Iné oznamy - OBÚ v Prievidzi

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Prievidzi

 

Dňa 19.07.2021 bol na úradnej tabuli OBÚ v Prievidzi, na webovom sídle úradu zverejnená verejná vyhláška v nasledujúcej veci:

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na zmenu - zmenšenie dobývacieho priestoru Beckov I.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška (PDF; 2,22 MB )