Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici


Názov organizácie Sídlo IČO
ABIES spol. s r.o. Bartošova Lehôtka 168, 967 01 Kremnica 44 448 317
AGRO - RAFAN, s.r.o. Plavisko 7, 034 01 Ružomberok 36 376 388
AGRO CS Slovakia, a.s. Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec 36 042 161
AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo Šoltésovej 23, 034 01 Ružomberok 36 399 612
Agroseb - PD Sebechleby Sebechleby 31 634 591
AMAS, s.r.o. 985 55 Podrečany 26 45 883 068
B W a.s. Rakovo, 038 42 Príbovce 35 753 706
BADOS s.r.o.  032 12 Dúbrava 316 31 621 295
BAŇA Ružomberok, spol. s r.o. Bystrická cesta 51, Ružomberok 36 412 309
BASALT STONE s.r.o. Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 50 576 321
Bazalt
BAZALT PRODUCT s.r.o. Ulica L. N. Tolstého 35, 984 03 Lučenec 36 772 356
Bazaltové kameňolomy Konrádovce - Sever, s.r.o. Tolstého 32, 984 03 Lučenec 36 673 374
BEDROCK, s.r.o. Podhorská 14/4786, 036 01 Martin 44 281 692
BENOX s.r.o. Stavebná 23D, Banská Bystrica 36 049 221
BENTOKOP, s.r.o. Kopernica č. 168, 967 01 Kremnica 36 638 803
BIELOSTAV, s.r.o. Podlavická cesta 93, 974 01 B. Bystrica 36 745 936
BLOOMSBURY PACIFIC SLOVAKIA a.s.  Zvolenská 2740, 984 01 Lučenec 36 040 525
BNC s.r.o. SNP 19, Žiar nad Hronom
BRA - VUR, a.s. Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky 31 605 842
Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin 31 578 861
BRA-VUR, a.s. Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky 31 605 842
Centrum výcviku Lešť Lešť, 962 63 Pliešovce 804 932
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 31 563 732
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 31 563 732
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Jána Straku 10, 969 01 Banská Štiavnica 31 631 134
CONCEPT MINERALS s.r.o. Kopernica 225, 967 01 Kremnica 45 915 458
DB REAL FINANCE, s.r.o. 029 56 Zákamenné č. 1349 43 938 159
DELTA - TEAM, spol. s r. o.  Novomeského 10, 960 01 Zvolen 31 593 330
Detox s.r.o. Cesta ku Smrečine, Banská Bystrica 31 582 028
DIAN DS s.r.o. Rakytovská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica 36 627 704
DISKONTTRADE, s.r.o. Školská 9, 990 01 Veľký Krtíš 36 708 216
Doprastav a.s.  Drieňová 27, 826 56 Bratislava 31 333 320
Doprastav Asfalt, a.s. Stráž 223, 960 01 Zvolen 46 120 602
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 038 42 Príbovce č. 175 48 081 655
Dúbravský banícky cech 032 12 Dúbrava č. 316 42 065 518
DUFONEV R.C., a.s. - org. zložka SK Starojánska 25, 032 03 Liptovský Ján 44 623 810
ELGEO - BANSKÁ, s.r.o. Trate mládeže 3, 969 01 Banská Štiavnica 36 632 163
ELGEO - Trading, s.r.o. Cesta ku Smrečine, Banská Bystrica 31 624 561
ENVIGEO a. s. Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 31 600 891
EURO BASALT a.s. 985 42 Veľké Dravce 270 36 058 637
G55 Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica 43 808 051
Gamart - Bazalt, s.r.o. Vajanského 2, 984 01 Lučenec 31 637 868
GAMART spol. s r.o. Vajanského 2, Lučenec 31 626 645
GAMART spol. s r.o. Rádayho 8, 984 01 Lučenec 31 626 645
Geo - technik Consulting spol. s r.o. Púpavova 49, Bratislava 35 693 070
GeoComp, s.r.o. 966 61 Hodruša - Hámre č. 815 36 619 027
GeoComp, s.r.o. 966 61 Hodruša - Hámre č. 388 36 619 027
GeoComp, s.r.o. 966 61 Hodruša - Hámre č. 815 36 619 027
GEOFARMA s.r.o. 985 12 Tuhár č. 182 47 256 494
GEOMRAMOR s.r.o. 985 12 Tuhár 182 44 155 247
GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o. Bystrická 901, 966 81 Žarnovica 44 303 599
GOLSTROJ-SM, s.r.o. A. Hlinku 11, 960 12 Detva 46 252 711
GRANIT SIHLA s.r.o. Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica 36 650 528
GRAU s.r.o. Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec 47 614 013
GTB a.s. SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok 31 578 802
