Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Prievidzi

  

Od

1. novembra 2020

sa mení sídlo Obvodného banského úradu v Prievidzi.

 

Z pôvodného sídla na ul. Matice slovenskej č. 10 (administratívna budova HBP, a.s.) sa úrad sťahuje na adresu:

 

Námestie slobody č. 16/6, 971 01 Prievidza 

 

Telefonický kontakt na pevnú linku zostáva nezmenený: 046 – 54 22 005  

 

 

Nová organizačná štruktúra OBÚ v Prievidzi platná od 1.12.2020