Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Bratislave

BANSKÝ REGISTER – PRÁVNICKÉ OSOBY

Obvodný banský úrad v Bratislave 

stav k 31.12.2022

  

Obchodné menoSídloIČOZVZČinnosťRozhodnutieZmena
METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o.Malacká cesta 222334 147 594Ing. Miroslav Václav§ 2 písm. b-d)13.9.19964.11.2015

902 01 Pezinok
12.10.2025§ 3 písm. a)1674/19961034-3034
ENGAS s.r.o.Nábrežie mládeže 8931 330 371Ladislav Šimončík§ 2 písm. b-f)1.9.199517.4.2020

949 01 Nitra
2.4.2022
zo zákona471-935/2020
Danucem Slovensko a.s.906 38 Rohožník00 214 973Ing. Slávka Grinčov᧠2 písm. b-e)1.9.199513.07.202213.10.2030§ 3 písm.a )zo zákona710-2030/2022Ing. Mikuláš Vanda
23.05.2027


Ing. Arpád Lorincz, PhD.
13.01.2025


Ing. Roman Sándor
25.02.2031


Ing. Miloš Rusnák
25.04.2026


Jaroslav Chalás
10.06.2031


Ing. Róbet Zeman, PhD.
24.09.2029


Ján Červeňanský
07.06.2031


Jozef Fodrek
23.06.2024


RNDr. Dean Sobolič
07.06.2021


Ing. Matej Kurač
06.06.2026Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.Bernolákova 6134 110 003Jozef Benč§ 2 písm. b-e)1.9.199524.9.2019
v skratle KAS, a.s.953 11 Zlaté Moravce
23.5.2027§ 3 písm. a)zo zákona868-2293/2019
Poľnohospodárske družstvo919 53 Dechtice 48800 207 667Ing. Jozef Orbán§ 2 písm. b-e)1.9.199530.7.2019
Dechtice

7.6.2021§ 3 písm. a)zo zákona664-1828/2019
Poľnohospodárske družstvo922 04 Dolný Lopašov00 800 414Ing. Ladislav Kúdela§ 2 písm. b-e)1.9.19959.7.2019
DOLNÝ LOPAŠOV

18.6.2022§ 3 písm. a)zo zákona586-1575/2019
PD Gbely, a.s.Petroveská 1402/2331 413 307Ing. Igor Macánek§ 2 písm. b-e)1.9.19956.12.2010

908 45 Gbely
25.10.2020§ 3 písm. a)zo zákona1393-3295
Poľnohospodárske výrobné aŠterusy 19900 207 934Radoslav Mahrek§ 2 písm. b-e)1.9.199519.6.2020
obchodné družstvo Kočín922 03 Šterusy
23.2.2025§ 3 písm. a)zo zákona670-1510/2020
POZAGAS a.s.Malé námestie 131 435 688Ing. Ľudmila Oreská Phd.§ 2 písm. b-f)1.9.199517.1.2020

901 01 Malacky
17.8.2025
zo zákona222-87/2020Roľnícke družstvo "Vrátno",Hradište pod Vrátnom 31300 590 037Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)1.9.199530.03.2022
Hradište pod Vrátnom906 12
29.7.2029§ 3 písm. a)zo zákona408-1039/2022
TEHELŇA GBELY, s.r.o.Mirka Nešpora 141034 097 040Peter Štaffen§ 2 písm. b-e)1.9.199519.1.2012

908 45 Gbely
6.12.2021§ 3 písm. a)zo zákona20-203
Vojenské lesy a majetky SR - š.p.Zámocká 731 577 920Ing. Alexander Gorbatenkov§ 2 písm. b-e)1.9.19957.4.2020
odštepný závod Malacky901 18 Malacky
1.7.2029§ 3 písm. a)zo zákona460-879/2020
KERKOSAND spol. s r.o.Šajdíkove Humence 13436 219 371Ing. Ján Struhár§ 2 písm. b-e)20.1.199712.5.2020

906 07
26.2.2025§ 3 písm. a)71/1997514-1117/2020
Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.919 10 Buková34 137 009Jaroslav Zachar§ 2 písm. b-e)20.2.199728.11.2007
skrátene: VKP, spol. s r.o.

11.10.2017
255/1997778-2891
Wienerberger slovenské tehelne,Tehelná31 418 821Ing. Jiří Zeman§ 2 písm. b-e)17.11.19975.3.2020
spol. s r.o.953 01 Zlaté Moravce
19.1.2019§ 3 písm. a)2127/1997350-590/2020
BEL - TRADE spol. s r.o.Krasovského 3742/1336 522 163Ing. Leopold Mušák§ 2 písm. b-e)5.5.199814.10.2019

851 01 Bratislava
29.6.2019§ 3 písm. a)748/1998895-2528/2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKYKarloveská 236 022 047Ing. Ladislav Milkuš§ 2 písm. b-d)27.8.199818.03.2022
PODNIK š.p., OZ Bratislava842 17 Bratislava
17.8.2025§ 3 písm. a)517/1998357-872/2022
V.D.S. a.s.Martinengova 1835 756 357Jozef Benč§ 2 písm. b-e)28.10.199824.9.2019

