Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Košiciach

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 31.01.2022

  

Názov CHLÚEv. č.NerastOrganizácia
Bačkov89/dzemný plyn a sprievodné nerastyNAFTA a.s., Bratislava
Bánovce nad Ondavou70/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Beša100/dkremičitý piesokbez právneho nástupcu
Brehov4/dandezitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca
Brehov I109/dživce, polymetalické rudy, keramické ílyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Brekov5/dvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Brezina2/dbentonitbez právneho nástupcu
Brezina I (Kuzmice)68/dbentonitHEADS Slovakia, s.r.o., Sokoľ
Brezina I (Byšta)69/dperlitbez právneho nástupcu
Bystré3/dtehliarske ílybez právneho nástupcu
Čaňa6/dštrkopieskyDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Čemerné7/dtehliarske ílybez právneho nástupcu
Červenica123/dHg rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Červenica I124/dopálySlovenské opálové bane, s.r.o., Prešov
Čičava8/dryodacitbez právneho nástupcu
Drienov9/dtehliarske ílyLeier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Dvorníky10/dkorekčné sialitické ílyDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Fintice11/dandezitLOMY, s.r.o., Prešov
Fintice I12/dandezitLOMY, s.r.o., Prešov
Fintice II126/dbentonitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Gregorovce121/dkeramické ílybez právneho nástupcu
Hnojné77/dlignitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hodkovce80/dkobaltovo-niklové rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hodkovce I131/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hosťovce14/dvápenecDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Hubošovce13/ddioritický porfyritVSK MINERAL s.r.o., Košice
Juskova Voľa17/dandezitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Kapušany127/dbentonitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Kapušianské Kľačany19/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Komárany - Merník20/drumelkaŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Košice21/dMagnezitMEOPTIS, s.r.o., Bratislava
Košice IV (Hradová)22/dgranodioritEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Košice V21/dmagnezitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Košice VI102/durán-molybdénové rudyLudovika Energy, s.r.o., Košice
Kráľovce66/dštrkopieskyUND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Kučín - Pusté Čemerné35/dzeolit, zeolitový tufviac organizácii má DP (DP Pusté Čemerné, DP Pusté Čemerné I, DP Nižný Hrabovec, DP Kučín)
Ladmovce25/dvápenecBodroginvest, s.r.o., Košice
Ladmovce I26/dvápenecZemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ladmovce II27/dvápenec“VAPEX, s.r.o,. Ladmovce“, Ladmovce
Lastovce28/dtehliarske ílybez právneho nástupcu
Lipany104/dropa, horľavý zemný plynŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Majerovce86/dzeolitSLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Malá Bara106/dperlitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Malá Vieska30/ddolomitické pieskyCarmeuse Slovakia, s.r.o., Košice
Michaľany31/dbentonitLB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Michalovce32/dtehliarske íly, haloyzitŠtefan Pristaš, Prešov
Michalovce I99/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Michalovce II136/dhorľavý zemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Milhosť33/dštrkopieskyUND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice
Močarmany34/dtehliarske ílyLeier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
Moravany137/dhorľavý zemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Nižný Medzev98/dkomplexné železné rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Nižný Žipov128/dbentonitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Nováčany117/dživcebez právneho nástupcu
Nováčany I118/dkaolínbez právneho nástupcu
Nováčany II119/dkaolínbez právneho nástupcu
Okružná - Borovník37/dandezitEUROVIA SK, a.s., Košice
Oreské38/dvápenec, dolomit, dolomitický vápenecAT ABOV spol. s r.o., Kazimír
Palín138/dhorľavý zemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Paňovce87/dchryzotilový azbestŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Pavlovce nad Uhom65/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Pavlovce nad Uhom I72/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Poša85/dkamenná soľŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Pozdišovce39/dkeramické ílybez právneho nástupcu
