Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Bratislave


 Lokalita -  k.ú Okres Nerast Organizácia Rozhodnutie Platnosť do:
pozemok s parc. č.       o povolení   
Alekšince Nitra piesok SEGNIS, spol. s r.o. č. 451-1704/2012 z 22.6.2012 vydobyté                  31.12.2024
688/2 a 695/14, 688/4     Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske č. 56-165/2015 z 12.2.2015 /začatie od 3.10.2016 /  bez obmedzenia
Bátovce Levice stav.kameň  Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS č. 125-905/2016 z 22.3.2016 31.12.2022
8397/4     Komenského 30, 937 01 Želiezovce   začatie činnosti 2.5.2016
Boldog Senec štrkopiesky Tibor Kvál-obch. meno Tibor Kvál č. 610-2344/2008 bez obmedzenia
384, 385     925 26 Reca č. 555 z 22.08.2008 začatie činnosti 01.07.2010
          dobýva BOJA COMPANY s.r.o., Senec
Borovce Piešťany štrkopiesky Betón Borovce, s.r.o. č. 382-1546/2009 bez obmedzenia
465/2     922 09 Borovce z 4.6.2009 zrušené BO !!!  Dobývanie zastavené
Borský Peter Senica piesok SAND, s.r.o., č. 537-1903/2008 zo 7.7.2008 31.3.2014
11015/7     Štúrova 958, 908 41 Šaštín-Stráže    
11015/6       č. 160-1109/2014 28.2.2019
        z 13.5.2014 začatie činnosti 28.7.2014
Borský Mikuláš Senica piesky TK-SAND, s.r.o. 60-1073/2016 31.12.2018
4939/33     J. Hollého 586/69, 908 77 Borský Mikuláš z 12.4.2016 začatie po prerušení 23.5.2016
Čakany D.Streda štrkopiesky ZEDA Bratislava, s.r.o.,  č. 200/2006 z 02.02.2006 bez obmedzenia
482/36, 482/34     930 40 Štvrtok na Ostrove č. 437 č. 93-2505/2010 z 13.9.2010 bez obmedzenia
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky BEL - TRADE, spol. s r.o. č. 1405/2001 z 16.07.2001 4.10.2005
1406/1- časť A     Bajkalská 31, 821 05 Bratislava č. 2786/2005 z 15.11.2005 predĺžené do  31.12.2007
        č. 61-599/2008 z 12.3.2008 predĺženie bez obmedzenia
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky BEL - TRADE, spol. s r.o. č. 350/2007  bez obmedzenia
1406/1- časť B     Bajkalská 31, 821 05 Bratislava z 15.02.2007  
Čečínska Potôň D.Streda štrkopiesky BEL - TRADE, spol. s r.o. č. 761-3262/201 bez obmedzenia
101 a 104 - časť C     Bajkalská 31, 821 05 Bratislava zo 6.12.2010  
Čečínska Potôň  D.Streda štrkopiesky GOBIO, s.r.o. č. 961/2003 bez obmedzenia
1372/1,2     Viničná 5, 949 01 Nitra z 05.05.2003 začatie 4.6.2008
          dobýva IKRA s.r.o., Galanta
Čečínska Potôň  D.Streda štrkopiesky IKRA s.r.o. č. 2001/2003 z 13.10.2003 17.7.2013
1386/1,2,8,9 a 1388/1,2,3,4,5     Majakovského 393/3, 924 01 Galanta č. 614-3227/2013 z 19.12.2013 predĺženie bez obmedzenia
          prerušenie od 17.7.2013
Červeník Hlohovec štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., č. 327-1563/2008 31.10.2017
1576/2     Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava z 1.7.2008 nezačaté dobývanie
Čierna Voda Galanta štrkopiesky REKOS, s.r.o. č. 220-1514/2007 1.6.2011
376, 399/4     Galvaniho 10, 821 04 Bratislava z 22.6.2007  
        č. 778-2790/2009 z 3.11.2009 31.12.2013
        č. 874-3005/2013 z 16.12.2013 predĺženie do 31.12.2019