811 01 Bratislava
23.5.2027§ 3 písm. a)2029/1998869-2294/2019
SEHRING BRATISLAVA, s.r.o.Hviezdna 3835 762 021Roman Kramoliš§ 2 písm. b-e)26.3.200228.11.2012

821 06 Bratislava
2.6.2022§ 3 písm. a)2264/2001969-2938
CENO s.r.o.Dolné diely 136 220 507Ing. Milan Hric§ 3 písm. a)8.4.19992.10.2009

925 23 Jelka
29.7.2029
526/1999830-2586
AGRIPENT spol. s r.o.Líščie nivy 1235 703 512JUDr. Jozef Sziszák§ 3 písm. a)19.10.19999.8.2017

821 08 Bratislava
8.1.2023
2078/1999744-2312/17
Esterian, a.s.Dvořákovo nábrežie 1035 713 411Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)19.9.200017.7.2018

811 02 Bratislava
29.7.2029§ 3 písm. a)1825/2000828-1946/2018
AGRORENT, a.s.Družstevná 234 142 703Ing. Vojtech Völgyi§ 3 písm. a)8.11.200020.5.2014

946 51 Nesvady
18.9.2017
2041/2000492-1412
ACT - Trávnik, s.r.o.
36 540 668Ing. Edmund Németh§ 2 písm. b-e)19.3.200127.11.2008

946 18 Trávnik č. 412
29.10.2018§ 3 písm. a)476/2001923-3215
SAZAN, spoločnosť
36 241 270Ing. Alexander Gorbatenkov§ 3 písm. a)25.5.200110.8.2015
s ručením obmedzeným900 55 Lozorno 51
1.7.2029
1051/2001815-2257
COMAG spol. s r.o.Račianska 30/A31 368 506Ing. Leopold Mušák§ 2 písm. b-f)20.6.200110.2.2011

831 02 Bratislava
26.9.2017
1288/2001214-513
T & B, s.r.o.Metodova 735 812 281Ing. Štefan Janči§ 2 písm. b-g)4.4.20013.3.2017

821 08 Bratislava
27.10.2025§ 3 písm. a)784/200166-125/17
Bratislavské štrkopiesky, s.r.o.Záhradná 429/235 769 297JUDr. Jozef Sziszák§ 2 písm. b-e)10.4.200114.4.2010

900 82 Blatné
8.1.2023§ 3 písm. a)679/2001455-1063
Doprastav, a.s.Drieňová 2731 333 320Rudolf Kimerling§ 2 písm. b-e)13.11.20017.8.2018

821 01 Bratislava
23.11.2022-OBÚ PD§ 3 písm. a)2127/2001881-2136/2018
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.Polianky 3357/2335 825 286RNDr. I. Burza§ 2 písm. b-e)26.11.200101.03.2022

841 01 Bratislava
28.3.2021§ 3 písm. a)2398/2001305-706/2022Rastislav Dudič
15.08.2029Pezinské tehelne - Paneláreň a.s.Tehelná 935 757 540Ing. Imrich Pilka§ 2 písm. b-e)17.4.2002

902 01 Pezinok
20.11.2017
987/2002
ZAPA beton SK s.r.o.Vajnorská 14235 814 497Marek Lago§ 2 písm. b-e)17.4.200210.6.2015

83000 Bratislava
7.11.2026§ 3 písm. a)1004/2002642-1659/2015
BUILDHOUSE, s.r.o.ul. Hlavná 7735 808 349Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)21.8.200222.6.2010

900 29 Nová Dedinka
29.7.2029§ 3 písm. a)1865/2002718-1712/2010
Calmit, spol. s r.o.Gaštanová 1536 172 162Ing. Ivan Grega
18.08.2030
Ľubomír Struhár
2030
Ján Piroš
09.07.2023
§ 2 písm. b-e)4.10.200208.03.2021

811 04 Bratislava
9.7.2023§ 3 písm. a)2157/2002221-584/2021
SAND, s.r.o.J. Hollého 64536 247 561Ing. Silver Mračna§ 2 písm. b-e)6.11.200227.5.2016

908 41 Šaštín - Stráže
21.4.2016§ 3 písm. a)2429/2002535-1555
BAU - RENT spol. s r.o.Šamorínska 1035 834 625Roman Ruhig§ 2 písm. b-e)11.3.200317.5.2016

821 06 Bratislava
30.5.2021§ 3 písm. a)482/2003488-1372
MEOPTIS, s.r.o.J. Hagaru 931 371 485Ing. Ľuboš Gallo§ 2 písm. b-e)20.8.200311.03.2021

851 51 Bratislava - Rača
13.7.2021-OBÚ SNVpodzemie1569/2003258-598/2021
IKRA s.r.o.Majakovského 393/336 251 551Ing. Albert Škarvan§ 3 písm. a)17.9.20033.2.2014

924 01 Galanta
14.4.2020
1786/200397-260
JIVA - TRADE, s.r.o.Štefana Moyzesa 2700/2236 257 681Tibor Hulička§ 2 písm. b-e)22.3.200412.11.2020

926 01 Sereď
1.10.2024§ 3 písm. a)663/20041061-2723/2020
ANTECO s.r.o.Hronská 345/836 561 096RNDr. Zoltán Varjú§ 2 písm. b-e)12.7.20045.10.2016

935 32 Kalná nad Hronom
9.8.2020§ 3 písm. a)1518/2004857-2869/2016
ViOn, a.s.Továrenská 6436 526 185Jozef Mihalík§ 3 písm. a)22.10.200419.2.2016

953 01 Zlaté Moravce
30.5.2021
2267/2004253-627
A-Z STAV, s.r.o.Odeská 335 813 393Ing. Ľubomír Henkeľ§ 2 písm. b-e)23.12.200419.12.2012

821 06 Bratislava
18.6.2022§ 3 písm. a)2730/20041086-3190
ZEDA Bratislava, s.r.o.Štvrtok na Ostrove 43736 268 411Ing. Martin Josko§ 3 písm. a)15.2.20056.12.2018

930 40
30.8.2027
384/20051248-3197/2018
NAJPI a.s.Kaplinské pole 2035 825 472Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)25.4.200521.3.2017

905 01 Senica
29.7.2029§ 3 písm. a)889/2005327-791/17
Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o.Majer - Malá Borša35 938 064Ing. Albert Škarvan§ 3 písm. a)23.6.200511.01.2022

925 23 Hrubá Borša
03.06.2025
1529/2005894-2800/2022
DELTA stone s.r.oČierna Voda č. 18836 272 850JUDr. Jozef Sziszák§ 2 písm. b-e)11.7.200524.5.2017

925 06
8.1.2023§ 3 písm. a)1741/2005566-1481/17
J & F, s.r.o.Križovany nad Dudváhom34 137 394RNDr. Pavel Bošácky§ 2 písm. b-e)22.11.200512.04.2021

919 24
10.5.2028§ 2 písm. f)2834/2005302-843/2021
AGROSPOL AQUA s.r.o.941 05 Černík č. 16135 960 574Ing. Miroslav Žabka§ 2 písm. b-e)6.2.200610.8.201729.12.2020-OBÚ BB§ 3 písm. a)3095/2005750-2321/17
NAFTA a.s.Votrubova 136 286 192Ing. Jozef Janeček§ 2 písm. b-f)5.4.200618.01.2022Ing. Peter Damašek, Ivan Matula821 09 Bratislava
22.6.2025
731/200677-95/2022
FOP VRABLEC, s.r.o.Ľ. Zúbka 235 724 218Ing. Silver Mračna§ 3 písm. a)11.5.200627.5.2016

901 01 Malacky
21.4.2026
1078/2006537-1559
Poľnohospodárske družstvo NÁDEJ930 51 Malá Paka č. 10036 249 726Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)16.5.200629.9.2011
Malá Paka, družstvo

29.7.2029§ 3 písm. a)1141/2006909-2542
REKOS, s.r.o.Galvaniho 1035 811 579Ing. Edmund Piačka§ 3 písm. a)8.8.200620.1.2017

821 04 Bratislava
9.2.2020
1942/2006120-169
ELGEO - Trading, s.r.o.Kukučínova 531 624 561Ing. Ján Matis§ 2 písm. b-c)25.6.19971.3.2013

902 01 Pezinok
16.7.,18.12.2019-OBÚ PD§ 3 písm. a)1297/518/Ža-Oz127-724
Leier Baustoffe SK s.r.o.Pribylinská 335 890 509Ing. Róber Kecera§ 2 písm. b-e)5.10.200601.03.2022

831 04 Bratislava
19.12.2023§ 3 písm. a)2440/2006199-618/2022
ČESATO, s.r.o.Haanova 2614/4836 658 618Ing. Leonard Černák§ 2 písm. b-e)17.10.20061.8.2012

851 04 Bratislava
10.7.2022§ 3 písm. a)2557/2006678-1934
MAGNIMEX s.r.o.Jozefa Hagaru 935 969 041Ing. Pavol Gombík§ 2 písm. b-e)17.10.200618.10.2011

831 05 Bratislava
2026
2523/2006952-2765
M.S.C., spol. s r.o.Kollárova 3436 238 066Ing. Miloš Beharka§ 2 písm.18.4.200727.5.2020

917 01 Trnava
18.7.2027b,c,d,f113-851/2007597-1290/2020
ILKA s.r.o.900 50 Kráľová pri Senci31 445 284Ing. Július Maljkovič§ 2 písm. b-e)18.4.200710.3.2017

č. 455
10.4.2017§ 3 písm. a)148-966/2007305-713/17
ECOBOR, s.r.o.Mickiewiczova 236 781 584Ing. Miroslav Žabka§ 2 písm. b-e)21.6.20074.11.2020

811 07 Bratislava
29.12.2020-OBÚ BB§ 3 písm. a)360-1512/2007996-2527/2020
GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.Bažantia 1126/734 144 803JUDr. Jozef Sziszák§ 2 písm. b-e)30.8.200725.8.2017
930 05 Gabčíkovo
8.1.2023§ 3 písm. a)507-2066/2007784-2504/17
LEVITRADE, s.r.o.Sokolovská 236 562 670Ing. Jaroslav Kyseľ
02.03.2030
§ 2 písm. b-e)18.9.200712.01.2022

934 01 Levice
14.10.2023§ 3 písm. a)594-2230/2007890-2787/2021
AGROMEL, spol. s r.o.Beketfa 10736 235 032Andrej Meszáros§ 3 písm. a)27.9.200715.3.2017

