Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Košiciach

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 01.01.2024

  

   
Názov CHLÚEv. č.NerastOrganizácia
Bačkov89/dzemný plyn a sprievodné nerastyNAFTA a.s., Bratislava
Bánovce nad Ondavou70/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Banské139/ddrahé kamene - drahý opálOPAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Beša100/dkremičitý piesokbez organizácie
Brehov4/dandezitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca
Brehov I109/dživce, polymetalické rudy, keramické ílyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Brekov5/dvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Brezina2/dbentonitbez organizácie
Brezina I (Kuzmice)68/dbentonitHEADS Slovakia, s.r.o., Sokoľ
Brezina I (Byšta)69/dperlitbez organizácie
Bystré3/dtehliarske ílybez organizácie
Čaňa6/dštrkopieskyDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Čemerné7/dtehliarske ílybez  organizácie
Červenica123/dHg rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Červenica I124/dopályOpálové bane Libanka, s.r.o., Prešov
Čičava8/dryodacitbez  organizácie
Drienov9/dtehliarske ílyLeier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Dvorníky10/dkorekčné sialitické ílybez organizácie
Fintice11/dandezitLOMY, s.r.o., Prešov
Fintice I12/dandezitLOMY, s.r.o., Prešov
Fintice II126/dbentonitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Gregorovce121/dkeramické ílyMASEVA, s.r.o., Košice
Hnojné77/dlignitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Hodkovce80/dkobaltovo-niklové rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Hodkovce I131/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Hosťovce14/dvápenecDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Hubošovce13/ddioritický porfyritVSK MINERAL s.r.o., Košice
Jasov16/dtehliarske ílybez organizácie
Juskova Voľa17/dandezitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Kapušany127/dbentonitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Kapušianské Kľačany19/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Komárany - Merník20/drumelkaŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Košice21/dMagnezitMEOPTIS, s.r.o., Bratislava
Košice IV (Hradová)22/dgranodioritEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Košice V21/dmagnezitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Košice VI102/durán-molybdénové rudyLudovika Energy, s.r.o., Banská Bystrica
Kráľovce66/dštrkopieskyUND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Kučín - Pusté Čemerné35/dzeolit, zeolitový tufviac organizácii má DP (DP Pusté Čemerné, DP Pusté Čemerné I, DP Nižný Hrabovec, DP Kučín)
Ladmovce25/dvápenecBodroginvest, s.r.o., Košice
Ladmovce I26/dvápenecZemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ladmovce II27/dvápenec“VAPEX, s.r.o,. Ladmovce“, Ladmovce
Lastovce28/dtehliarske ílybez  organizácie
Lipany104/dropa, horľavý zemný plynŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Majerovce86/dzeolitSLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Malá Bara106/dperlitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Malá Vieska30/ddolomitické pieskyCarmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Michaľany31/dbentonitLB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Michalovce32/dtehliarske íly, haloyzitŠtefan Pristaš, Prešov
Michalovce I99/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Michalovce II136/dhorľavý zemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Milhosť33/dštrkopieskyUND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Močarmany34/dtehliarske ílyLeier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Moravany137/dhorľavý zemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Nižný Medzev98/dkomplexné železné rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Nižný Žipov128/dbentonitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Nováčany117/dživcebez organizácie
Nováčany I118/dkaolínbez organizácie
Nováčany II119/dkaolínbez organizácie
Okružná - Borovník37/dandezitEUROVIA SK, a.s., Košice
Oreské38/dvápenec, dolomit, dolomitický vápenecAT ABOV spol. s r.o.,  Rozhanovce
Palín138/dhorľavý zemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Paňovce87/dchryzotilový azbestŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Pavlovce nad Uhom65/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Pavlovce nad Uhom I72/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Poša85/dkamenná soľŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Pozdišovce39/dkeramické ílybez právneho nástupcu