Dolné Zelenice Hlohovec štrkopiesky Poľnohospodárske družstvo Siladice č. 571-1836/2013 bez obmedzenia
30/20-časť     920 52 Siladice z 16.07.2013 prerušenie od 12.4.2016
Ducové Piešťany štrkopiesky ZAPA beton SK s.r.o. č. 291-1682/2009 bez obmedzenia
469/4,5 a 475/1,3,4,6,7,8 a 14     Vajnorská 142, 830 00 Bratislava z 12.6.2009 začatie 28.9.2011
Eliášovce D.Streda štrkopiesky CENO s.r.o. č. 609/1999 z 8.4.1999 6.4.2001
720/10 (724/3)     Dolné Diely 1, 925 23 Jelka č. 1028/2001 z 16.05.2001 predĺženie do 31.12.2010
        č. 44-593/2011 z 16.2.2011 predĺženie bez obmedzenia
          prerušenie od 01.04.2014
Gajary Malacky štrkopiesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným č. 549-2946/2011 bez obmedzenia
18081/1     900 55 Lozorno 51  z 9.11.2011 začatie 5.4.2013
Gbely - Adamov Skalica štrkopiesky PD Gbely, a.s., č. 1043/2001 z 16.05.2001 31.12.2006
3519/13,19,15,16,17     Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely č. 2917/2005 z 20.1.2006 bez obmedzenia
        č. 168-1119/2009 z 15.4.2009 20.10.2013
        č. 362-1715/2013 z 22.07.2013 31.12.2014
          prerušenie od 22.12.2014
Gbely Skalica teh.surovina TEHELŇA GBELY, s.r.o. č. 1011/1998 z 2.6.1998 31.12.2000
3519/14 (3738/3,4,5)     M. Nešpora 1410, 908 45 Gbely č. 2048/2000 z 23.10.2000 bez obmedzenia
          nedobýva sa
Hontianske Trsťany Levice andezit ALAS SLOVAKIA, s.r.o., č. 747-2895/2015 z 15.10.2015 bez obmedzenia
2421/4, 2421/18     Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava   začatie 18.4.2016
Horný Chotár (Obec Salka) Nové Zámky štrkopiesky Eva Urbánová-ŠPECIAL TRANS č. 2177/2004 22.7.2014
713/2     Komenského 30, 937 01 Želiezovce z 06.10.2004 ukončené dobývanie
713/3, 713/4, 714/2 a 714/4       č. 406-1593/2010 z 03.06.2010 10.2.2020
714/3       č. 959-3031/2012 z 3.12.2012 10.2.2020
        č.788-2548/2013 z 14.10.2013 bez obmedzenia
204/2, 728/6         začatie 17.3.2014
Horná Seč Levice štrkopiesky ANTECO s.r.o. č. 40-172/2009 31.11.2016
      Družstevná 245, 935 31 Horná Seč 3.2.2009 začatie 17.3.2009
747/1       č. 888-3487/2016 do 30.11.2019
744/21, 746/12       z 21.12.2016 bez obmedzenia
Horné Jabloňovce Levice andezit Anton Streicher č. 814-315/2015 do 07.10.2025
428/2     958 44 Klátova Nová Ves č. 564 z 20.11.2015 začatie 04.12.2015
Hradište pod Vrátnom Senica dol.piesky Roľnícke družstvo "Vrátno" Hradište pod  Vrátnom č. 1989/1998 z 26.02.1999 bez obmedzenia
3322/9 (teraz 3322/10)       č. 35-1102/2012 z 16.5.2012 do 04.08.2018
3322/11, 3322/12     906 12 Hradište pod Vrátnom č. 642-2205/2012 - TPVR  
Hrubá Borša Senec štrkopiesky Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o. č. 57/2007 bez obmedzenia
193/1,193/14     Majer-Malá Borša, 925 23 Hrubá Borša zo 16.01.2007  
189/6 - časť       č. 279-2979/2008 z 9.1.2008 bez obmedzenia
189/6-časť       č. 449-1491/2008 zo 16.6.2008 do 31.12.2025
          začatie po prerušení  9.5.2016
Hviezdoslavov D.Streda štrkopiesky PD NÁDEJ Malá Paka, družstvo č. 315-1818/2007 z 31.07.2007 do 31.12.2012