930 34 Holice
25.10.2020
604-2286/200754-762/17
ŽSD Slovakia, s.r.o.Furmanská 635 922 648Ing. Oliver Šiatkovský§ 2 písm. b-e)14.11.20076.9.2012

841 03 Bratislava
5.12.2029§ 3 písm. a)699-2604/2007749-2175
LIKOL-SLOVAKIA, spol. s r.o.Nám. sv. Martina 1716/944 368 453Ing. Petr Kotásek§ 2 písm. b-e)+g)7.11.2008

908 51 Holíč
14.10.2018-HBÚ BS§ 3 písm. a)871-3032/2008
RIVERSAND a.s.Dvořákovo nábrežie 836 667 218Ing. Viliam Hosa§ 2 písm. b-f)16.1.200930.08.2021

811 02 Bratislava
06.11.2027§ 3 písm. a)54-71/2009693-1963/2021
ZLATNER, spol. s r.o.Perecká 2234 109 919Ing. Branislav Zlatner
11.3.200927.2.2012

934 01 Levice
15.12.2021§ 3 písm. a)306-737/2009260-658
Super tank, spol. s r.o.Mochovská 4035 947 594Ing. Vendelín Šuľan
11.3.200927.7.2018

934 05 Levice
9.10.2025§ 3 písm. a)300-725/2009837-2073/2018
Bau beton spol. s r.o.Šamorínska 1044 616 198Roman Ruhig§ 2 písm. b-e)28.8.200930.6.2011

821 06 Bratislava
30.5.2021§ 3 písm. a)780-2232/2009649-1677
PREPAMA, s.r.o.Kmeťova 4635 939 419Ing. Vojtech Völgyi§ 2 písm. b-e)6.10.200916.1.2013

940 53 Nové Zámky
18.9.2017-OBÚ PD§ 3 písm. a)850-2446/2009190-254
NAUTILUS, spol. s r.o.Hrobákova 2135 693 142Igor Štvrtina
12.11.20093.8.2011

851 02 Bratislava
18.7.2021§ 3 písm. a)990-2977/2009765-2077
R 5 C s.r.o.Školská 9536 680 834Ing. Martin Josko§ 2 písm. b-e)13.11.200927.3.2019

925 22 Veľké Úľany
30.8.2027§ 3 písm. a)1003-3028/2009365-779/2019
EKOFORM spol. s r.o.Koháryho 4631 437 842Ing. Jozef Havetta§ 2 písm. b-e)9.12.200916.2.2016

934 01 Levice
4.11.2018§ 3 písm. a)1073-3229/2009191-570
SEEDSTAR AGRO spol. s r.o.Gaštanová 2015/236 552 445Ing. Oliver Šiatkovský§ 2 písm. b-e)27.5.201021.12.2011

927 00 Šaľa
6.10.2019§ 3 písm. a)652-1509/2010908-3288
Skanska SK a.s.Krajná 2931 611 788Ing. Vladimír Kotrík§ 2 písm.24.1.200330.06.2021

821 04 Bratislava
30.09.2025b),c),d),e),g)61/N/Šá/03544-1469/2021
IMA INVEST s.r.o.Hviezdoslavova 4136 520 349Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)3.11.201030.7.2014

953 01 Zlaté Moravce
9.2.2030§ 3 písm. a)1249-2984/2010647-1931
ALAS DEVÍN, s.r.o.Polianky 3357/2331 380 565RNDr. Ivan Burza§ 2 písm. b-e)28.1.201129.11.2012

841 01 Bratislava
28.3.2021§ 3 písm. a)110-153/2011945-3028
Draf Stone s.r.o.Majerníkova 1746 162 674Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)3.8.2011146-286/2022

841 05 Bratislava
23.5.2027§ 3 písm. a)713-2132/201125.01.2022
LS a.s.Slávičie údolie 10634 122 303Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e), g)7.12.201122.7.2020

811 02 Bratislava Staré Mesto
29.7.2029§ 3 písm. a)1133-3163/2011754-1786/2020
GRIT STONE s.r.o.Bancíkovej 1/A46 307 273Michaela Valíčkov᧠2 písm. b-e)26.1.2012

821 03 Bratislava
3.10.2021-OBÚ BB§ 3 písm. a)194-306/2012
Kamenivo Nord 1 s.r.o.Račianske mýto 1/D46 591 320Ing. Ján Zima§ 2 písm. b-e),g)4.4.201215.3.2019

831 02 Bratislava
3.8.2030§ 3 písm. a)382-900/2012302-616/2019
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.Sabinovská 1246 660 046Ing. Jiří Zeman§ 2 písm. b-e)10.5.2012
organizačná zložka821 02 Bratislava
19.1.2019§ 3 písm. a)497-1284/2012
ALAS Kechnec, s.r.o.Polianky 2336 593 443RNDr. Ivan Burza§ 2 písm. b-e)24.5.200520.8.2020

841 01 Bratislava
28.3.2021§ 3 písm. a)1216/2005837-2046/2020
STAVMEZ, s.r.o.Za stanicou 536 033 120Jaroslav Rajčan§ 2 písm. b-e)19.12.2012

