Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Košiciach

EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 
Obvodný banský úrad v Košiciach
stav k 01.01.2024

 

Názov DPEv. č.NerastDržiteľ DP - organizáciaPovolená banská činnosť
Bánovce nad Ondavou1/Dzemný plynNAFTA a.s., Bratislavač. 78/2005 - ťažba plynu, TPMR č. 1084-3062/09-IV - zmena č.1 a predĺž. č. 572-2062/2017 - predĺženie
Banské95/DDrahé kamene - drahý opálOPAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Beša75/Dkremičitý piesokbez organizácie
Brehov2/DandezitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barcač. 2791/511/86 - OPD
Brekov4/DvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košiceč. 1110-3689/08-V - OPD,TPVR,TPMR č. 1138-3020/2016 - OPD
Brezina5/Dbentonitbez organizácie
Brezina I 70/DbentonitHEADS Slovakia, s.r.o. , Sokoľč. 1013-2279/2014 - OPD a predĺženie č. 921-2508/2020
Brezina II82/Dperlitbez organizácie
Bystré6/Dtehliarske ílybez organizácie
Čaňa7/DštrkopieskyDanucem Slovensko a.s., Rohožníkč. 186-946/2015, 671-2142/2017, 286-1929/2019, 267-1119/2020, 894-2653/2020-IV,138-303-942/2021, 1302/2021,748-2169/2021
Čemerné8/Dtehliarske ílybez organizácie
Červenica77/Ddrahý opálSlovenské opálové bane, s.r.o., Prešovč. 189-1433/2015-IV - sprístupňovanie starých banských diel na iné účely a ich udržiavanie č. 201-2363/2017 - OPD
Čičava9/Dryodacitbez organizácie
Drienov10/Dtehliarske ílyLeier Baustoffe SK s.r.o., Bratislavač. 745-1833/2016-IV - OPD, 519-1182/2020, č. 104-3247/2021-IV
Dvorníky11/Dkorekčné sialitické ílyDanucem Slovensko a.s., Rohožníkč.1219-3198/2013 - OPD
Fintice12/DandezitLOMY, s.r.o., Prešovč. 114-244/2009 - OPD,TPVR,TPMR č. 870-3621/2011 - zmena BČ,TPVR,TPMR
Fintice I13/DandezitLOMY, s.r.o., Prešovč. 71-793/2008-IV - OPD,TPVR,TPMR č. 656-2314/2018 - predĺženie - odvolanie
Hosťovce16/DvápenecDanucem Slovensko a.s., Rohožníkč. 48-794/2011, 1043-3019/2020 - OPD,TPVR,TPMR
Hubošovce14/Ddioritický porfyritVSK MINERAL s.r.o., Košiceč. 1087-2806/10-IV, 864-2584/2020 - OPD
Juskova Voľa18/DandezitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barcač. 2553/511/88 - OPD
Kapušianské Kľačany19/Dzemný plynNAFTA a.s., Bratislavač. 1154-3028/2014 - ťažba plynu, OZdoZK č. 879-2853/2018 - predĺženie
Košice20/DmagnezitMEOPTIS, s.r.o., Bratislavač. 157-1243/2015 - OPD
Košice IV - Hradová21/DgranodioritEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barcač. 2643/05 - OPD,TPVR,TPMR
Kráľovce22/DštrkopieskyUND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košiceč. 831-2302/2016-IV - OPD
Kučín74/Dzeolit (klinoptilitový ryodacitový tuf)VSK PRO-ZEO s.r.o., Košiceč. 1080-3258/2011 - OPD časti ložiska č. 646-2239/2017 - OPD
Ladmovce25/DvápenecBodroginvest, s.r.o., Košiceč. 894-2012/2012 - OPD,TPMR
Ladmovce I26/DvápenecZemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišovč. 63-394/2008-IV - OPD,TPVR,TPMR č. 914-2348/2012 - predĺženie