GTB a.s., Liptovský Hrádok                      SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok 31 578 802
HOLES, s.r.o. 966 24 Janova Lehota č. 274 36 625 124
CHYŽBET SK, s.r.o. Budovateľská 1234, 038 53 Turany 36 789 097
IGM s.r.o. Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica 43 808 107
ILKA s.r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 B. Bystrica 31 445 284
IMPEX Trade, s.r.o. Na Bystričku 14, 036 01 Martin 36 384 488
IPB-Martin, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin 44 711 433
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec 36 633 500
IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s. M. Rázusa 29,984 01 Lučenec 36 008 745
ISO & spol., s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 36 368 521
IŠ - TANDEM, s.r.o. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec 44 522 363
J.K.B.2, spol. s r.o. Vyšné Matejkovo 28, 034 01 Ružomberok 36 381 420
JASPI s.r.o. Podháj 55, 974 05 Banská Bystrica 45 725 241
Kabe s.r.o. Mičinská cesta 78, 974 01 B. Bystrica 36 058 343
KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s.r.o. 032 14 Liptovské Kľačany 72 36 785 318
Kameňolom Sokolec s.r.o. 966 01 Bzenica 36 023 574
KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš 36 412 490
KARTIK s.r.o. Sásovská cesta 83, 974 11 B. Bystrica 36 623 229
kastell s.r.o. Nová 5, 984 01 Lučenec 36 649 945
KMN consulting, s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 45 432 571
KOPEREBENT, s.r.o. 967 01 Kopernica č. 137 43 893 635
Koperekomin s r.o. Kopernica 137, 967 01 Kremnica 31 588 999
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. J. Horvátha 8, 967 01 Kremnica 31 596 819
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 31 559 123
KUPS, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 21, 038 61 Vrútky 44 456 760
KVEST, s.r.o.  Severná 22, 974 01 Banská Bystrica 31 558 518
LANCAST SK, s.r.o. 029 56 Zákamenné 1020 35 828 871
LBK PERLIT, s.r.o. 966 01 Lehôtka pod Brehmi č. 52 47 933 399
LESY Slovenskej republiky š.p. Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 36 038 351
LOM a SLUŽBY s.r.o. Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce 36 716 774
Ludovika Energy, s.r.o. Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica 36 635 880
LUVEMA, spol. s r.o. M. R. Štefánika 43, 968 01 Nová Baňa 31 610 641
M. T. M. Slovakia, s.r.o. 032 31 Hybe 680 36 430 099
MAB 04, s.r.o. Vyšné Matejkovo 28, 034 01 Ružomberok 50 504 665
MALES, s.r.o. SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom 36 624 071
MBM-ARMO, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo 36 717 835
Mesto Ružomberok A. Hlinku 1, Ružomberok 315 733
MHRČ spol. s r.o. Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica 36 013 188
MINERALKOP, s.r.o. 967 01 Kopernica č. 137 44 816 774
MIRAJ, s.r.o. Masarykova 30, 984 01 Lučenec 43 850 804
MyStock, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 48 294 748
NMA, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 B. Bystrica 44 693 419
Novoreal - LC, s.r.o. Hviezdoslavova 31, 984 01 Lučenec 43 992 111
Občianske združenie SALVÁTOR - Vyšná Boca Maša 5/3, Liptovský Hrádok 42 388 562
Obec Hrušov 991 42 Hrušov, č. 526 319 341
Obec Kalinovo SNP 14, 985 01 Kalinovo 316 121
Obec Lipovany 985 31 Lipovany, č. 46 648 272
Obec Špania Dolina 974 01 Špania Dolina 132 313 858
Obec Veľké Pole 966 74 Veľké Pole 321 079
Obecný podnik - KOPAŇ  - Kalinovo ul. SNP č.138, 985 01 Kalinovo  37 953 907
OMEGA - LC, s.r.o. Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 31 684 262
ORNOX Invest, s.r.o. Križovatka 21, 969 01 Banská Štiavnica 36 791 296
ORTAC, s.r.o. Banská cesta 27, 967 01 Kremnica 36 861 537
PEMAX PLUS, spol. s r.o. Kostiviarska 4949, 974 01 B. Bystrica 31 627 421
PENASA s.r.o. Školská 9, 990 01 Veľký Krtíš 36 629 421
PERUN Gold, s.r.o. Haškova 65, 974 11 Banská Bystrica 44 641 575