831 04 Bratislava
11.5.2020-OBÚ BB§ 3 písm. a)1092-3203/2012
REGOS s.r.o.Dúbravská cesta 1793/236 640 638RNDr. Jozef Hodermarský§ 2 písm. b-e)11.10.200501.06.2022

841 04 Bratislava
12.11.2022§ 3 písm. a)2196/518/Mg-Sch/2005530-1577/2022
Kamenivo Nord 2 s.r.o.Nerudova 546 588 761Bc. Július Lonc§ 2 písm. b-e), g)11.1.201310.06.2022

831 04 Bratislava - Ružinov
18.11.2030§ 3 písm. a)159-200/2013574-1717/2022
Poľnohospodárske družstvo Siladice920 52 Siladice č. 24700 208 230Vladimír Hábel§ 2 písm. b-e)20.5.201312.11.2022§ 3 písm. a)536-1267/2013
STONES SLOVAKIA s.r.o.Štefana Moyzesa 2700/2247 389 061Tibor Hulička§ 2 písm. b-e)12.9.201316.9.2020

926 01 Sereď
.1.10.202410.§ 3 písm. a)820-2266/2013917-2243/2020
TK - SAND, s.r.o.Jána Hollého 586/6943 850 979Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)21.3.2014

908 77 Borský Mikuláš
29.7.2029§ 3 písm. a)342-877/2014
Mesto NesvadyObchodná 233/2300 306 606Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)12.6.201419.01.2022

946 51 Nesvady
14.10.2023§ 3 písm. a)569-1665/2014115-164/2022
Štrkopiesky GalantaMajakovského 393/343 770 754Ing. Albert Škarvan
26.6.2014

924 01 Galanta
14.4.2020§ 3 písm. a)592-1747/2014
Vladimír Dostál - zemní práce,Ku Bratke 1145 373 353Ing. Igor Kicko§ 2 písm. b-e)2.7.2014
autodoprava, s.r.o. - org. zložka934 05 Levice
27.8.2019-OBÚ BB§ 3 písm. a)608-1838/2014
PSJ Hydrotranzit, a.s.Vlčie hrdlo 9035 833 106Ing. Miroslav Škoda§ 2 písm. b-e)26.8.2014

821 07 Bratislava
9.6.2024§ 3 písm. a)726-2224/2014
NERAST s.r.o.Maróthyho 644 282 168Ing. Ján Foltýn
17.12.201420.11.2018

811 06 Bratislava
19.7.2024§ 3 písm. a)1009-3307/20141196-3015/2018
ANDESIT MINE, s.r.o.Šustekova 1447 031 697Ing. Eva Pastuchov᧠2 písm. b-e)29.7.201412.01.2022

831 04 Bratislava
24.11.2031§ 3 písm. a)820-1982/201415-15/2022
KASTE, s.r.o.Stará Prievozská 235 945 648Ing. Miroslav Žabka§ 2 písm. b-e)28.4.2017

821 09 Bratislava
2025§ 3 písm. a)477-1170/17
GEOCOMPLEX, a.s.Grösslingová 4531 322 638Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)21.4.201511.08.2021

811 09 Bratislava
18.08.2030§ 3 písm. a)488-1163/2015664-1867/2021
KLUBII s.r.o.Riazanská 62/B44 981 147RNDr. Milan Kubinský§ 2 písm. b-e)15.5.201524.6.2020

831 03 Bratislava
2030§ 3 písm. a)556-1388/2015672-1569/2020
KAMEŇ - ZM s.r.o.Orechová 492/1447 979 739Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)9.6.201531.7.2019

951 76 Tesárske Mlyňany
2030§ 3 písm. a)632-1631/2015729-1869/2019
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK930 21 Dunajský Klátov č. 26834 122 940Ing. Anna Juhos§ 2 písm. b-e)24.6.20152.8.2019
spol. s r.o.

16.4.2025
641-1770/2015711-1895/2019
SAND plus s.r.o.J.Hollého 64548 215 694Ing. Silver Mračna§ 2 písm. b-e)13.7.201527.5.2016

908 41 Šaštín-Stráže
21.4.2026§ 3 písm. a)753-2041/2015534-1553
Limestone SK, s.r.o.Slovenská 1086/1146 818 405Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)14.7.201528.10.2021

942 01 Šurany
2030§ 3 písm. a)750-2035/2015827-2532/2021
FSTT s.r.o.Vrbovská cesta 2511/1936 362 085Mgr. Andrej Kubiňák§ 2 písm. b-e)3.9.2015

921 01 Piešťany
22.11.2020-OBÚ BB
851-2388/2015
ONYX Park s.r.o.Hlavná 14545 961 051Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)1.10.201520.10.2021

900 29 Nová Dedinka
18.7.2021§ 3 písm. a)956-2710/2015790-2384/2021
DARAMAT s.r.o.M.R.Štefánika 38/107548 269 301RNDr. Zoltán Varjú§ 2 písm. b-e)6.10.2015