Ladmovce II27/Dvápenec"VAPEX, s.r.o. Ladmovce", Ladmovceč. 443-1160/2008 - OPD,TPVR,TPMR č. 974-3476/2015, 926-3261/2020 - predĺženie
Lastomír94/Dzemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislava
Lastovce28/Dtehliarske ílybez organizácie
Majerovce69/Dzeolitizované ryolitové tufy (zeolity)SLOVZEOLIT spol. s r.o., Spišská Nová Vesč. 1293-3702/2012 - OPD
Malá Vieska29/Ddolomitické pieskyCarmeuse Slovakia, s.r.o., Slavecč. 2928/2005 - OPD,TPVR,TPMR č. 888-2341/2016 - zmena BČ
Michaľany30/DbentonitLB MINERALS SK, s.r.o., Košiceč. 902-3389/2011 - OPD
Michalovce31/Dtehliarske íly, haloyzitŠtefan Pristaš, Prešovbez povolenia BČ
Milhosť32/DštrkopieskyUND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košiceč. 725-2588/2015 - OPD, 324-635/2020 - OPD
Močarmany78/Dtehliarske ílyLeier Baustoffe SK s.r.o., Bratislavač. 85-574/2017 - OPD č. 75-91/2019, 960-2720/2019 - OPD
Moravany92/Dzemný plynNAFTA a.s., Bratislavač. 31-294/2017-IV - ťažba ropy a TPMR č. 31-572/2017 - zmeny v rozhodnutí
Nižný Hrabovec34/DzeolitZEOCEM, a.s., Bystréč. 613-2029/2015-VI - OPD
Okružná - Borovník35/DandezitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barcač. 421-1953/2012 do 31.12.2017, č. 888-519/2017 - predĺženie - odvolanie, súd
Oreské36/Dvápenec, dolomit, dolom. vápenecAT ABOV spol. s r.o., Rozhanovceč. 3490/511/1982 - OPD
Pavlovce nad Uhom37/Dzemný plynNAFTA a.s., Bratislavač. 1656/511/98, 2321/2003, 2818/2006, 958-2836/2008, 181-323/2015-IV, 976-2418/2016, 1175-3364/2016 ťažba, predĺženia, zmeny, likvidácie sond
Pavlovce nad Uhom I38/Dzemný plynNAFTA a.s., Bratislava
Pozdišovce39/Dkeramické ílybez organizácie
Pozdišovce I40/Dzemný plyn, gazolínNAFTA a.s., Bratislavač. 2290/05 - ťažba plynu, OZdoZK, TPMR č. 1233-3067/10-IV, č. 1417-3653/10-V, č. 179-423/2015 - predĺženia BČ
Prešov I41/Dkamenná soľbez organizácie
Pusté Čemerné72/Dzeolit (zeolitizovaný, klinoptilitový ryodacitový tuf)bez organizácie
Pusté Čemerné I88/DzeolitZEOLIT s.r.o., Banská Bystricač. 543-1342/2018 - OPD
Rožkovany44/Dštrkopieskybez zásob, bez organizácie
Rudník71/Dkaolín, kaol. pieskyLB MINERALS SK, s.r.o., Košiceč. 980-2602/2012-IV, 575-1671/2020
Rudník I81/Dživcebez organizácie
Rudník II86/DživceLB MINERALS SK, s.r.o., Košiceč. 1188-3350/2009 - OPD č. 349-2284/2019 - OPD
Ruskov45/DandezitKSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolenč. 1918/2005 - OPD TPVR,TPMR č. 1059/2008, 3758/2022 - zmena BČ
Ruskov I46/DandezitPK Metrostav, a.s., Žilinač. 2417/2001 - likvidácia lomu,TPVR,TPMR č. 954/2006 - zmena, zrušenie TP č. 1105-3357/2008 - zmena, TPVR,TPMR
Sedlice48/DdolomitEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barcač. 580/91 - OPD,TPVR,TPMR č. 2403/2006 - zmena
Sedlice I49/DdolomitVSK MINERAL s.r.o., Košiceč. 648-1264/2012-II - OPD,TPVR,TPMR
Skrabské - Starý lom50/Dvápnité slieneZEOCEM, a.s., Bystré 282č. 1196-3418/2016 - OPD
Slanec52/DandezitVSK MINERAL s.r.o., Košiceč. 863-2318/2020-IV - OPD