Pozdišovce I40/dzemný plyn, gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Prešov I - Solivary41/dkamenná soľbez právneho nástupcu
Rakovec nad Ondavou88/dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Rožkovany90/dštrkopieskybez právneho nástupcu
Rudník97/dkaolín (kaolinické piesky)LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Rudník I110/dživcebez právneho nástupcu
Rudník II116/dživcebez právneho nástupcu
Rudník III120/dkaolínbez právneho nástupcu
Rudník IV132/dživce /DP Rudník II/LB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Ruskov91/dandezitKSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen
Ruskov I44/dandezitPK Metrostav, a.s., Žilina
Sedlice46/ddolomitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Sedlice I47/ddolomitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Skrabské - starý lom49/dvápenité slieneZEOCEM, a.s., Bystré
Skrabské I – Biela hora50/dvápenité slienebez právneho nástupcu
Slanec48/dandezitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Stanča125/dbentonitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Svätuše51/dandezitZemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišov
Ťahanovce52/dkeramické ílyLB MINERALS SK, s.r.o., Košice
Tisinec53/dtehliarske ílybez právneho nástupcu
Trebejov54/ddolomity vhodné na chem. technologické spracovanieCarmeuse Slovakia, s.r.o., Košice
Trebišov101/dzemný plyn a sprievodné nerastyNAFTA a.s., Bratislava
Trnava pri Laborci55/dtufbez právneho nástupcu
Trstené pri Hornáde113/dkeramické íly a ílovcebez právneho nástupcu
Včeláre56/dvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o., Košice
Včeláre I79/dkorekčné sialitické ílyDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Vechec59/dandezitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Veľaty107/dbentonitbez právneho nástupcu
Veľká Tŕňa61/dantracitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Vinné60/dandezitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Vojka130/dzlievarenské pieskyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Vyšná Šebastová58/ddioritový porfyritIS-LOM s.r.o., Maglovec
Vyšný Klátov I57/damfibolitRICORSO, s.r.o., Košice
Záhradné63/dandezitVSK MINERAL s.r.o., Košice
Zbudza67/dkamenná soľPROROGO, s.r.o., Strážske
Zemplínska Široká134/dhorľavý zemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Zemplínske Hámre64/dandezitObec Zemplínske Hámre
Zlatá Baňa62/dpolymetalické rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Zlatá Idka129/dturmalínŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žarnov78/dcementárska sialitická surovinaDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Žarnov I95/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žarnov II103/dvápenec blokovo dobývateľnýSTONEprojekt, s.r.o., Prešov
Žbince135/dhorľavý zemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Batizovce I172/dštrkopieskyPozem. spoloč. urbar. Batizovce
Behynce181/dtehliarske surovinyIPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Lučenec
Čierna Lehota211/ddekoračný kameňŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Čoltovo156/dvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o. Košice
Čoltovo I167/dvápenecKAM - BET, spol. s r.o., Čoltovo
Čučma208/dxenotínUranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves
Folkmárska skala207/dvápenecŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Gelnica - Cu rudy209/dCu rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Gemerská Hôrka177/dsadrovec a anhydritDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Gemerská Poloma180/dmastenecEUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma
Gemerská Ves223/dbaryt, anhydrit, sadrovecŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hajnáčka182/dtehliarske surovinybez právneho nástupcu
Helcmanovce206/dCu rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hnúšťa - Mútnik183/dmastenec a magnezitGE. NE. S. a.s., Hnúšťa
Hnúšťa I - Samo216/dmastenecŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Honce162/dvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Hôrka204/dmangánová rudaŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Hranovnica174/dmelafýr, kremité porfýryEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca
Hrušovo217/dvysokopercentný vápenecŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Husiná184/dčadičKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
Husiná I - Kam. dolina185/dčadičVSK MINERAL s.r.o., Košice
Jaklovce147/dvápenecCalmit, spol. s r.o., Bratislava