94065 Nové Zámky
9.8.2020§ 3 písm. a)971-2768/2015
Miroslav Mikulek, s.r.o.920 56 Dvorníky č. 54436 741 949Ing. Edmund Piačka
7.10.20159.2.2020§ 3 písm. a)972-2769/2015
GEOTRADING GROUP s.r.o.,Bernolákova 5750 106 198Ing. Jiří Zeman§ 2 písm. b-e)15.1.2016
organizačná zložka953 01 Zlaté Moravce
19.1.2029§ 3 písm. a)136-164/2016
Ludovika Energy, s.r.o.Parcelná 1836 635 880Ing. Boris Bartalská, PhD.§ 2 písm. b-e)9.3.200520.1.2016

821 06 Bratislava
7.12.2018-OBÚ BB
395/518-Ba-Go/20005148-187/2016
DSC, a.s.Slávičie údolie 10635 811 790Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)18.2.201630.7.2020

811 02 Bratislava
29.7.2029
274-631/2016755-1881/2020
VÁHOSTAV - SK, a.s.Priemyselná 631 356 648Ing. Ivan Michale§ 2 písm. b-e)30.7.20025.5.2017

821 09 Bratislava
4.11.2019, 23.3.2021§ 3 písm. a)1529/2002486-1213/17
REGOS Geo, s.r.o.Dúbravská cesta 1793/245 555 729RNDr. Jozef Hodermarský§ 2 písm. b-e)22.3.2018

841 04 Bratislava
12.11.2022§ 3 písm. a)419-760/2018
TOVO EU s.r.o.Jurkovičova 1750 167 332Ing. Ľubomír Henkeľ§ 2 písm. b-e)28.4.2016

949 11 Nitra
18.6.2022
467-1301/2016
ABC Building, s.r.o.,Nevská 150 082 736RNDr. Jozef Hodermarský§ 2 písm. b-e)29.4.2016

841 06 Bratislava
12.11.2022§ 3 písm. a)468-1302/2016
IFRAM, s.r.o.Šustekova 1447 590 947Ing. Marián Pastucha§ 2 písm. b-e)2.6.2016

851 04 Bratislava
12.06.2024-OBÚ PD§ 3 písm. a)553-1620/2016
LOMtrans, s.r.o.925 51 Šintava č. 67244 786 646Tibor Hulička§ 2 písm. b-e)28.6.201613.07.20221.10.2024§ 3 písm. a)626-1985/2016689-1978/2022
SLOVGEOTERM a.s.Palisády 3931 335 365RNDr. Otto Halás, PhD.§ 2 písm. f)21.7.2016

811 06 Bratislava
24.9.2024-OBÚ KE
634-2134/2016
ANČETA s.r.o.P. Biskupice - Ketelec35 696 605JUDr. Jozef Sziszák§ 2 písm. b-e)10.8.201615.7.2020

821 00 Bratislava
8.1.2023§ 3 písm. a)698-2322/2016722-1681/2020
VZB s.r.o.Sládkovičova 6950 475 916RNDr. Jozef Šály§ 2 písm. b-e)27.9.201629.1.2019

953 01 Zlaté Moravce
20.3.2022§ 3 písm. a)808-2792/201673-65/2019
VPS Nesvady, s.r.o.Obchodná 2336 546 232Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)5.10.201626.01.2022

946 51 Nesvady
14.10.2023§ 3 písm. a)839-2864/2016190-342/2022
Arenio group s.r.o.Riazanská 62/B45 900 493RNDr. Milan Kubinský§ 2 písm. b-e)23.11.201624.6.2020

831 03 Bratislava
22.7.1905§ 3 písm. a)952-3311/2016673-1570/2020
ORNOX Invest, s.r.o.,Michalská 936 791 296Mgr. Andrej Kubiňák§ 2 písm. b-e)31.3.200920.1.2017

811 03 Bratislava
22.11.2020§ 3 písm. a)650-1059/2009111-159/17
ŽSD a.s., organizačná zložkaGallayova 1147 166 444Mgr. Zdeněk Lysý§ 2 písm. b-e)24.1.201711.9.2020

841 02 Bratislava
ČR§ 3 písm. a)125-180/2017911-2235/2020
Mestský podnik bytovéhoM. Corvína 1232/2034 112 502Ing. Leopold Mušák§ 2 písm. f)26.1.20174.5.2020
hospodárstva, s.r.o.932 01 Veľký Meder
7.1.2020
124-179/2017523-1095/2020
Mining Gold s.r.o.Mariánska 32/A50 638 106RNDr. Jozef Šály§ 2 písm. b-e)15.2.201730.7.2020

900 31 Stupava
20.3.2022§ 3 písm. a)234-533/2017728-1845/2020
SCHNEIDEGGER TRAININGMlynské Nivy 73/a36 488 445Ing. Miloš Beharka§ 2 písm. f)11.8.2017
INSTITUTE EUROPE, s.r.o.821 05 Bratislava
18.7.2027
553-2346/2017
D4R7 Construction s.r.o.Odborárska 2150 245 350JUDr. Jozef Sziszák§ 2 písm. b-e)29.9.2017

831 02 Bratislava
8.1.2023§ 3 písm. a)850-2772/2017
MINER, s.r.o.Miletičova 146 195 891Ing. Jozef Orbán§ 2 písm. b-e)8.11.2017

821 08 Bratislava
7.6.2021§ 3 písm. a)940-3157/2017

945 01 Komárno
8.1.2023§ 3 písm. a)5.6.2018
WMJ company, s.r.o.Moyzesova 836 295 302RNDr. Hodermarský§ 2 písm. b-e)26.1.201807.04.2022

