Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi

BANSKÝ REGISTER – PRÁVNICKÉ OSOBY 
Obvodný banský úrad v Prievidzi

stav k 31.12.2019

 

Názov organizácieIČORozsah
AGROFARMA, spol. s r.o., 018 56 Červený Kameň31574912§ 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a
AKE, s.r.o., Priemyselná 11, 971 01 Prievidza36569950§ 2 pis. b,c,d,e, § 3 písm.a
AX STAVAS, s.r.o. Prievidza, J.Murgaša 1, 971 0136315940§ 3 písm. a
B a B plus s.r.o., Okružná 49, 972 26 Nitrianske Rudno36329193§ 3 písm. a
Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina36777391§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
BEST PLACE, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina,36694444§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka31561837§ 2 pís. b,c,d,e § 3 písm. a
CEMMAC a.s. Horné Srnie, 914 4231412106§ 2 písm. b,c,d,e
D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 13 Žilina36 413 861§ 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm.a
D.S.L. ,spol. s r.o.Palárikova 76, 022 01 Čadca48022730§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
DARJA spol s. r.o., Bolešov 96, 018 53 Bolešov31597181§ 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm.a
DOBÝVANIE, s.r.o. Stráňavy - Lom Polom, 013 2536372463§ 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a
DOLKAM Šuja a.s., Šuja, 015 01 Rajec31561870§ 2 písm.b,c,d, e
DOLMIT s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín47085771§ 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a
DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca36008184§ 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a
Drevkam Lúky, s.r.o., Lúky 105, 02053 Lúky52624773§ 2 písm. b, c, d, e, g § 3 písm. a
DRVEX, s.r.o., Lietava 611, 013 18 Lietava36751456§ 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a
DrvTech s.r.o., Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza52562352§ 2 písm. b, c, d, e § 3 písm. a
ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca36375918§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina31588506§ 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a
ESIN construction, a. s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica44318596§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
Forest progress, s.r.o., Štefánikova 217, 014 01 Bytča,36437778§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
GÓR-KARBO, Sp. z o.o. organizačná zl., M. Hodžu 10344/4, 971 01 Prievidza50656091§ 2 písm. b, c, d, e, f, g
HCO, s.r.o., Krásno nad Kysucou č. 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou36413151§ 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 7136005622§ 2 písm. b,c,d,e, g
I.S.I.T.C., s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka45914206§ 2 písm. b , c
INFINITY TRUST, s.r.o., Medňanská 896/19, 019 01 Ilava45347824§ 3 písm. a
Jozef Križan AUTODOPRAVA s.r.o., 018 21 Dolný Lieskov č. 4847670509§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
JUMARIN s.r.o., Malé Stankovce 491, 913 11 Trenčianske Stankovce52599621§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
K.L.K., spol. s r.o., P.O. BOX 1, 916 31 Kočovce31437656§ 3 písm. a
Kamenivo Slovakia a.s.,Areál Prefa, 014 04 Bytča Hrabové35791713§ 2 pís. b,c,d,e § 3 písm. a
KAROB s.r.o., Ježkova Ves 85, 958 4536322504§ 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a
L plus P Consulting s.r.o., Diviacka Nová Ves 10936772399§ 3 písm. a
LESOSTAV SEVER s.r.o. 023 01 Oščadnica 836014427§ 3 písm. a
LHODOL s.r.o. Dolkam Šuja Rajec, 015 0136009962§ 2 písm. d
LIM PLUS, spol. s.r.o., Pod Juhom 33, 911 01 Trenčín43938299§ 2 pís. b,d,e, § 3 pís. a
M a M AUTOCENTRUM, s.r.o., Kragujevská 17, 010 01 Žilina46429891§ 2 písm. b, c, d, e
OBCHOD S PALIVAMI s.r.o., Cesta k vodojemu č. 1178/52, 010 03 Žilina36400467§ 3 písm. a
Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová č. 187, 916 35 Modrová42022720§ 3 písm. a
PASPOL, s.r.o., Pravenec 421, 972 16 Pravenec35821574§ 2 písm. b,c,d,e, § 3 písm.a
PK Metrostav, a.s., Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina35697814§ 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a
PNMK s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza50454232§ 3 písm. a
Poľnohospodárske družstvo Bolešov, 018 53 Bolešov00 200 018§ 2 pís. b,c,d, § 3 pís. a
Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 5200 205 567§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
PORFIX Sand s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany47512296§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa31615716§ 2 písm. b,c,d,e
PREFA-STAV s.r.o. Topoľčany, Krušovská 2093, 955 0134102507§ 3 písm. a
Roľnícke podielnícke družstvo Závada, 955 01, Závada 19731435637§2 písm. b,c,d,e, § 3 písm. a
Roľnícke podielnícke družstvo Závada, Odbojárov 301, 955 01 Tovarníky31435637§ 2 písm. b,c,d,e
ROSSETA s.r.o., Školská č. 144/58, 013 06 Terchová36284475§ 3 písm. a
SEGNIS, spol. s r.o., Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske31430317§ 2 pís. b,d,e, § 3 pís. a
SESTAV, s.r.o. Ilava, Sihoť 825/85, 019 0136014559§ 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a
Silver Farm, s. r. o., Striebornická 437/30, 956 41 Uhrovec46272151§ 2 písm. b, c, d, e, g, § 3 písm. a
Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín50266799§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
Slovitrans, s.r.o., Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom44945744§ 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a
SLOVSKAL s.r.o. Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 50334112758§ 2 písm. b,c,d,e
Spol. bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, Slnečná 20, 914 41 Nemšová, časť Kľúčové34006117§ 2 písm. b,c, § 3 písm.a
STEINBRUCH Žilina, s.r.o. Závodská cesta 27/3911, 01001 Žilina51157161§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
STIM CORP., s. r. o., Soblahovská 63, 911 01 Trenčín44836104§ 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a
SVH s.r.o., Kameničany 308, 018 54 Kameničany47696702§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a
T&B SK Bojnice, Nemocničná 6 972 01 Bojnice36054771§ 2 pís. b,c,d,e,g, § 3 pís. a
Technické služby mesta NMnV, s.r.o., Banská 6279/1, 915 01 NMnV00 350 656§ 2 písm. c
TKBČ, s.r.o., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza43788661§ 2 pis. b,c,d,e,f,g
TOWER BC, a. s., Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza44073097§ 2 písm. b, c, e, f, g, § 3 písm. a
TRELLING spol. s r.o., Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín31441114§ 2 písm. b, c, d e, § 3 písm. a
TuCon, a.s., Priemyselná 2, 010 01 Žilina44802030§ 2 písm. b,c,d,g,h,
UNICO, s.r.o., Závodská č. 42, 010 01 Žilina36392715§ 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a
VÁHOSTAV - SK, a.s. Žilina, Hlinská 40, 011 1831356648§ 2 pís. b, c, d, e, § 3 písm. a
VD Kamenivo s.r.o., Kameničany 308, 018 54 Kameničany50846779§ 2 písm. b, c, d, e § 3 písm. a
VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice s.č. 307, 972 2236329398§ 2 pís. b,c,d,e, § 3 písm. a
VOD-EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 33, 911 3831411908§ 3 písm. a
VOMA-SK, spol. s r.o., Legionárska 225/9, 010 01 Žilina36625612§ 2 písm.b,c,d,e, § 3 písm. a
X-ray Žilina, spol. s r.o., Závodská cesta24/3911, 01001 Žilina36417394§ 2 b,c,d,e, §3 písm. a
Združenie urb. a pas spoločnosti, pozemkové spol. Krivosúd-Bodovka, 913 1134073558§ 3 písm. a
Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj 111, 972 29 Čavoj36123552§ 2 písm. b, c, d, e, § 3 písm. a

 

Súbor na stiahnutie: Banský register - právnické osoby - Obvodný banský úrad v Prievidzi (XLS; 48,1 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.