1123/3, 1124/1, 978/5,6     930 51 Malá Paka č. 100 č. 134-688/2013 z 25.02.2013 predĺženie bez obmedzenia
173/4,6,7 a 8       č. 200-1563/2015 z 29.05.2015 bez obmedzenia
Jelka Galanta štrkopiesky BUILDHOUSE, s.r.o. č. 2423/2002 z 14.11.2002 31.7.2007
1258,1260     Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka č. 402-3166/2007 predĺženie do 30.7.2010
1260       č. 138-3062/2011 z 7.12.2011 bez obmedzenia
          prerušenie od roku 2011
Jur nad Hronom Levice štrkpopiesky Zlatner spol. s r.o. č.711-3303/2011 31.12.2030
676/14     Perecká 22, 934 01 Levice z 21.12.2011 začatie skrývky 8.7.2014
2 lokality       č. 712-3301/2011 31.12.2030
2077/2       z 22.12.2011 ukončenie činnosti 08/2014
Kalnica Levice štrkopiesky Dušan Schnierer, SNP 12, 935 32 Kalná č. 693/2003 z 24.3.2003 31.12.2012
568/25     nad Hronom-dobýva ANTECO s.r.o., Horná Seč č. 113-1003/2013 z 11.4.2013  predĺženie  bez obmedzenia
Kalnica Levice štrkopiesky ViOn, a.s. č. 2680/2004 z 13.12.2004 31.12.2007
556/21,556/22,558/6 - časť     Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce č. 629-2703/2007 z 19.11.2007 predĺženie bez obmedzenia
556/21,556/22,558/6 - časť       č.  554-3228/2010 z 14.12.2010 bez obmedzenia
891/86       č. 152-7714/2011 z 1.4.2011 bez obmedzenia
        č. 13-581/2014 z 14.02.2014 bez obmedzenia
Komjatice Nové Zámky štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., č. 1802/2005 z 20.7.2005 bez obmedzenia
4555/4,6     Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava č. 735-2317/2009 z 27.8.2009 bez obmedzenia
Kopčany Skalica štrkopiesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným č. 7/2002 z 16.01.2002 bez obmedzenia
2642/199,202,205     900 55 Lozorno 51 č. 2415/2003 z 12.12.2003 bez obmedzenia
2642/198,201,204,209,210+2641/8       č. 3023/2006 z 8.12.2006 bez obmedzenia
2641/103,111,212       č. 586-2356/2008 z 22.8.2008 bez obmedzenia
2642/216,18,85,222-229       č. 45-296/2009 z 4.2.2009 bez obmedzenia
2642/85,222-229     dobýval do 31.12.2011 TVARBET SK, s.r.o., č. 358-1414/2011 z 31.5.2011 bez obmedzenia
2642/231     Skalica č. 721-2573/2015 z 12.10.2015 bez obmedzenia
        č. 50-118/2016 z 19.1.2016 bez obmedzenia
Kostolné Kračany D.Streda štrkopiesky AGROMEL, spol. s r.o. č. 40-0801/2008 31.12.2016
150/1, 250/72     Kostolná Gala 65, 930 34 Holice z 18.03.2008 prerušenie činnosti od 21.12.2016
Kvetoslavov D.Streda štrkopiesky FLÓRA BRATISLAVA, spol. s r.o. č. 3099/2006 z 20.12.2006  31.8.2008
307/18     Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava č. 536-2498/2008 z 3.10.2008  predĺženie bez obmedzenia
      začatie po prerušení 20.12.2011
Madunice  Hlohovec štrkopiesky ZAPA beton SK s.r.o. č. 2600/2002 bez obmedzenia
1748/3     Vajnorská 142, 830 00 Bratislava z 03.03.2003 dobýva Super tank, spol. s r.o., Hron. Kľačany
          činnosť prerušená (spis č. 286/2013)
Machulince Zl. Moravce andezit Miloš Ondrejka KAM-ON č. 742-2921/2008 z 18.11.2008 do 31.12.2012
2363/2, 2339     951 93 Machulince 353 č. 323-1048/2009 z 3.4.2009 bez obmedzenia
