ČVBS Hliník za Váhom

16. 9. 2020

Hliník za Váhom
 Druh činnosti DP / Lokalita   Rozhodnutie

Informácia o účasti verejnosti 

 Informácia o mieste uloženia rozhodnutia 

Zverejnené

dňa 

 Poznámka
 ČVBS

Hliník za Váhom

ložisko Sihoť                  

 pdf_ikona
 OBÚ v Prievidzi  16.9.2020                                                     

 

Vysvetlivky:

- banská činnosť 

ČVBS - činnosť vykonávaná banským spôsobom 

DP - dobývací priestor

Lokalita - miesto vykonávania činnosti

Rozhodnutie - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti 

Informácia o účasti verejnosti – hypertextový odkaz na súbor pdf s informáciou o účasti verejnosti 


Späť