Svätuše54/DandezitZemplínska plavebná spoločnosť s.r.o., Trebišovč. 1268-3916/2010 - OPD,TPMR č. 964-3010/2015 - predĺženie
Šemša87/Dkeramické ílybez organizácie
Ťahanovce55/Dkeramické ílyLB MINERALS SK, s.r.o., Košiceč. 645-1446/2016 - OPD
Tisinec56/Dtehliarske ílybez organizácie
Trebejov57/DdolomitCarmeuse Slovakia, s.r.o., Slavecč. 984-3471/2007 - OPD,TPVR,TPMR
Trebišov73/Dzemný plyn a sprievodné nerastyNAFTA a.s., Bratislavač. 680-1637/2009-IV - ťažba č. 893-2003/2014-IV - zmena
Trnava pri Laborci58/Dtufitbez organizácie
Včeláre59/DvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o., Slavecč. 983-3681/2007 - OPD,TPVR,TPMR
Vechec60/DandezitVSK MINERAL s.r.o., Košiceč. 1081-3394/2011, 109-110/2012, 957-2886/2020, OPD
Veľaty83/Dbentonitbez organizácie
Vinné62/Dandezitbez organizáciebez povolenia BČ
Vyšná Šebastová65/Ddioritový porfyritIS-LOM s.r.o., Maglovec, Košiceč. 281-1118/2017 - OPD
Vyšný Klátov I64/DamfibolitRICORSO, s.r.o., Košice32-2477/2011 - OPD
Záhradné66/DandezitVSK MINERAL s.r.o., Košiceč. 3000/05 - OPD,TPMR č. 1061-2562/2014 - OPD
Zbudza67/Dkamenná soľPROROGO, s.r.o., Strážskeč. 763-2655/2007 - OPD č. 1134-3010/2016 - predĺženie
Zemplínske Hámre68/DandezitObec Zemplínske Hámreč. 134-323/2009 - likvidácia, TPVR,TPMR
Žarnov84/Dvápenec blokovo dob. a leštiteľnýSTONEprojekt, s.r.o., Prešovč. 306-407/2016 - OPD
Žbince90/Dzemný plyn a gazolínNAFTA a.s., Bratislavač. 185-352/2020-IV - ťažba plynu a TPMR
Batizovce I132/DštrkopieskyPozem. spoloč. urbar. Batizovce067-0340/2019, 1105-3143/2021 z 10.11.2021, likvidácia
Behynce141/Dtehliarske surovinybez organizácienie je povolená
Čoltovo116/DvápenecCarmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec2198/2005 z 18.11.2005, zabezpečenie lomu
Čoltovo I.127/DvápenecKAM - BET, spol. s r.o., Gemerská Hôrka637-2695/2018, OPD
Gemerská Hôrka137/Dsadrovec, anhydritDanucem Slovensko a.s., Rohožník752-2724/2012, OPD
Gemerská Poloma140/DmastenecEUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma765-2428/2010, 430-1299/2020, predĺženie
Hajnačka142/Dtehliarske surovinybez organizácie
Hnúšťa - Mútnik143/Dmastenec a magnezitGE. NE. S., a.s. Hnúšťa818-2613/2013 z 12.11.2013, OPD
Honce122/DvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice331/2006 z 08.03.2006, OPD
Hranovnica - Dubina134/Dmelafýr, kremité porfýryEUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice716-2222/2013 z 23.09.2013, OPD
Husiná144/DčadičKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen873-2722/2021 z 28.09.2021, likvidácia
Husiná I 145/DčadičVSK MINERAL s.r.o., Košice772-2607/2016 z 20.12.2016, OPD
Jaklovce107/DvápenecCalmit, spol. s r.o. Bratislava537-1940/2017 zo 14.11.2017, OPD
Jarabina126/DvápenecPOĽANA - podiel. družstvo Jarabina24-213/2017 zo 06.02.2017, OPD
Jelšava106/Dmagnezit, dolom. magnezit a dolomitSMZ, a.s. Jelšava682-2294/2011 z 31.10.2011, 499-1901/2019, OPD
Kamienka125/Dvápenecbez organizácie
