Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Prievidzi

Názov DP Nerast Organizácia /adresa/
Beckov I. štrky a piesky Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Beluša vápenec CEMMEX Infrastructure Slovakia, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
Beluša I. štrky a piesky SESTAV, s.r.o., Sihoť 825/85, 019 01 Ilava
Bystričany andezit VSK, a. s., Novoveská Huta 274, 053 31 Spišská Nová Ves *6 – zánik oprávnenia na dobývanie na základe nesplnenia podmienok v zmluve o prevode
Cigeľ uhlie Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza
Čachtice vápenec Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 5, NMn/V
Dolný Kamenec andezit ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava 42
Drietoma vápenec Obec Drietoma, 913 03 *8
Dubnica Nad Váhom štrky a piesky KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen *16
Dubnica nad Váhom I. dolomit Doprastav a.s. Závod Žilina, Jesenského 18, Žilina *15
Handlová uhlie Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza
Horné Srnie I. vápenec,slieňovec Cemmac a.s. Horné Srnie, 914 42
Horné Vestenice dolomit VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, 972 22
Hradište dolomit Slovenské kameňolomy o. z. Hradište s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín, IČO: 50266799
Hrádok dolomit bez organizácie *25 ; /od 1.6.2007/
Ilava tehliarské suroviny bez organizácie *27 ; /od r.2004/
Jabloňové vápenec CEMMEX Infrastructure Slovakia, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
Klížské Hradište vápenec KAROB,s.r.o.,958 45 Ješkova Ves 85, IČO:36322504 *19
Kostolné Mitice dolomit bez organizácie *23 ; /od 2.1.2005/
Krnča kremenec PORFIX Sand, s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany
Krnča II. kremenec SLOVSKAL s r.o., Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 503
Ladce II. vápenec, sliene Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce
Lietavská Lúčka slienitý vápenec X-ray Žilina, spol. s r.o., Závodská cesta 24,010 01 Žilina *11 *20
Lietavská Svinná vápenec Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka
Lúky pod Makytou pieskovec Jozef Križan Autodopravs, Dolný Lieskov č. 48, 018 21 Dolný Lieskov
Malá Bytča štrky a piesky Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové
Malé Kršteňany dolomit V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava *7
Malé Kršteňany I. dolomitické piesky V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava *7
Malá Lehota andezit VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO 36 706 311 *22
Malá Lehota I. pyroxenandezit KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Nitrianske Pravno tehliarské suroviny Tondach Slovensko s.r.o. Nitrianske Pravno, Nádražná 79/28, 972 13 N. Pravno
Nováky I. uhlie Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza
Nové Mesto nad Váhom vápenec Technické služby mesta NMnV, Klčové 34, 915 01 NMnV *4
Partizánske ** tehliarské suroviny Agrostav a.s. Topoľčany, Pod Kalváriou 373, 955 01 Topolčany
Podhradie andezit AKE, s.r.o., Priemyselná 11, 971 01 Prievidza
Podlužany I. dolomit PD Podlužany, 956 52
Preseľany nad Nitrou tehliarské suroviny Tehelňa Preseľany s.r.o., Školská 470, sídlo Preseľany okr. Topoľčany – zánik oprávnenia na dobývanie podľa § 27 ods. 13 banského zákona
Prievidza I. tehliarské suroviny bez organizácie *2 *26 /od 1.6.2010/
Rajec dolomit Dolkam Šuja a.s. Rajec, 015 01
Ráztočno dolomit TOWER BC, a.s., Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza
Rožňové Mitice vápenec, dolomit Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 5, NMn/V
Soblahov dolomit PD Trenčín-Soblahov, 913 38 *10
Stráňavy-Polom dolomit, vápenec Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy-Lom Polom, P.O.BOX č. B 44 Pošta 1, Žilina
Súľovce kremenec bez organizácie /organizácia zanikla bez právn.nástupcu (ZKŠ š.p. Bratislava)/
Trenčianska Turná tehliarské suroviny Obec Trenčianska Turná, 913 21 Tr. Turná, IČO 00 312 053 **6 – zánik oprávnenia na dobývanie (§ 4b ods. 7 a 8 zákona č. 51/1988 Zb.)
Trenčianske Mitice I. vápenec DOLMIT, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 47 085 771
Tuchyňa tehliarské suroviny Mikona s.r.o. Lúky, 020 53 *14
Tunežice grestenit PK Doprastav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina
Turie dolomit, vápenec Doprastav, a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava, IČO 31333320 *12
Turie I. dolomit bez organizácie (poznámka: organizácii Doprastav a.s. zaniklo oprávnenie na dobývanie 1.7.2013)
Veľká Čierna dolomit KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen *5
Veľká Čierna I dolomit Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36 777 391
Závada dolomit RPD Závada, 955 01 Závada

 

Stav k 30.11.2018