Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Košiciach


Číslo

Názov CHLÚ

Nerast

Organizácia

89/d

Bačkov

zemný plyn a sprievodné nerasty

NAFTA a.s., Bratislava

70/d

Bánovce nad Ondavou

zemný plyn

NAFTA a.s., Bratislava

100/d

Beša

kremičitý piesok

bez právneho nástupcu

4/d

Brehov

andezit

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca

109/d

Brehov I

živce, polymetalické rudy, keramické íly

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

5/d

Brekov

vápenec

VSK MINERAL s.r.o., Košice

2/d

Brezina

bentonit

bez právneho nástupcu

68/d

Brezina I (Kuzmice)

bentonit

HEADS Slovakia, s.r.o., Družstevná pri Hornáde

69/d

Brezina I (Byšta)

perlit

bez právneho nástupcu

3/d

Bystré

tehliarske íly

bez právneho nástupcu

6/d

Čaňa

štrkopiesky

CRH (Slovensko) a.s., Rohožník

7/d

Čemerné

tehliarske íly

bez právneho nástupcu

123/d

Červenica

Hg rudy

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

124/d

Červenica I

opály

Opálové bane Libanka, s.r.o., Prešov

8/d

Čičava

ryodacit

bez právneho nástupcu

9/d

Drienov

tehliarske íly

Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava

10/d

Dvorníky

korekčné sialitické íly

CRH (Slovensko) a.s., Rohožník

11/d

Fintice

andezit

LOMY, s.r.o., Prešov

12/d

Fintice I

andezit

LOMY, s.r.o., Prešov

126/d

Fintice II

bentonit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

121/d

Gregorovce

keramické íly

bez právneho nástupcu

77/d

Hnojné

lignit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

80/d

Hodkovce

kobaltovo-niklové rudy

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

131/d

Hodkovce I

keramické íly /DP Šemša/

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

14/d

Hosťovce

vápenec

CRH (Slovensko) a.s., Rohožník

13/d

Hubošovce

dioritický porfyrit

VSK MINERAL s.r.o., Košice

16/d

Jasov

tehliarske íly

bez právneho nástupcu

17/d

Juskova Voľa

andezit

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice

127/d

Kapušany

bentonit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

19/d

Kapušianské Kľačany

zemný plyn

NAFTA a.s., Bratislava

20/d

Komárany - Merník

rumelka

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

21/d

Košice

Magnezit /DP Košice/

MEOPTIS, s.r.o., Bratislava

22/d

Košice IV (Hradová)