Pozdišovce I40/dzemný plyn, gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Prešov I - Solivary41/dkamenná soľbez organizácie
Rakovec nad Ondavou88/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Rožkovany90/dštrkopieskybez  organizácie
Rudník97/dkaolín (kaolinické piesky)LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Rudník I110/dživcebez organizácie
Rudník II116/dživcebez organizácie
Rudník III120/dkaolínbez organizácie
Rudník IV132/dživce /DP Rudník II/LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Ruskov91/dandezitKSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Ruskov I44/dandezitPK Metrostav, a.s., Žilina
Sedlice46/ddolomitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Sedlice I47/ddolomitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Skrabské - starý lom49/dvápenité slieneZEOCEM, a.s., Bystré
Skrabské I – Biela hora50/dvápenité slienebez  organizácie
Slanec48/dandezitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Stanča125/dbentonitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Svätuše51/dandezitZemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ťahanovce52/dkeramické ílyLB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Tisinec53/dtehliarske ílybez organizácie
Trebejov54/ddolomity vhodné na chem. technologické spracovanieCarmeuse Slovakia, s.r.o., Košice
Trebišov101/dzemný plyn a sprievodné nerastyNAFTA a.s., Bratislava
Trnava pri Laborci55/dtufbez organizácie
Trstené pri Hornáde113/dkeramické íly a ílovceIng. Ján Tabak - NERAST, Žilina
Včeláre56/dvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o., Košice
Včeláre I79/dkorekčné sialitické ílyDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Vechec59/dandezitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Veľaty107/dbentonitbez organizácie
Veľká Tŕňa61/dantracitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Vinné60/dandezitbez organizácie
Vojka130/dzlievarenské pieskyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Vyšná Šebastová58/ddioritový porfyritIS-LOM s.r.o., Maglovec
Vyšný Klátov I57/damfibolitRICORSO, s.r.o., Košice
Záhradné63/dandezitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Zbudza67/dkamenná soľPROROGO, s.r.o., Strážske
Zemplínska Široká134/dhorľavý zemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Zemplínske Hámre64/dandezitObec Zemplínske Hámre
Zlatá Baňa62/dpolymetalické rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Zlatá Idka129/dturmalínŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Žarnov78/dcementárska sialitická surovinaCRH (Slovensko), a.s., Rohožník
Žarnov I95/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Žarnov II103/dvápenec blokovo dobývateľnýSTONEprojekt, s.r.o., Prešov
Žbince135/dhorľavý zemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Batizovce I172/dštrkopieskyPozem. spoloč. urbar. Batizovce
Behynce181/dtehliarske surovinyIPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Lučenec
Čierna Lehota211/ddekoračný kameňŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Čoltovo156/dvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o.,  Slavec
Čoltovo I167/dvápenecKAM - BET, spol. s r.o., Gemerská Hôrka
Čučma208/dxenotínUranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves
Folkmárska skala207/dvápenecŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Gelnica - Cu rudy209/dCu rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Gemerská Hôrka177/dsadrovec a anhydritDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Gemerská Poloma180/dmastenecEUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma
Gemerská Ves223/dbaryt, anhydrit, sadrovecŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Hajnáčka182/dtehliarske surovinybez právneho nástupcu
Helcmanovce206/dCu rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Hnúšťa - Mútnik183/dmastenec a magnezitGE. NE. S. a.s., Hnúšťa
Hnúšťa I - Samo216/dmastenecŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Honce162/dvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Hôrka204/dmangánová rudaŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Hranovnica174/dmelafýr, kremité porfýryEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Hrušovo217/dvysokopercentný vápenecŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Husiná184/dčadičKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
