom 

DP - dobývací priestor

Lokalita - miesto vykonávania činnosti

Rozhodnutie  - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti 

Informácia o účasti verejnosti – hypertextový odkaz na súbor pdf s informáciou o účasti verejnosti 


Späť