Iné oznamy

Na tomto mieste budú zverejňované úradné oznamy OBÚ v Spišskej Novej Vsi

 

Nová organizačná štruktúra OBÚ v Spišskej Novej Vsi platná od 1.12.2020