Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Bratislave

Evidencia ložísk nevyhradených nerastov v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu v Bratislave