Moravský Svätý Ján I Senica štrkopiesky FOP VRABLEC, s.r.o. č. 1601/2006 z 28.6.2006 činnosť ukončená
8476/4      Ľ.Zúbka 2, 901 01 Malacky č. 712-2270/2009 z 27.8.2009 bez obmedzenia
Moravský Svätý Ján Senica štrkopiesky FOP VRABLEC, s.r.o. č. 202-1732/2014 bez obmedzenia
8475/1, 8475/2, 8476/2     Ľ.Zúbka 2, 901 01 Malacky z 09.07.2014  
Moravský Svätý Ján Senica štrkopiesky SAND plus s.r.o.,  č. 2754/2005 bez obmedzenia
5092/1 (5057,5058,5121)     J. Hollého 645, 908 48 Šaštín-Stráže z 21.11.2005 začatie 21.4.2008
5092/1       č. 54-117/2016 z 29.1.2016 bez obmedzenia
5132/26,27,28        č. 55-119/2016 z 1.2.2016 bez obmedzenia
          začatie činnosti od 03.03.2016
Most pri Bratislave Senec štrkopiesky ZAPA beton SK s.r.o. č. 605-2354/2014 z 17.09.2014 bez obmedzenia
2079/1     Vajnorská 142, 830 00 Bratislava   začatie činnosti 01.10.2014
Nemčiňany Zl. Moravce štrkopiesky Stanislav Orovnický-VODOSTAV č. 2192/2005 z o 14.9.2005 1.4.2015
815/1     Hviezdoslavova 4, 953 00 Zlaté Moravce č. 120-2141/2015 z 12.8.2015 predĺžené do 31.12.2024
Nebojsa Galanta štrkopiesky ViOn, a.s. č. 80-913/2013 31.12.2017
338/2, 338/7     Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce z 25.03.2013 dobýva MIRODA s.r.o., Bratislava
Nesvady Komárno štrkopiesky Obec Nesvady č. 932-3186/2014 z 18.12.2014 bez obmedzenia
6867/13     Obchodná 23, 946 51 Nesvady   činnosť nezačatá 
Nová Ves pri Dunaji Senec štrkopiesky BAU - RENT spol. s r.o. č. 2084/2003 z 30.10.2003 31.8.2005
322/13,14     Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava č. 2530/2005 z 25.10.2005 predĺžené do 31.8.2007
        č. 2896/2006 z 11.12.2006 zmena do 31.8.2007
        č. 528-2365/2007 z 9.10.2007 predĺženie bez obmedzenia
Nové Osady Galanta štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s. č. 26/2007 z 11.01.2007 31.12.2025
350/1,5 a 9 a 350/3     906 38 Rohožník (od 1.9.2008) č. 445-2003/2007 z 17.8.2007 31.12.2025
350/13       č. 166-2374/2011 z 21.10.2011 31.12.2025
Nové Osady Galanta štrkopiesky Sanbal AT s.r.o. č. 176-827/2013 z 5.4.2013 bez obmedzenia
129/5     Okružná 3239, 900 01 Modra   prerušenie činnosti od 31.12.2015
Nové Košariská Senec štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o. č. 201-988/2010 bez obmedzenia
1062/2-7     Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava z 12.4.2010 začatie činnosti 24.5.2010
          prerušenie činnosti od 31.3.2017
Nový Svet Senec štrkopiesky ILKA s.r.o. 21-590/2011 z 23.02.2011 11.7.2027
310/14,15,21,22,25,57,58,59,60,61     900 50 Kráľová pri Senci 455    
Nové Zámky Nové Zámky štrkopiesky AGROSPOL AQUA s.r.o. č. 243-903/2008 z 27.3.2008 16.10.2023
9737/3,4     901 05 Černík č. 161 č. 256-1780/2011 z 24.6.2011 zmena do 1.1.2035
          prerušenie činnosti do 31.3.2016
Nové Zámky Nové Zámky štrkopiesky DARAMAT s.r.o. č. 1057-3355/2015 zo 7.12.2015 bez obmedzenia
1595/16,17,1613/3 a 5     M.R.Štefánika 38, 940 65 Nové Zámky   začatie činnosti 1.3.2016
Obyce Zl.Moravce stav.kameň  KAMEŇ-ZM s.r.o. č. 38-144/2016 6.5.2025
