Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici


Folio Názov DP Nerast Názov a sídlo organizácie
3 Badín I - Skalica andezit STAVMEZ, s.r.o.,  Bratislava
11 Banská Hodruša Cu, Pb, Zn, Au, Ag rudy Slovenská banská, spol. s r.o., Hodruša Hámre
48 Banská Štiavnica Pb, Zn, Cu, Au - rudy Rudné Bane š.p., Banská Bystrica
49 Banská Štiavnica I kremenec SILICA s.r.o., Banská Bystrica
199 Banská Štiavnica VII Pb, Cu, Zn s obsahom Au, Ag Slovenská banská, spol. s r.o., Hodruša – Hámre
175 Bartošova Lehôtka keramické íly SARMAT Ing. Peter Majer, Kremnica
194 Bartošova Lehôtka I zeolit Sedlecký kaolin - Slovensko s.r.o., Banská Bystrica
197 Bartošova Lehôtka II bentonit REGOS s.r.o., Bratislava
102 Braväcovo kremičitá pararula ROLTA, s.r.o. Brezno
4 Breziny andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
93 Bulhary čadič pre hrubú kamenársku výrobu PK Doprastav, a.s. Žilina
2 Bzenica andezit Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica
187 Cinobaňa kaolín oprávnenie na dobývanie zaniklo
5 Čamovce (Belina) čadič PK Doprastav, a.s., Žilina
129 Čierny Balog I granodiorit pre dekoračné účely PROGRES STONE, s.r.o., Banská Bystrica 
68 Detva - Piešť andezit JIVA – TRADE s.r.o., Sereď
92 Dobrá Niva - Tri kamene andezit Stanislav Orovnický - VODOSTAV, Zlaté Moravce
201 Dolná Ves bentonit REGOS s.r.o., Bratislava
159 Dolná Ždaňa pyroxenický andezit Vychodoslovenské kameňolomy, a.s., Sp. Nová Ves
6 Dúbrava antimonitove rudy a žuly Rudné bane š.p., Banská Bystrica
184 Dúbravica diatomit oprávnenie na dobývanie zaniklo
89 Gregorová Vieska kameninové íly a žiaruvzdorné íly LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
120 Hliník nad Hronom ryolit LEVITRADE, s.r.o., Levice
188 Hliník nad Hronom I bentonit GEMERSKÁ NERUDNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Hnúšťa
Hliník nad Hronom II bentonit CONCEPT MINERALS  s.r.o., Kopernica
138 Horná Mičiná dolomit ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. , Banská Bystrica
71 Horná Štubňa andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
140 Horné Pršany dolomit Doprastav Asfalt, a.s., Zvolen
152 Horné Strháre piesok KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
99 Horný Tisovník andezit Líška, s.r.o., Podrečany
13 Hrabovo kremité piesky Obec Kalinovo
181 Hrabovo I sklárske piesky oprávnenie na dobývanie zaniklo
161 Jastrabá perlit LB PERLIT, s.r.o., Lehôtka pod Brehmi
21 Kalinovo - Zlámanec kremenec ŽIAROMAT a.s., Kalinovo
90 Kalinovo III - Ceriny kremičité piesky ŽIAROMAT a.s., Kalinovo
183 Kalinovo IV žiaruvzdorné íly ŽIAROMAT a.s., Kalinovo
144 Klastava andezit vo výberovom konaní
189 Kopernica I bentonit oprávnenie na dobývanie zaniklo
186 Kopernica II bentonit KOPEREKOMIN s.r.o., Kopernica
190 Kopernica III bentonit BENOX, s.r.o., Banská Bystrica
191 Kopernica IV bentonit BENTOKOP s.r.o., Kopernica
198 Kopernica V bentonit REGOS s.r.o., Bratislava
72 Kraľovany - Bystrička granodiorit PK Doprastav, a.s., Žilina
25 Kraľovany II dolomit Vladimír Sopúch C a V, Oravská Poruba
24 Králiky pieskovec IFRAM, s.r.o., Bratislava
18 Kremnica Au, Ag - rudy ORTAC, s.r.o., Kremnica
58 Krnišov - Tepličky pyroxenický andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
77 Krupina - Hanišberg andezit EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
30 Lehôtka pod Brehmi perlit LB PERLIT, s.r.o., Lehôtka pod Brehmi
178 Lieskovec bentonit ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
31 Liptovská Porúbka porfyrit (melafýr) EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
179 Liptovské Kľačany vápenec blokovo dobývateľný a lestiteľný KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s.r.o., Liptovské Kľačany
149 Ľuboreč andezit Vychodoslovenské kameňolomy, a.s., Sp. Nová Ves
76 Lučenec I tehliarske suroviny KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
32 Lučenec II - Fabianka tehliarske suroviny Ipeľské tehelne a.s. Lučenec
126 Ludrová travertín Travertín spol. s r.o., Ludrová