811 05 Bratislava
12.11.2022§ 3 písm. a)258-265/2018394-982/2022
BSP - servisK Železnej studienke 2731 381 081Ing. Bohuš Sliacky§ 2 podzemie4.4.2018

811 04 Bratislava
5.5.2019
480-905/2018RNDr. Ľudovít Drappan§ 2 písm. b-e)
9.2.2020§ 3 písm. a)

UK Rossi, s.r.o.Slávičie údolie 10643 898 696Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)17.4.201816.7.2019

811 02 Bratislava - St. Mesto
29.7.2029§ 3 písm. a)398-1042/2018680-1741/2019
PROLOMY SK s.r.o.Karpatská 1851 439 433Ing. Edmund Piačka 2030§ 2 písm. b-e)20.4.2018

811 05 Bratislava

§ 3 písm. a)464-1107/2018
MEUM, s.r.o.Štefanovičova 2974/1450 649 485Ing. Bohuš Sliacky§ 2 písm. b-e)14.6.201827.7.2020

811 04 Bratislava St. Mesto
24.4.2029§ 3 písm. a)712-1646/2018724-1814/2020
NIBES s.r.o.Majerníkova 2346 386 653Ing. Albert Škarvan§ 3 písm. a)20.7.2018

841 05 Bratislava Kar. Ves
14.4.2020
846-1994/2018
Skanska, a.s. organizačnáKrajná 2936 061 603Ing. Tomáš Zavřel§ 2 písm. b-e)20.9.201619.2.2019
zložka Slovensko821 04 Bratislava
14.3.2022§ 3 písm. a)1000-2249/2016242-467/2019
VS-MAT s.r.o.Sládkovičova 6951 859 173RNDr. Jozef Šály§ 2 písm. b-e)5.10.201829.1.2019

953 01 Zlaté Moravce
26.7.2027, 20.3.2022§ 3 písm. a)1086-2639/201874-66/2019
SaveGas SR, s.r.o.Magurská 3488/5B
RNDr. Pavel Bošácky§ 2 písm. b-g)7.11.201823.3.2020

831 01 Btatislava N. Mesto51 886 0492027
1164-2885/2018423-757/2020
Agro Building s.r.o.Andovská dolina 1160/903145 906 211Ing. Miroslav Hromádka§ 2 písm. b-e), g)15.11.2018

940 02 Nové Zámky
8.2.2020, 6.8.2020§ 3 písm. a)1185-2974/2018
Kamenárstvo s.r.o.Tekovská 3636 556 963Ing. Vendelín Šuľan§ 2 písm. b-e)17.12.2018

953 01 Zlaté Moravce
9.10.2025§ 3 písm. a)1278-3300/2018
VODOSTAV PLUS, s.r.o.Železničiarska 4136 543 047Ing. Vendelín Šuľan§ 2 písm. b-e)17.12.2018

953 01 Zlaté Moravce
9.10.2025§ 3 písm. a)1279-3301/2018
LEON Plus s.r.o.Ovocinárska 276/14A36 564 559Ing. Albert Škarvan§ 3 písm. a)11.1.2019

949 01 Nitra - Kynek
14.4.2020
1315-3402/2018
Štrkopiesky Čierna Voda s.r.o.Šafárikova 1526/4652 109 542Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)5.2.2019

924 01 Galanta
29.7.2029§ 3 písm. a)184-330/2019
Pozemkové spoločenstvo UrbárskaHlavná 35950 940 902Ing. Vendelín Šuľan§ 2 písm. b-e)12.2.201901.02.2022
spoločnosť Hostie951 94 Hostie
9.10.2025§ 3 písm. a)61-355/2019197-386/2022
BASTAV, s.r.o.Beňadická 3008/1931 696 830Ing. Martin Pribola§ 2 písm. b, c)14.2.2019

851 06 Bratislava-Petržalka
24.1.2029
208-396/2019
Resale, s.r.o.Pri Habánskom mlyne 3844/1636 683 361Ing. Miroslav Žabka§ 2 písm. b-e)6.3.2019

811 04 Bratislava St. Mesto
29.12.2020§ 3 písm. a)271-539/2019
FO - SA Omega s.r.o.Trhová 4235 866 853JUDr. Jozef Sziszák§ 3 písm. a)16.5.201926.11.2020

841 02 Bratislava
2030
495-1180/2019978-2872/2020
Ecobiomg, s.r.o.J. Holčeka 25346 301 330Ing. Alexander Gorbatenkov§ 2 písm. f)11.7.2019

900 86 Budmerice
4.5.2029
654-1659/2019
MARKO GAS s.r.o.Pasienková 735 840 323Ing. Edmund Piačka§ 2 písm. b-e)11.7.2019

821 06 Bratislava
9.2.2020§ 3 písm. a)659-1673/2019
FS Stone, s.r.o.900 55 Lozorno č. 94152 439 259Ing. Ján Foltýn§ 2 písm. b-e)20.8.201919.7.2024§ 3 písm. a)712-2031/2019
GALANTATERM spol. s r.o.Vodárenská ul. č. 1608/134 125 566RNDr. Otto Halás, CSc.§ 2 písm. f)19.9.2019

