Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Prievidzi

 

Dňa 19.07.2021 bol na úradnej tabuli OBÚ v Prievidzi, na webovom sídle úradu zverejnená verejná vyhláška v nasledujúcej veci:

Oznámenie o začati konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na zmenu - zmenšenie dobývacieho priestoru Beckov I.

 vv beckov 1

vv beckov2 

Verejnú vyhlášku si môžete stiahnuť vo formáte PDF TU.