Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Košiciach


Ev. č. Názov DP Nerast Názov a sídlo organizácie
1/D Bánovce nad Ondavou zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
75/D Beša kremičitý piesok bez organizácie
2/D Brehov andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca
4/D Brekov vápenec VSK MINERAL s.r.o., Košice
5/D Brezina bentonit bez organizácie
70/D Brezina I /Kuzmice/ bentonit HEADS Slovakia, s.r.o. Družstevná pri Hornáde
82/D Brezina II perlit bez organizácie
6/D Bystré tehliarske íly bez organizácie
7/D Čaňa štrkopiesky CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
8/D Čemerné tehliarske íly bez organizácie
77/D Červenica drahý opál Opálové bane Libanka, s.r.o., Prešov
9/D Čičava ryodacit bez organizácie
10/D Drienov tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
11/D Dvorníky korekčné sialitické íly CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
12/D Fintice andezit LOMY, s.r.o., Prešov
13/D Fintice I andezit LOMY, s.r.o., Prešov
16/D Hosťovce vápenec CRH (Slovensko) a.s., Rohožník
14/D Hubošovce dioritický porfyrit VSK MINERAL s.r.o., Košice
18/D Juskova Voľa andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca
19/D Kapušianské Kľačany zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
20/D Košice magnezit MEOPTIS, s.r.o., Bratislava
21/D Košice IV - Hradová granodiorit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca
22/D Kráľovce štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
74/D Kučín zeolit (klinoptilitový ryodacitový tuf) VSK PRO-ZEO s.r.o., Košice
25/D Ladmovce vápenec Bodroginvest, s.r.o., Košice
26/D Ladmovce I vápenec Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
27/D Ladmovce II vápenec "VAPEX, s.r.o. Ladmovce", Ladmovce
94/D Lastomír zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava
28/D Lastovce tehliarske íly bez organizácie
69/D Majerovce zeolitizované ryolitové tufy (zeolity) SLOVZEOLIT spol. s r.o., Spišská Nová Ves
29/D Malá Vieska dolomitické piesky Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
30/D Michaľany bentonit LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
31/D Michalovce tehliarske íly, haloyzit Štefan Pristaš, Prešov
91/D Michalovce I zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
32/D Milhosť štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
78/D Močarmany tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
92/D Moravany zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
34/D Nižný Hrabovec zeolit ZEOCEM, a.s., Bystré
35/D Okružná - Borovník andezit EUROVIA SK, a.s., Košice
36/D Oreské vápenec, dolomit, dolomitický vápenec AT ZEMPLÍN spol. s r.o., Kazimír
93/D Palín zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
37/D Pavlovce nad Uhom zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
38/D Pavlovce nad Uhom I zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
39/D Pozdišovce keramické íly bez organizácie
40/D Pozdišovce I zemný plyn, gazolín NAFTA a.s., Bratislava
41/D Prešov I kamenná soľ bez organizácie
72/D Pusté Čemerné zeolit (zeolitizovaný, klinoptilitový ryodacitový tuf) ZEOLIT s.r.o., Banská Bystrica
88/D Pusté Čemerné I zeolit ZEOLIT s.r.o., Banská Bystrica
44/D Rožkovany štrkopiesky bez zásob, bez organizácie
71/D Rudník kaolín (kaolinické piesky) LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
81/D Rudník I živce bez organizácie
86/D Rudník II živce LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
45/D Ruskov andezit KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
46/D Ruskov I andezit PK Doprastav, a.s., Žilina
47/D Sabinov tehliarske íly bez zásob, bez organizácie
48/D Sedlice dolomit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca
49/D Sedlice I dolomit VSK MINERAL s.r.o., Košice
50/D Skrabské - Starý lom vápnité sliene ZEOCEM, a.s., Bystré 282
52/D Slanec andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
54/D Svätuše andezit Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
87/D Šemša keramické íly bez organizácie
55/D Ťahanovce keramické íly LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
56/D Tisinec tehliarske íly bez organizácie
57/D Trebejov dolomit Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
73/D Trebišov zemný plyn a sprievodné nerasty NAFTA a.s., Bratislava
58/D Trnava pri Laborci tufit bez organizácie
59/D Včeláre vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
60/D Vechec adezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
83/D Veľaty bentonit bez organizácie
62/D Vinné andezit bez organizácie
65/D Vyšná Šebastová dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice
64/D Vyšný Klátov I amfibolit RICORSO, s.r.o., Košice
66/D Záhradné andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
67/D Zbudza kamenná soľ PROROGO, s.r.o., Strážske
68/D Zemplínske Hámre andezit Obec Zemplínske Hámre
84/D Žarnov vápenec blokovo dobývateľný a leštiteľný STONEprojekt, s.r.o., Prešov
90/D Žbince zemný plyn a gazolín NAFTA a.s., Bratislava

 Stav k 01.01.2018 

 Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov  – Obvodný banský úrad v Košiciach