810/5, 846/50,1021/8     Orechová 492/14, 951 76 Tesárske Mlyňany z 02.02.2016 začatie činnosti 15.03.2016
Obyce Zl.Moravce stav.kameň  Miloš Ondrejka KAM-ON č. 608-2098/2010 31.12.2024
2144/2     951 93 Machulince 353 z 22.07.2010 začatie činnosti 24.5.2013 
Oľdza D.Streda štrkopiesky AGRIPENT spol. s r.o., č. 21-921/2007 bez obmedzenia
146/12     Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava z 30.03.2007  
Oľdza D.Streda štrkopiesky AGRIPENT spol. s r.o., č. 101-1896/2014 bez obmedzenia
146/13     Vajnorská 40, 831 03 Bratislava z 21.07.2014  
Oľdza D.Streda štrkopiesky SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. č. 38-2013/2015 31.12.2027
154/27     Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava z 09.07.2015  
Opatovce Zl.Moravce andezit Miloš Ondrejka KAM-ON č. 609-2284/2010/1 31.12.2024
956/4     951 93 Machulince 353 z 18.8.2010  
Opatovce Zl.Moravce andezit IMA INVEST s.r.o. č. 13-1039/2011 31.12.2024
956/10     Hviezdoslavova 41, 953 01 Zl. Moravce z 20.04.2011  
Ostrov Galanta štrkopiesky R 5 C s.r.o., č. 281-2285/2010 bez obmedzenia
861/1, 861/3, 861/4, 123/101     Školská 95, 925 22 V.Úľany z 18.08.2010 začatie činnosti 16.9.2010
          činnosť sa nevykonáva
Pezinok Pezinok tehliarske Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. č. 197-311/2012 bez obmedzenia
2847/1,2,5,12 a 2850/1,9,13   suroviny Tehelná 9, 902 01 Pezinok 27.1.2012 začatie činnosti od 18.1.2016 -31.10.2016
Podlužany Levice piesky EKOFORM spol. s r.o. č. 262-960/2010 z 9.4.2012 30.4.2012
        č. 798-2899/2012 31.12.2030
929/3     Koháryho 46, 934 01 Levice z 22.11.2012 začatie činnosti od 01.03.2013
Podunajské Biskupice Blava II štrkopiesky SEHRING Bratislava, s.r.o. č. 1873/2000 z 22.9.2000 31.12.2001
        č. 1977/2002 z 11.9.2002 31.12.2003
904/2      Hviezdna 38, 821 06 Bratislava č.1358/2004 z 16.07.2004 30.5.2010
5798/9       č. 674-2084/2012 z 10.8.2012 30.12.2020
Podunajské Biskupice Blava II štrkopiesky A-Z STAV, s.r.o. č. 1496/2005 zo 17.06.2005 30.5.2010
5938/8,9,10   Koceľova 17, 821 08 Bratislava č. 807-2967/2009 z 12.11.2009 31.12.2012
5938/11,12     č. 937-3166/2012 z 19.12.2012 predĺženie do 31.12.2016
          predĺženie na ďalsie obdobie v konaní
Podunajské Biskupice Blava II štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s. č. 656/2006 z 16.3.2006 31.12.2014
5933/1, 5933/4, 5942/5     906 38 Rohožník č. 68-163/2015 z 23.2.2015 predĺženie do 31.12.2026
Rastice D.Streda štrkopiesky BEST PLACE, a.s. č. 274-1328/2008 bez obmedzenia
1340/10 a 1341     Hlinská 40, 011 18 Žilina z 30.04.2008 dobýva Váhostav-SK, a.s., Bratislava
          prerušenie činnosti od 07.11.2012
Reca I Senec štrkopiesky Cyril Talapka, obch. meno Cyril Talapka č. 1737/1999 a 1932/2000 31.12.2002
        č. 204/2003 z 31.1.2003 31.12.2003
        č. 1948/2005 z 8.8.2005 31.12.2010
1036/1,3,4     Hečkova 100, 903 01 Senec   prerušené konanie do 31.12.2017 
Reca II Senec II štrkopiesky Cyril Talapka, obch. meno  Cyril Talapka č. 1140/2002 31.12.2008
1007/4     Hečkova 100, 903 01 Senec z 24.05.2002 ukončená platnosť povolenia
Senec (Slnečné jazerá) Senec štrkopiesky Bratislavské štrkopiesky, s.r.o. č. 530/2002 31.12.2031
2370,4599     Záhradná 429/2, 900 82 Blatné  z 26.02.2002 činnosť sa nevykonáva
Šoporňa Galanta štrkopiesky SEEDSTAR AGRO spol. s r.o. č. 186-555/2011 z 16.2.2011 bez obmedzenia
11390/13,14, 113999/1     Gaštanová 2015/2, 927 00 Šaľa č. 185-554/2011 zo 14.2.2011  
11377/11, 11377/12,11499/9       obnovenie činnosti od 23.4.2015
Šoriakoš, Obec Mostová Galanta štrkopiesky DELTA stone s.r.o. č. 1098/2006 z 10.5.2006 bez obmedzenia
583/2, 606/3, 583/10,16,22     925 06 Čierna Voda č. 188 č. 492-1931/2008 z 21.7.2008 bez obmedzenia
583/8, 583/13, 583/19       č. 57-911/2014 z 26.03.2014 bez obmedzenia
Šurany Nové Zámky štrkopiesky Jozef Ríči, obch. meno FORSGAS č. 2396/2001 z 08.01.2002 bez obmedzenia
4810/3     Slovenská 9, 942 01 Šurany č. 31-653/2013 z 26.2.2013 obnovenie činnosti od 14.03.2016
4806/4, 4810/2, 4810/3, 4810/5, 4810/6, 4810/7 a 4811/1     Limestone SK, s.r.o., č. 681-3057/2016 bez obmedzenia
      Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky z 03.11.2016  
Šurany Nové Zámky štrkopiesky GREENDWELL, s.r.o. č. 893-3414/2008 bez obmedzenia
4778/4, 3805/12 KN-C     Bratislavská 4, 917 02 Trnava z 18.12.2008 začatie činnosti 03/2009
3085/13,17,18,19 - časť       č. 1087-3152/2011 bez obmedzenia
        z 09.12.2011 do 31.12.2018 na 3805/19
3085/13,17,18,19 - časť       č. 607-2189/2012 do 31.12.2018 na 3805/19
        z 27.08.2012 vykonáva sa rekultivácia
Trávnik  Komárno štrkopiesky ACT - Trávnik, s.r.o. č. 1885/2001 bez obmedzenia
606/15, 618/2     Hlavná 126, 946 18 Trávnik z 21.09.2001  
Vrakúň D.Streda štrkopiesky GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o. č. 509-2400/2007 31.12.2020
viac pozemkov     Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo z 7.11.2007 obnovenie činnosti od 1.9.2014
Veľký Grob Galanta štrkopiesky CESTY NITRA, a.s. č. 177-0592/2008 31.5.2028
2251,2246/4     Murgašova 6, 949 78 Nitra z 25.2.2008 prerušenie činnosti od 28.8.2014
Záhorská Ves Malacky štrkopiesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným č. 788-2950/2016 bez obmedzenia
10915/2     900 55 Lozorno 51 zo 17.10.2016 začatie činnosti 01.12.2016
Zemianske Šúrovce Trnava štrkopiesky Igor Števík č. 888-2896/2009 bez obmedzenia
118/5, 118/7   Nová ul. Č. 40, 919 25 Šúrovce z 04.11.2009 výkon činnosti od 1.1.2010
          obnovenie činnosti od 25.11.2015
Želiezovce Levice štrkopiesky AX STAVAS, spol. s r.o. č. 48-491/2010 z 15.3.2010 bez obmedzenia
964/276     J.Murgaša 1, 971 01 Prievidza   začatie činnosti 19.04.2010
787/101, 964/349       č. 27-180/2015 z 26.1.2015 bez obmedzenia
          začatie činnosti 04.05.2015
Žirany Nitra kremenec Sanbal AT s.r.o. č. 30-60/2010 z 12.01.2010 31.12.2013
3707/1     Okružná 3239, 900 01 Modra č .39-935/2014 z 21.3.2014 predĺženie do 31.12.2016
          ukončenie ťažobnej činnosti k 31.12.2016

 Stav k 20.01.2017


Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov – Obvodný banský úrad v Bratislave (xls)