Evidencia dobývacích priestorov

Evidencia dobývacích priestorov podľa obvodov pôsobností jednotlivých obvodných banských úradov: