Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

 logotyp obú snv - menšie