Základné informácie

Základné informácie o ustanovení orgánov štátnej banskej správy si môžete prezrieť alebo stiahnuť z pripojeného súboru. Pripojené sú aj základné zákony uvedené v úplnom znení so zvýraznenými zmenami, ktoré v nich vyvolali posledné novelizácie a vyhláška ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

Súbory na stiahnutie: