Upozornenie !

Dátum: štvrtok, 25. januára, 2024 Hlavný banský úrad upozorňuje organizácie vykonávajúce banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, že v zmysle ustanovenia § 5a ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov sú povinné písomne oznámiť výsledky banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za predchádzajúci rok najneskôr do konca januára nasledujúceho roka obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.

Čítať viac

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici

Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia organizačne začlenená do štruktúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Obvodné banské úrady plnia úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.

Úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad ústrednými banskými inšpektormi a obvodné banské úrady obvodnými banskými inšpektormi.

Čítať Viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.