granodiorit

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice

21/d

Košice V

magnezit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

102/d

Košice VI

urán-molybdénové rudy

Ludovika Energy, s.r.o., Banská Bystrica

66/d

Kráľovce

štrkopiesky

UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice

35/d

Kučín - Pusté Čemerné

zeolit, zeolitový tuf

/DP Pusté Čemerné, DP Pusté Čemerné I, DP Nižný Hrabovec, DP Kučín/

viac organizácii má DP

25/d

Ladmovce

vápenec

Bodroginvest, s.r.o., Košice

26/d

Ladmovce I

vápenec

Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov

27/d

Ladmovce II

vápenec

“VAPEX, s.r.o,. Ladmovce“, Ladmovce

28/d

Lastovce

tehliarske íly

bez právneho nástupcu

104/d

Lipany

ropa, horľavý zemný plyn

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

86/d

Majerovce

zeolit

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves

106/d

Malá Bara

perlit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

30/d

Malá Vieska

dolomitické piesky

Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec

31/d

Michaľany

bentonit

LB MINERALS SK, s.r.o., Košice

32/d

Michalovce

tehliarske íly, haloyzit

Štefan Pristaš, Prešov

99/d

Michalovce I

keramické íly

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

136/d

Michalovce II

horľavý zemný plyn

NAFTA a.s., Bratislava

33/d

Milhosť

štrkopiesky

UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice

34/d

Močarmany

tehliarske íly

Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava

137/d

Moravany

horľavý zemný plyn

NAFTA a.s., Bratislava

98/d

Nižný Medzev

komplexné železné rudy

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

128/d

Nižný Žipov

bentonit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

117/d

Nováčany

živce

bez právneho nástupcu

118/d

Nováčany I

kaolín

bez právneho nástupcu

119/d

Nováčany II

kaolín

bez právneho nástupcu

37/d

Okružná - Borovník

andezit

EUROVIA SK, a.s., Košice

38/d

Oreské

vápenec, dolomit, dolomitický vápenec

AT Zemplín spol. s r.o., Kazimír

138/d

Palín

horľavý zemný plyn a gazolín

NAFTA a.s., Bratislava

87/d

Paňovce

chryzotilový azbest

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

65/d

Pavlovce nad Uhom

zemný plyn

NAFTA a.s., Bratislava

72/d

Pavlovce nad Uhom I

zemný plyn

NAFTA a.s., Bratislava

85/d

Poša

kamenná soľ

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

39/d

Pozdišovce

keramické íly

bez právneho nástupcu

40/d

Pozdišovce I

zemný plyn, gazolín

NAFTA a.s., Bratislava

41/d

Prešov I - Solivary

kamenná soľ

bez právneho nástupcu

88/d

Rakovec nad Ondavou

zemný plyn

NAFTA a.s., Bratislava

90/d

Rožkovany

štrkopiesky

bez právneho nástupcu

97/d

Rudník

kaolín (kaolinické piesky)

LB MINERALS SK, s.r.o., Košice

110/d

Rudník I

živce

bez právneho nástupcu

116/d

Rudník II

živce

bez právneho nástupcu

120/d

Rudník III

kaolín

bez právneho nástupcu

132/d

Rudník IV

živce /DP Rudník II/

LB MINERALS SK, s.r.o., Košice

91/d

Ruskov

andezit

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen

44/d

Ruskov I

andezit

PK Doprastav, a.s., Žilina

45/d

Sabinov

tehliarske íly

bez právneho nástupcu

46/d

Sedlice

dolomit

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice

47/d

Sedlice I

dolomit

VSK MINERAL s.r.o., Košice

49/d

Skrabské - starý lom

vápenité sliene

ZEOCEM, a.s., Bystré 282

50/112

Skrabské I – Biela hora

vápenité sliene

bez právneho nástupcu

48/d

Slanec

andezit

VSK MINERAL s.r.o., Košice

125/d

Stanča

bentonit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

51/d

Svätuše

andezit

Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov

52/d

Ťahanovce

keramické íly

LB MINERALS SK, s.r.o., Košice

53/d

Tisinec

tehliarske íly

bez právneho nástupcu

54/d

Trebejov

dolomity vhodné na chem. technologické spracovanie

Carmeuse Slovakia, s.r.o.

101/d

Trebišov

zemný plyn a sprievodné nerasty

NAFTA a.s., Bratislava

55/d

Trnava pri Laborci

tuf

bez právneho nástupcu

113/d

Trstené pri Hornáde

keramické íly a ílovce

Ing. Ján Tabak - NERAST, Žilina

56/d

Včeláre

vápenec

Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec

79/d

Včeláre I

korekčné sialitické íly

CRH (Slovensko) a.s., Rohožník

59/d

Vechec

adezit

VSK MINERAL s.r.o., Košice

107/d

Veľaty

bentonit

bez právneho nástupcu

61/d

Veľká Tŕňa

antracit

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

60/d

Vinné

andezit

bez právneho nástupcu

130/d

Vojka

zlievarenské piesky

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

58/d

Vyšná Šebastová

dioritový porfyrit

IS-LOM s.r.o., Maglovec

57/d

Vyšný Klátov I

amfibolit

RICORSO, s.r.o., Košice

63/d

Záhradné

andezit

VSK MINERAL s.r.o., Košice

67/d

Zbudza

kamenná soľ

PROROGO, s.r.o., Strážske

134/d

Zemplínska Široká

horľavý zemný plyn a gazolín

NAFTA a.s., Bratislava

64/d

Zemplínske Hámre

andezit

Obec Zemplínske Hámre

62/d

Zlatá Baňa

polymetalické rudy

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

129/d

Zlatá Idka

turmalín

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

78/d

Žarnov

cementárska sialitická surovina

CRH (Slovensko) a.s., Rohožník

95/d

Žarnov I

keramické íly

Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava

103/d

Žarnov II

vápenec blokovo dobývateľný /DP Žarnov/

STONEprojekt, s.r.o., Prešov

135/d

Žbince

horľavý zemný plyn a gazolín

NAFTA a.s., Bratislava

Stav k 01.01.2018  


Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Košiciach