Husiná I - Kam. dolina185/dčadičVSK MINERAL s.r.o., Košice
Jaklovce147/dvápenecCalmit, spol. s r.o., Bratislava
Jaklovce I222/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Jaklovce II - azbest221/dazbestŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Jarabina166/dvápenecPOĽANA - podiel. družstvo Jarabina
Jelšava146/dmagnezit, dolomit. magn., dolomitSMZ, a.s. Jelšava
Kameňany210/ddekoračný kameňŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Kamienka165/dvápenecbez organizácie
Kokava I218/dmastenecRudné bane, š.p. Banská Štiavnica
Konrádovce186/dčadičBAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec
Konrádovce I229/dčadič vhodný pre spracovanie tavenímBazaltové kameňolomy Konrádovce - Sever s.r.o., Lučenec
Lipovník171/dvápenecKLUBII, s.r.o., Bratislava
Lubeník144/dmagnezit, dolomitický magnezit, dolomitSLOVMAG, a.s. Lubeník
Markušovce176/dvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Markušovce I192/dbarytRudohorská investičná spoloč., a.s. Markušovce
Matejovce nad Hornádom227/dsadrovec, anhydritŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Meliata228/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Mlynky196/dCu-Fe rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Mníšek nad Hnilcom198/dpolymetalické rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Mníšek nad Hnilcom I201/dkremeňŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Mokrá Lúka163/dgranit - žulaVSK MINERAL s.r.o., Košice
Muráň I151/ddolomitbez organizácie
Nižná Slaná143/dsideritbez organizácie
Nižná Slaná - siderit220/dsideritŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Ochtiná - magnezit205/dmagnezitŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Ochtiná I191/dMo, W rudyBSP - servis, s.r.o., Bratislava
Olcnava149/dvápenecKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
Plaveč175/dštrkopieskyDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Plaveč I164/dštrkopieskybez organizácie
Poráč161/dkomplex. Fe, BaSO4, Cu, Hg rudybez organizácie
Prakovce215/dpolymetalické rudyŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Revúca170/dtehliarske hlinybez organizácie
Revúčka194/dživcebez organizácie
Rimavská Baňa188/dbiotitická parabridlicaKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
Rovné219/dmagnezitINTOCAST Slovakia, a.s., Košice - Šaca
Rovné - Burda189/dmagnezitbez  organizácie
Rožňava I.142/dsideritové rudy s vysokým obsahom CuGEMER-ORR, s.r.o., Bratislava
Rožňava III179/dpolymetalické rudyGEMER-ORR, s.r.o., Bratislava
Rudňany140/dFe, Cu, Hg rudy, baryt, spekularitbez organizácie
Silická Brezová168/dmramorbez organizácie
Silická Brezová I169/dvápenecISPA Prešov, s.r.o., Prešov
Slavec154/dvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec
Slavošovce226/dživceMASEVA, s.r.o. Košice
Slovinky141/dCu rudyRudné bane, š.p. Banská Štiavnica
Smižany158/dtehliarske hlinybez organizácie
Smižany I213/dsadrovec, anhydritŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Smolník195/dpyrit, chalopyritŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Smolník II202/dkremeňŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Sp. Nová Ves - Novoveská Huta212/drádioaktívne surovinyLudovika Energy, s.r.o., Košice
Sp. Podhradie I - Dreveník152/dtravertínEURO KAMEŇ, s.r.o., Spišské Podhradie
Spišská Belá197/dtehliarske hlinybez organizácie
Spišská Nová Ves148/dsadrovec a anhydritVSK s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves IV173/ddolomit, dolomitický vápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Spišská Nová Ves V193/danhydritUranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišské Podhradie159/dtehliarske hlinybez organizácie
Spišské Tomášovce157/dpaleogenny pieskovecJURMI, s.r.o., Plavnica
Stará Ľubovňa - Marmon178/dčervené krinoidové kryšt. vápencebez organizácie
Stará Voda199/dkremeňŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Šivetice214/dkeramické ílybez organizácie
Štofová dolina203/dkremeňŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Švedlár150/dkremeňbez organizácie
Tisovec190/dvápenecCalmit, spol. s r.o., Bratislava
Tisovec I225/ddiorit, granodiorit, mramorRudné bane, š.p. Banská Štiavnica
Vlachovo224/dAu, Ag rudybez organizácie
Vyšné Ružbachy155/dtravertínbez organizácie
Závadka200/dkremeňŠtátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Žehra153/dtravertínbez organizácie

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Košiciach (XLS; 21,2 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.