Pieskovec spol. s r.o. Králiky - lom 36 027 685
Podnik výroby a služieb Halič, s.r.o. Lúčna 484/8, 985 11 Halič 36 620 912
Poľnohospodárske družstvo 034 71 Ludrová 195 693
Poľnohospodárske družstvo Važec Urbárska 72, 032 61 Važec 195 782
PRAJSES s.r.o. Škultétyho 97, 990 01 Veľký Krtíš 46 710 230
PREFA invest, a.s. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 46 887 741
PREFA Sučany a.s. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 31 561 748
PREFA Sučany SK, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 35 685 239
PRO STONE s.r.o. T. G. Masaryka 15, 984 01 Lučenec 47 074 001
PROFINEX staving, a.s. Horná 41, 974 01 Banská Bystrica 47 047 909
PROGEONET, s.r.o. Záborského 2, 036 45 Martin 43 778 674
PROGRES STONE, s.r.o. Fr. Švantnera 10, 974 01 Banská Bystrica 36 025 372
REGOS, s.r.o. Rádayho 10, 984 01 Lučenec 36 640 638
ROCK WORKS s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno 47 342 536
ROCK-Build s.r.o. Majerská cesta 3, 974 01 Banská Bystrica 44 037 783
Roľan spol. s r.o. Bernolákova 14, Nová Baňa 31 633 439
Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča 976 13 Slovenská Ľupča, č. 1094 189 219
ROLTA, s.r.o. Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno 36 699 551
Rudné bane š.p. Havranské 11, 974 01 Banská Bystrica 7 838
SANND SK, s.r.o. Košúty 2 - priemyselná zóna, 036 01 Martin 36 401 994
Sedlecký kaolin - Slovensko s.r.o. Lazovná 69, 974 01 B. Bystrica 35 941 669
SILICA s.r.o. Námestie Š. Moysesa 4, 974 01 B. Bystrica 46 017 020
SILICIUM, s.r.o. Hviezdoslavova 31, 984 01 Lučenec 47 531 240
sillar s.r.o. Gagarinova 2897/32, 984 01 Lučenec 50 039 385
SK BASALT s.r.o. Nemocničná 14, 990 01 Veľký Krtíš 36 023 949
SKALEX NB, s.r.o. 966 52 Tekovská Breznica č. 745 36 635 251
SKC s.r.o. Lučenecká 8/437, 990 01 Veľký Krtíš 36 626 520
SLOVBAZALT, s.r.o. 985 58 Čakanovce 373 45 470 596
SlovDril, s.r.o. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 36 618 098
Slovenská banská, spol. s r.o. 966 11 Hodruša - Hámre č. 388 31 581 447
Slovenská banská, spol. s r.o. 966 61 Hodruša - Hámre 388  31 581 447
Slovenská ťažobná spoločnosť, spol. s r.o. Študentská 24, 984 01 Lučenec 36 039 764
Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, Banská Štivnica 35 998 652
Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, Banská Štivnica 35 998 652
SMS-SALON, s.r.o. 974 05 Horné Pršany č. 31 46 637 567
STATON, s.r.o. Sadová 1148, 038 53 Turany 36 379 221
STAVASTA spol. s r.o. Sitnianskeho 6, 969 01 B. Štiavnica 30 226 597
STENIAN, s.r.o. Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica 47 831 308
STONE BREAK s.r.o. Družstevná 14, 991 25 Čebovce 50 112 201
STONTEC, s.r.o. Námestie Slobody 46, 986 01 Fiľakovo 36 632 716
Šamotka VD Hrnčiarske Zalužany 980 12 Hrnčiatrske Zalužany č. 200 168 203
ŠTRCHOMO, s.r.o. 027 12 Vitanová 286 44 058 322
Štrkopiesky ĽN s r.o. 991 22 Muľa 88 36 057 304
Štrkopiesky Mikušovce s.r.o. A. Wágnera 32, 984 01 Lučenec 46 245 804
ŤAŽIAR, spol. s r.o. Ľ. Štúra 8, 960 01 Zvolen 36 798 886
Travertín, s.r.o. 034 71 Ludrová, Obecný úrad 31 579 159
Urbár Trstená, pozem. spol. Osadská 678, 028 01 Trstená 30 232 996
Urbariát obce Zvolenská Slatina Školská 419/15, 962 01 Zvolenská Slatina 37 955 276
Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo 966 41 Veľká Lehota 623 741
Vápencový priemysel Ružiná spol. s r.o. Čajkovského 8, Lučenec 36 013 412
Vodostav SR, s.r.o. Viestova 19, 974 01 B. Bystrica 46 600 213
Východoslovenská ťažobná, spol. s r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 B. Bystrica 36 635 952
ZEDA Banská Bystrica, s.r.o. Majerská cesta 96, 974 01 B. Bystrica 36 609 340
ZEOLIT s.r.o. Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica 50 013 556
ZEPRA - SLOVENSKO, s.r.o. A. Stodolu 4991/21, 036 01 Martin 44 988 346
Žiaromat a.s. Továrenská 1, 985 01 Kalinovo 31 633 803

Stav k 31.12.2017