Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

P.č. Názov DP Ev. č. Ťažobná organizácia Nerast
1 Rudňany 1/e vo výberovom konaní Fe, Cu, Hg, rudy, baryt, spekularit
2 Slovinky 2/e Rudné bane , š.p. Banská Bystrica Cu rudy
3 Rožňava I 4/e Gemer - Can, s.r.o., Bratislava sideritové rudy s vysok.obsahom Cu
4 Nižná Slaná 5/e vo výberovom konaní siderit
5 Lubeník 8/e SLOVMAG, a.s. Lubeník magnezit, dolom. magnezit a dolomit
6 Lubeník I - Amag 9/e SLOVMAG, a.s. Lubeník magnezit
7 Jelšava 10/e SMZ, a.s. Jelšava magnezit, dolom. magnezit a dolomit
8 Jaklovce 11/e Calmit, spol. s r.o. Bratislava vápenec
9 Spišská Nová Ves 12/e VSK a.s., Spišská Nová Ves sadrovec a anhydrit
10 Olcnava 13/e KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. vápenec
11 Švedlár 14/e vo výberovom konaní kremeň
12 Muráň I 15/e vo výberovom konaní dolomit
13 Kvetnica 16/e melafýr
14 Sp.Podhradie I - Dreveník 17/e EURO KAMEŇ, s.r.o. travertín
15 Žehra 18/e vo výberovom konaní travertín
16 Slavec 20/e Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec vápence
17 Vyšné Ružbachy 21/e RETRO design, s.r.o. travertín
18 Čoltovo 22/e Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec vápenec
19 Spišské Tomášovce 24/e JURMI, s.r.o. paleogenny pieskovec
20 Smižany 25/e vo výberovom konaní tehliarske hliny
21 Spišské Podhradie 26/e vo výberovom konaní tehliarske suroviny
22 Spišská Nová Ves I 27/e VSK a.s., Spišská Nová Ves sadrovec a anhydrit
23 Poráč 28/e vo výberovom konaní komplex. Fe,BaSO , Cu,Hg rúd
24 Honce 29/e VSK MINERAL s.r.o. vápenec
25 Mokrá Lúka 31/e VSK MINERAL s.r.o. granit - žula
26 Plaveč I 32/e VSH, a.s. Turňa nad Bodvou štrkopiesky
27 Kamienka 35/e vo výberovom konaní vápenec
28 Jarabina 36/e POĽANA - podiel. družstvo Jarabina vápenec
29 Čoltovo I. 37/e KAM - BET, spol. s r.o. Gemerská Hôrka vápenec
30 Silická Brezová 38/e vo výberovom konaní mramor
31 Silická Brezová I 39/e CANTERA s.r.o., Štítnik vápenec
32 Revúca 40/e vo výberovom konaní tehliarske suroviny
33 Lipovník 41/e IGM s.r.o., Banská Bystrica vápenec
34 Batizovce 43/e Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. Batizovce štrkopiesky
35 Batizovce I 44/e Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. Batizovce štrkopiesky
36 Spišská Nová Ves IV 46/e VSK MINERAL s.r.o. karbonáty pre stavebné účely
37 Hranovnica - Dubina 48/e EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. melafýr, kremité porfýry
38 Plaveč 49/e Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník štrkopiesky
39 Markušovce 53/e SABAR, s.r.o. Markušovce vápenec
40 Gemerská Hôrka 60/e Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník sadrovec, anhydrit
41 Stará Ľubovňa I 63/e GP-TRANS, spol. s r.o. červ. krinoidové kryšt. vápence
42 Rožňava III 66/e Gemer - Can, s.r.o., Bratislava polymetalické rudy
43 Gemerská Poloma 74/e EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma mastenec
44 Behynce 83/e Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec tehliarske suroviny
45 Hajnačka 84/e vo výberovom konaní tehliarske suroviny
46 Hnúšťa - Mútnik 85/e Gemerská nerudná spoloč., a.s. Hnúšťa mastenec a magnezit
47 Husiná 86/e KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. čadič
48 Husiná I - Kamen. dolina 87/e MINERALS MINING SK s.r.o. čadič
49 Konrádovce 88/e BAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec čadič pre stav. účely
50 Ploské 89/e vo výberovom konaní magnezit a dolom.magnezit
51 Rimavská Baňa 90/e KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. biotitická parabridlica
52 Rovné - Burda 91/e vo výberovom konaní magnezit
53 Tisovec 92/e Calmit, spol. s r.o. Bratislava vápenec
54 Poráč I 93/e Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o. baryt
55 Rovné II 94/e vo výberovom konaní magnezit
56 Markušovce I. 95/e Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o. baryt
57 Spišská Nová Ves V. 96/e Ludovika Mining, s.r.o. rádioaktívne U-rudy a Mo, Cu-rudy
58 Šivetice 97/e vo výberovom konaní keramické íly
59 Revúčka 98/e LENITAS, s.r.o. živce

Stav k 14.11.2014    

Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov – Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi (xls)