193 Lutila bentonit ENERGOGAZ, a.s., Košice
196 Lutila I bentonit REGOS s.r.o., Bratislava 
200 Lutila II bentonit REGOS s.r.o., Bratislava
112 Martin tehliarske suroviny Brantner Fatra, s.r.o., Martin
180 Medzibrod Au - rudy oprávnenie na dobývanie zaniklo
147 Močiar diatomit oprávnenie na dobývanie zaniklo
0 Modrý Kameň hnedé uhlie Baňa Dolina a.s., Veľký Krtíš
156 Môťová andezit EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
97 Nová Baňa ryolit oprávnenie na dobývanie zaniklo
173 Oravská Polhora mineralizované I-Br vody oprávnenie na dobývanie zaniklo
169 Oravský Biely Potok pieskovec oprávnenie na dobývanie zaniklo
123 Ostrá Lúka andezit oprávnenie na dobývanie zaniklo
100 Palúdzka - Liptovská Mara štrkopiesky EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
195 Pinciná bituminózne horniny GEOCOMPLEX, a.s., Bratislava
98 Pliešovce kremence LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce
38 Poltár II - Červeň keramické íly oprávnenie na dobývanie zaniklo
115 Poltár IV kaolín GRAU s.r.o., Lučenec
148 Poltár V kaolín GRAU s.r.o., Lučenec
157 Poltár VI tehliarske hliny oprávnenie na dobývanie zaniklo
141 Pondelok kameninové íly oprávnenie na dobývanie zaniklo
174 Pondelok I - Maštinec tehliarske íly oprávnenie na dobývanie zaniklo
185 Pondelok II kaolín oprávnenie na dobývanie zaniklo
44 Rakša dolomit JIVA - TRADE Rakša s.r.o., Sereď
94 Ružiná vápenec Vápencový priemysel Ružiná spol. s r.o., Lučenec
43 Ružomberok tehliarske suroviny J.K.B.2, spol s r.o., Ružomberok 
103 Ružomberok I - Biely Potok vápenec Mesto Ružomberok
145 Ružomberok II dolomit Baňa Ružomberok, spol. s r.o., Ružomberok
118 Ružomberok III dolomit PK Doprastav, a.s., Žilina
132 Ružomberok IV dolomit AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo, Ružomberok
56 Sása andezit GEOtrans - LOMY, s.r.o., Sása
80 Selce vápenec STAVMEZ, s.r.o.,  Bratislava
176 Stará Halič keramické íly REGOS s.r.o., Bratislava
50 Stará Kremnička kremenec (limnokvarcit), bentonit Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., Kremnica
172 Stará Kremnička II bentonit ENERGOGAZ, a.s. Košice 
202 Stará Kremnička III bentonit REGOS s.r.o., Bratislava
128 Stožok andezit PK Doprastav, a.s., Žilina
155 Sučany štrkopiesky PREFA invest, a.s., Sučany
163 Šalková dolomitický vápenec KARTIK s.r.o., Banská Bystrica
85 Šiatorská Bukovinka andezit Koľajové a dopravné stavby s.r.o., Košice
55 Šíd zlievarenské piesky vo výberovom konaní
53 Špania Dolina I. - Piesky Cu-rudy Rudné bane š.p., Banská Bystrica
54 Šumiac - Červená Skala vápenec JASPI s.r.o., Banská Bystrica
59 Tekovská Breznica čadič na tavenie a  na kamenivo Skalex N B, s.r.o., Banská Bystrica
158 Točnica I keramické íly (žiaruvzdorné íly) oprávnenie na dobývanie zaniklo
192 Točnica II magnezit oprávnenie na dobývanie zaniklo
182 Tomášovce žiaruvzdorné a keramické íly LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza, ČR
87 Tuhár mramor GEOFARMA s.r.o., Tuhár
61 Turčianska Štiavnička tehliarske suroviny oprávnenie na dobývanie zaniklo
106 Uľanka kremité piesky Miroslav Greško - BIELOSTAV, Tajov
177 Veľká nad Ipľom diatomit oprávnenie na dobývanie zaniklo
162 Vidiná tehliarske suroviny Ipeľské tehelne a.s., Lučenec
64 Vígľaš pyroxenický andezit GEOtrans - LOMY, s.r.o., Sása
134 Vígľaš I andezit EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
133 Vrícko vápenec na výrobu kameniva Sanbal AT s.r.o., Modra
63 Vrútky - Dubná Skala žula EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice - Barca
107 Vrútky I - Lipovec štrkopiesky BRA-VUR, a.s., Vrútky
65 Zelené tehliarske suroviny Ipeľské tehelne a.s., Lučenec
79 Zuberec vápenec Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., Liptovksý Mikuláš
66 Zvolen tehliarske suroviny oprávnenie na dobývanie zaniklo
74 Žarnovica andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen

 Stav k 30.09.2016       


Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov – Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (xls)