Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Košiciach

Názov ChLÚ Nerast Organizácia
Bačkov zemný plyn a sprievodné nerasty NAFTA a.s., Bratislava
Bánovce n./Ond. zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Beša kremičitý piesok LOMY SV, s.r.o., Snina
Brehov andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Brehov I živce, polymetalické rudy, keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Brekov vápenec VSK MINERAL s.r.o., Košice
Brezina bentonit vo výberovom konaní
Brezina I bentonit HEADS Slovakia, s.r.o. Košice
Brezina I (Byšta) perlit vo výberovom konaní
Bystré tehliarske íly vo výberovom konaní
Čaňa štrkopiesky Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Čemerné tehliarske íly vo výberovom konaní
Červenica Hg rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Červenica I opály Opálové bane Libanka, s.r.o., Prešov
Čičava ryodacit vo výberovom konaní
Drienov tehliarske íly Leier Hungária Kft.
Dvorníky korekčné sialitické íly Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Fintice andezit LOMY, s.r.o., Prešov
Fintice I andezit LOMY, s.r.o., Prešov
Fintice II bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Gregorovce keramické íly MASEVA, spol. s r.o., Košice
Hnojné lignit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hodkovce kobaltovo-niklové rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hodkovce I keramické íly vo výberovom konaní
Hosťovce vápenec Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Hubošovce dioritický porfyrit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Juskova Voľa andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Kapušany bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Kapušianské Kľačany zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Komárany - Merník rumelka Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Košice magnezit MEOPTIS, s.r.o., Bratislava
Košice IV granodiorit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Košice V magnezit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Košice VI urán-molybdénové rudy Ludovika Energy, s.r.o.
Kráľovce štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Kučín - Pusté Čemerné zeolit, zeolitový tuf VSK PRO-ZEO s.r.o., Košice
Ladmovce vápenec Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ladmovce I vápenec Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ladmovce II vápenec VAPEX, s.r.o. Ladmovce, Ladmovce
Lastovce tehliarske íly TEHELNE TEMAKO a.s., v konkurze, Hanušovce nad Topľou
Lipany ropa, horľavý zemný plyn Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Majerovce zeolit SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Malá Bara perlit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Malá Vieska dolomitické piesky Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Michaľany bentonit LB MINERALS, a.s., Košice
Michalovce tehliarske íly, haloyzit vo výberovom konaní
Michalovce I keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Michalovce II horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Milhosť štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Močarmany tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Moravany horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Nižný Hrabovec zeolit ZEOCEM, a.s., Bystré
Nižný Medzev komplexné železné rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Nižný Žipov bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Nováčany živce MASEVA, spol. s r.o., Košice
Nováčany I kaolín MASEVA, spol. s r.o., Košice
Nováčany II kaolín MASEVA, spol. s r.o., Košice
Okružná - Borovník andezit EUROVIA SK, a.s. Košice
Oreské vápenec, dolomit, dolomitický vápenec TAJBA, a.s. Čaňa
Palín horľavý zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Paňovce chryzotilový azbest Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Pavlovce nad Uhom zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Pavlovce nad Uhom I zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Poša kamenná soľ Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Pozdišovce keramické íly vo výberovom konaní
Pozdišovce I zemný plyn, gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Prešov I - Solivary kamenná soľ vo výberovom konaní
Pusté Čemerné zeolit ZEOCEM, a.s., Bystré
Pusté Čemerné I zeolit Zeo Ziwa, s.r.o., Tisovec
Rakovec n./Ond. zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Rožkovany štrkopiesky zánik organizácie
Rudník kaolín (kaolinické piesky) LB MINERALS, a.s., Košice
Rudník I živce MASEVA, spol. s r.o., Košice
Rudník II živce MASEVA, spol. s r.o., Košice
Rudník III kaolín MASEVA, spol. s r.o., Košice
Ruskov andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Ruskov I andezit PK Doprastav, a.s. Žilina
Sabinov tehliarske íly bez právneho nástupcu
Sedlice dolomit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Sedlice I dolomit MINERALS MINING SK s.r.o., Košice
Skrabské - starý lom vápenité sliene Pecák s.r.o., Bystré
Slanec andezit MINERALS MINING SK s.r.o., Košice
Stanča bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Svätuše andezit Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ťahanovce keramické íly LB MINERALS, a.s., Košice
Tisinec tehliarske íly vo výberovom konaní
Trebejov dolomit Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Trebejov dolomity vhodné na chem. technologické spracovanie Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Trebišov zemný plyn a sprievodné nerasty NAFTA a.s., Bratislava
Trnava pri Laborci tuf vo výberovom konaní
Trstené pri Hornáde keramické íly a ílovce Ing. Ján Tabak - NERAST, Žilina
Včeláre vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Včeláre I korekčné sialitické íly Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Vechec adezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Veľaty bentonit vo výberovom konaní
Veľká Tŕňa antracit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Vinné andezit VSK a.s. Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Vojka zlievarenské piesky Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Vyšná Šebastová dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice
Vyšný Klátov I amfibolit RICORSO, s.r.o., Bratislava
Záhradné andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Zbudza kamenná soľ PROROGO, s.r.o., Strážske
Zemplínska Široká horľavý zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Zemplínske Hámre andezit Obec Zemplínske Hámre
Zlatá Baňa polymetalické rudy Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Zlatá Idka turmalín Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žarnov cementárska sialitická surovina Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Žarnov I keramické íly Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žarnov II vápenec blokovo dobývateľný MASEVA, spol. s r.o., Košice
Žbince horľavý zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava

 

Stav k 31.12.2015  


Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Košiciach (xls)