Pripravené na zverejnenie ...

30. 9. 2020

Lokalita ….
 Druh činnosti DP / Lokalita   Rozhodnutie

Informácia o účasti verejnosti 

 Informácia o mieste uloženia rozhodnutia 

Zverejnené

dňa 

 Poznámka

 pdf_ikona pdf_ikona  OBÚ v Sp. Novej Vsi                                                     

 

Vysvetlivky:

- banská činnosť 

ČVBS  - činnosť vykonávaná banským spôsobom 

DP - dobývací priestor

Lokalita - miesto vykonávania činnosti

Rozhodnutie  - hypertextový odkaz na súbor pdf s rozhodnutím OBÚ o povolení činnosti 

Informácia o účasti verejnosti – hypertextový odkaz na súbor pdf s informáciou o účasti verejnosti 


Späť