Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Košiciach

Názov DP Nerast Názov a sídlo organizácie
Bánovce nad Ondavou zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Beša kremičitý piesok LOMY SV, s.r.o., Snina
Brehov andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Brekov vápenec VSK MINERAL s.r.o., Košice
Brezina bentonit vo výberovom konaní
Brezina I bentonit HEADS Slovakia, s.r.o. Košice
Brezina II perlit vo výberovom konaní
Bystré tehliarske íly vo výberovom konaní
Čaňa štrkopiesky Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Čemerné tehliarske íly vo výberovom konaní
Červenica drahý opál Opálové bane Libanka, s.r.o., Prešov
Čičava ryodacit vo výberovom konaní
Drienov tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Dvorníky korekčné sialitické íly Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Fintice andezit LOMY, s.r.o., Prešov
Fintice I andezit LOMY, s.r.o., Prešov
Hosťovce vápenec Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník
Hubošovce dioritický porfyrit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Juskova Voľa andezit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Kapušianské Kľačany zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Košice magnezit MEOPTIS, s.r.o., Bratislava
Košice IV - Hradová granodiorit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Kráľovce štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Kučín zeolit (klinoptilitový ryodacitový tuf) VSK PRO-ZEO s.r.o., Košice
Ladmovce vápenec Bodroginvest, s.r.o., Košice
Ladmovce I vápenec Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ladmovce II vápenec VAPEX, s.r.o., Ladmovce, MHV Ladmovce
Lastovce tehliarske íly vo výberovom konaní
Majerovce zeolitizované ryolitové tufy (zeolity) SLOVZEOLIT spol. s r.o., Spišská Nová Ves
Malá Vieska dolomitické piesky Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Michaľany bentonit LB MINERALS, a.s., Košice
Michalovce tehliarske íly, haloyzit vo výberovom konaní
Milhosť štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Močarmany tehliarske íly Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Nižný Hrabovec zeolit ZEOCEM, a.s., Bystré
Okružná - Borovník andezit EUROVIA - Cesty, a.s., Košice
Oreské vápenec, dolomit, dolomitický vápenec AT Zemplín, spol. s r.o., Kazimír
Pavlovce nad Uhom zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Pavlovce nad Uhom I zemný plyn NAFTA a.s., Bratislava
Pozdišovce keramické íly vo výberovom konaní
Pozdišovce I zemný plyn, gazolín NAFTA a.s., Bratislava
Prešov I kamenná soľ vo výberovom konaní
Pusté Čemerné zeolit (zeolitizovaný, klinoptilitový ryodacitový tuf) vo výberovom konaní
Pusté Čemerné I zeolit Porewit s.r.o., Lučenec
Rožkovany štrkopiesky bez zásob
Rudník kaolín (kaolinické piesky) LB MINERALS, a.s., Košice
Rudník I živce vo výberovom konaní
Rudník II živce LB MINERALS, a.s., Košice
Ruskov andezit KSR - Kamňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Ruskov I andezit PK Doprastav, a.s., Žilina
Sabinov tehliarske íly odpis zásob
Sedlice dolomit EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice
Sedlice I dolomit MINERALS MINING SK, s.r.o., Košice
Skrabské - starý lom vápenité sliene Pecák s.r.o., Bystré
Slanec andezit MINERALS MINING SK, s.r.o., Košice
Svätuše andezit Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Šemša keramické íly vo výberovom konaní
Ťahanovce keramické íly LB MINERALS, a.s., Košice
Tisinec tehliarske íly vo výberovom konaní
Trebejov dolomit Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Trebišov zemný plyn a sprievodné nerasty NAFTA a.s., Bratislava
Trnava pri Laborci tufit vo výberovom konaní
Včeláre vápenec Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Vechec adezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Veľaty bentonit vo výberovom konaní
Vinné andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Vyšná Šebastová dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice
Vyšný Klátov I amfibolit RICORSO, s.r.o., Bratislava
Záhradné andezit VSK MINERAL s.r.o., Košice
Zbudza kamenná soľ PROROGO, s.r.o., Strážske
Zemplínske Hámre andezit Obec Zemplínske Hámre
Žarnov vápenec blokovo dobývateľný a leštiteľný STONEprojekt, s.r.o., Prešov

Stav k 17.02.2015   


Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov  – Obvodný banský úrad v Košiciach (xls)