Hlavný banský úrad

Hlavný banský úrad
Kammerhofská č. 25
969 50 Banská Štiavnica

Úradné hodiny

Pondelok až piatok: 6:30 – 14.30 hod.

Telefónne čísla na jednotlivé pracoviská
Sekretariát tel. 045 – 6782 222
Sekretariát fax 045 – 6782 288
Sekretariát e-mail hbu@hbu.sk
Oddelenie ochrany ložísk 045 – 6782 223
Oddelenie bezpečnosti 045 – 6782 277
Oddelenie ekonomiky 045 – 6782 202
Osobný úrad 045 – 6782 206

Služobné mobilné telefóny vedúcich zamestnancov a služobnej pohotovosti
Predseda úradu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 0907 875 195
Vedúci kancelárie predsedu Ing. Erich Veselenyi 0918 388 520
Vedúci oddelenia ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín Ing. Ivan Sýkora 0905 256 317
Vedúci oddelenia banskej bezpečnosti Ing. Peter Uličný 0907 954 482
Služobná pohotovosť 0908 728 881

Priame telefónne linky na zamestnancov úradu
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík predseda úradu 045 - 6782 201
Ing. Erich Veselényi vedúci kancelárie predsedu 045 - 6782 211
Ing. Ivan Sýkora vedúci oddelenia ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín 045 - 6782 212
Ing. Peter Uličný vedúci oddelenia banskej bezpečnosti 045 - 6782 214
Ing. Alena Sombathyová vedúca osobného úradu 045 - 6782 206
Ing. Dana Dodeková vedúca oddelenia ekonomiky 045 - 6782 220
Mgr. Renáta Stračinová sekretariát predsedu 045 - 6782 222
Ing. Milan Durbák ústredný banský inšpektor 045 - 6782 209
Ing. Milan Ferenc ústredný banský inšpektor 045 - 6782 208
Ing. Dušan Habala ústredný banský inšpektor 045 - 6782 210
Ing. Vladimír Kost ústredný banský inšpektor 045 – 6782 221
Mgr. Ing. Martin Lutonský ústredný banský inšpektor 045 - 6782 221
Ing. Štefan Tóth
ústredný banský inšpektor
045 – 6782 207
Ing. Dana Fábryová osobný úrad 045 - 6782 205
Renáta Oravcová hospodárka 045 - 6782 202
Bc. Henrieta Schneiderová samostatný ekonomický referent 045 - 6782 219


Súbor na stiahnutie: Kontakty na Hlavný banský úrad (rtf)