Jaklovce I222/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Jaklovce II - azbest221/dazbestŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Jarabina166/dvápenecPOĽANA - podiel. družstvo Jarabina
Jelšava146/dmagnezit, dolomit. magn., dolomitSMZ, a.s. Jelšava
Kameňany210/ddekoračný kameňŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Kamienka165/dvápenecG.O. - Sand s.r.o., Ďurková
Kokava I218/dmastenecRudné bane, š.p. Banská Štiavnica
Konrádovce186/dčadičBAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec
Konrádovce I229/dčadič vhodný pre spracovanie tavenímBazaltové kameňolomy Konrádovce - Sever s.r.o., Lúčenec
Lipovník171/dvápenecKLUBII, s.r.o., Bratislava
Lubeník144/dmagnezit, dolomitický magnezit, dolomitSLOVMAG, a.s. Lubeník
Markušovce176/dvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Markušovce I192/dbarytRudohorská investičná spoloč., a.s. Markušovce
Matejovce nad Hornádom227/dsadrovec, anhydritŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Meliata228/dkeramické ílyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mlynky196/dCu-Fe rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mníšek nad Hnilcom198/dpolymetalické rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mníšek nad Hnilcom I201/dkremeňŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Mokrá Lúka163/dgranit - žulaVSK MINERAL s.r.o., Košice
Muráň I151/ddolomitbez právneho nástupcu
Nižná Slaná143/dsideritŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Nižná Slaná - siderit220/dsideritŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Ochtiná - magnezit205/dmagnezitŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Ochtiná I191/dMo, W rudyBSP - servis, s.r.o., Bratislava
Olcnava149/dvápenecKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
Plaveč175/dštrkopieskyDanucem Slovensko a.s., Rohožník
Plaveč I164/dštrkopieskybez právneho nástupcu
Ploské187/dmagnezitbez právneho nástupcu
Poráč161/dkomplex. Fe, BaSO4, Cu, Hg rudybez právneho nástupcu
Prakovce215/dpolymetalické rudyŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Revúca170/dtehliarske hlinybez právneho nástupcu
Revúčka194/dživcebez právneho nástupcu
Rimavská Baňa188/dbiotitická parabridlicaKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen
Rovné219/dmagnezitINTOCAST Slovakia, a.s., Košice - Šaca
Rovné - Burda189/dmagnezitbez právneho nástupcu
Rožňava I.142/dsideritové rudy s vysokým obsahom CuGEMER-ORR, s.r.o., Bratislava
Rožňava III179/dpolymetalické rudyGEMER-ORR, s.r.o., Bratislava
Rudňany140/dFe, Cu, Hg rudy, baryt, spekularitbez právneho nástupcu
Silická Brezová168/dmramorbez právneho nástupcu
Silická Brezová I169/dvápenecISPA Prešov, s.r.o., Prešov
Slavec154/dvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o. Košice
Slavošovce226/dživceMASEVA, s.r.o. Košice
Slovinky141/dCu rudyRudné bane, š.p. Banská Štiavnica
Smižany158/dtehliarske hlinybez právneho nástupcu
Smižany I213/dsadrovec, anhydritŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Smolník195/dpyrit, chalopyritŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Smolník II202/dkremeňŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Sp. Nová Ves - Novoveská Huta212/drádioaktívne surovinyLudovika Energy, s.r.o., Košice
Sp. Podhradie I - Dreveník152/dtravertínEURO KAMEŇ, s.r.o., Spišské Podhradie
Spišská Belá197/dtehliarske hlinybez právneho nástupcu
Spišská Nová Ves148/dsadrovec a anhydritVSK s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves I160/dsadrovec a anhydritVSK s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves IV173/ddolomit, dolomitický vápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice
Spišská Nová Ves V193/danhydritUranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves
Spišské Podhradie159/dtehliarske hlinybez právneho nástupcu
Spišské Tomášovce157/dpaleogenny pieskovecJURMI, s.r.o., Plavnica
Stará Ľubovňa - Marmon178/dčervené krinoidové kryšt. vápencebez právneho nástupcu
Stará Voda199/dkremeňŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Šivetice214/dkeramické ílybez právneho nástupcu
Štofová dolina203/dkremeňŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Švedlár150/dkremeňbez právneho nástupcu
Tisovec190/dvápenecCalmit, spol. s r.o., Bratislava
Tisovec I225/ddiorit, granodiorit, mramorRudné bane, š.p. Banská Štiavnica
Vlachovo224/dAu, Ag rudybez právneho nástupcu
Vyšné Ružbachy155/dtravertínbez právneho nástupcu
Závadka200/dkremeňŠtátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava
Žehra153/dtravertínbez právneho nástupcu

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Košiciach (XLS; 21,4 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.