924 01 Galanta
24.9.2024
830-2299/2019
Slovak Tourism, a.s.Samova 1144 940 751RNDr. Otto Halás, CSc.§ 2 písm. f)5.11.2019

949 01 Nitra
24.9.2024
939-2742/2019
ANTIP s.r.o.Ružová dolina 2546 653 767Ivan Hatlas§ 2 písm. b-e)12.2.2020

821 09 Bratislava - Ružinov
29.1.2028§ 3 písm. a)316-464/2020
LESSAND a.s.Drobného 2746 251 545Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)11.3.202025.01.2021

811 01 Bratislava - Dúbravka
29.7.2029§ 3 písm. a)419-744/202086-166/2021
Metrostav DS a.s.Košická 17180/4946 120 602Ing. František Kmeť§ 2 písm. b-e)13.5.2020

821 08 Bratislava - Ružinov
7.7.2021§ 3 písm. a)288-1137/2020
DL Transport spol. s r.o.919 03 Horné Orešany č. 59546 872 078Ing. Albert Škarvan§ 2 písm. b-e)4.6.2020
§ 3 písm. a)577-1347/2020
DSC BUILDING, a.s.Vajnorská 4036 765 546Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)10.6.2020

831 03 Bratislava
29.7.2029§ 3 písm. a)627-1375/2020
SKATE s.r.o.Dvořákovo nábrežie 8/A52 497 429Ing. Milan Hric§ 2 písm. b-e)23.6.2020

811 02 Bratislava - Staré Mesto
29.7.2029§ 3 písm. a)614-1529/2020
KAMPRA, s.r.o.Sídlisko Platan 1/230850 411 179JUDr. Jozef Sziszák§ 2 písm. b-e)13.7.2020

931 01 Šamorín
8.1.2023§ 3 písm. a)733-1714/2020
ecorenoway s.r.o.Mickiewiczova 251 887 428Ing. Eva Pastuchov᧠2 písm. b-e)14.7.202011.01.2022

811 07 Bratislava - Staré Mesto
24.11.2031§ 3 písm. a)739-1730/2020916-2868/2021
JZPVK - Company, s.r.o.Parková 345 653 674Tibor Hulička§ 2 písm. b-e)11.12.202012.01.2022

953 05 Zlaté Moravce
01.10.2024§ 3 písm. a)1119-2987/2020907-2849/2021
Malokarpatský banícky spolok v PezinkuM. R. Štefánika 9
902 01 Pezinok
31818145Ing. Leopold Mušák
17.02.2030
§ 2 písm. h)15.03.2021
262-654/2021

CIHELNA GBELY s.r.o.Naftárska 965
908 45 Gbely
53458419Ing. Igor Macánek
07.07.2031
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
26.07.2021
608-1678/2021

SKALEX NB, s.r.o.Nerudova 5
821 04 Bratislava
36635251Ján Šály
22.07.2030
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
12.07.2021
534-1595/2021
01.06.2022
576-1623/2022
LORISTONE, s.r.o.Zvolenská 27
821 09 Bratislava
36829943Ing. Milan Hric
29.07.2029
§ 2 písm. b-e)
§ 
501-3 písm. a)
21.09.2021
713-2052/2021

COLAS Slovakia, a.s.Orešianska 3168/7
917 01 Trnava
31651402Ing. Martin Šarocký
05.12.2028
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
13.10.2021
708-2015/2021
13.10.2021
708-2015/2021
TUBAU, a.s.Pribylinská 12
831 04 Bratislava
35801999Ing. Marián Pastucha
12.06.2024
 § 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
02.11.2021
828-2533/2021

GEMEA s.r.o.Pekárska 11
917 01 Bratislava
53887417Ing. Peter Kušnirák
17.09.2030
§ 2 písm. b), c), e), g), h)
§ 3 písm. a)
03.03.2022
319-764/2022

Jurtin s.r.o.Agátová 1482
951 35 Veľké Zálužie
47709987Ján Piroš
09.07.2023
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
13.05.2022
501-1437/2022

NAUTILUS, spol. s r.o.Hrobákova 21
851 02 Bratislava
35693142Igor Štvrtina
02.05.2026

§ 3 písm. a)
16.05.2022
513-1426/2022

AURAMED, s.r.o.Záhradná 7566/2B
921 01 Piešťany
44187904Marek Lago
07.11.2026
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
08.09.2022
765-2189/2022

MODERENA, a.s.Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
36687723Mgr. Štefan Cedzo
14.10.2024
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
16.08.2022
786-2246/2022

GS Mineral s.r.o.Pod Brehmi 6163/4
841 03 Bratislava
54551374Ing. Ján Foltýn
19.07.2024
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
22.08.2022
809-2336/2022

RONYTRANS, s.r.o.
Přívrat 1454/12
616 00 Brno - Česká republika
27703566Mgr. Zdenek Lysý
16.6.2025
§ 2 písm. b-e)10.11.2022
932-2744/2022

GAMOTA TRADING, s.r.o.Mederčská 81
045 01 Komárno
34 097 112JUDr. Jozef Sziszák
8.1.2028
§ 2 písm. b-e)
§ 3 písm. a)
16.11.2022
1008-3018/2022

 

Súbor na stiahnutie:  Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Bratislave 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.