Konrádovce146/Dčadič pre stav. účelyBAZALT PRODUCT s.r.o., Lučenec432-1387/2017 zo 14.08.2017, OPD
Lipovník131/DvápenecKLUBII, s.r.o. Bratislavanie je povolená
Lubeník104/Dmagnezit, dolom. magnezit a dolomitSLOVMAG, a.s. Lubeník1017-3229/2020 z 18.12.2020, OPD
Markušovce136/DvápenecVSK MINERAL s.r.o., Košice405-1122/2018 zo 07.06.2018, OPD
Markušovce I.153/DbarytRudohorská investičná spoločnosť, s.r.o., Markušovce
Mokrá Lúka123/Dgranit - žulaVSK MINERAL s.r.o., Košice921-2623/2015 zo 16.11.2015, OPD
Muráň I111/Ddolomitbez organizácie
Nižná Slaná103/Dsideritbez organizácienariadené opatrenia
Ochtiná I.157/DMo a W rudyBSP - servis, s.r.o. Bratislava389-0953/2020 zo 14.07.2020
Olcnava109/DvápenecKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen396-1316/2020 z 17.04.2020, OPD
Plaveč135/DštrkopieskyDanucem Slovensko a.s., Rohožník460-2221/2018 z 23.10.2018, OPD; 104-0230/2019 z 19.02.2019, likvidácia
Plaveč I124/Dštrkopieskyzásoby vydobyté
Ploské147/Dmagnezit a dolom.magnezitbez organizácie
Poráč121/Dkomplex. Fe,BaSO , Cu,Hg rúdbez organizácie067-0340/2019 z 05.03.2019, Továrišstvo Poráčskeho baníctva, o.z. , sprístupnenie starých banských diel
Poráč I151/DbarytRudohorská investičná spoločnosť, a.s., Markušovce430/2005 z 3.3.2005, OPD
Revúca130/Dtehliarske surovinybez organizácie
Revúčka156/Dživcebez organizácie
Rimavská Baňa148/Dbiotitická parabridlicaKSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen523-1859/2017 z 31.10.2017, 523-2076/2019, predlžené
Rovné - Burda149/Dmagnezitbez organizácie
Rovné II152/Dmagnezitbez organizácie
Rožňava I102/Dsideritové rudy s vysok.obsahom Cubez organizácie
Rožňava III139/Dpolymetalické rudyGEMER-ORR, s.r.o., Bratislava307-1091/2014 z 24.04.2014, OPD
Rudňany100/DFe, Cu, Hg, rudy, baryt, spekularitbez organizácie
Silická Brezová128/Dmramorbez organizácie
Silická Brezová I129/DvápenecISPA Prešov, s.r.o.402-1449/2010 z 21.06.2010, OPD
Slavec114/DvápenceCarmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec920-2837/2015, 329-1251/2020, predĺženie
Slovinky101/DCu rudyRudné bane , š.p. Banská Štiavnica547-1713/2017, 1033-2983/2020, likvidácia
Smižany118/Dtehliarske hlinybez organizácie
Spišská Nová Ves108/Dsadrovec a anhydritVSK s.r.o., Spišská Nová Ves538-1523/2010, 1029-2932/2020-I, predĺženie
Spišská Nová Ves I120/Dsadrovec a anhydritVSK s.r.o., Spišská Nová Ves790-2058/2015 z 09.09.2015, OPD
Spišská Nová Ves IV133/Dkarbonáty pre stavebné účelyVSK MINERAL s.r.o., Košice635-1831/2016 z 10.08.2016, OPD
Spišská Nová Ves V.154/Drádioaktívne U-rudy a Mo, Cu-rudybez organizácie
Spišské Podhradie119/Dtehliarske surovinybez organizácie
Spišské Podhradie I112/DtravertínEURO KAMEŇ, s.r.o., Spišské Podhradie669-1861/2013 z 26.08.2013, OPD povolenie do 31.12.2022
Spišské Tomášovce117/Dpaleogenny pieskovecbez organizácie
Stará Ľubovňa I138/Dčerv. krinoidové kryšt. vápenceG.O. - Sand, s.r.o., Plavnica
Šivetice155/Dkeramické ílybez organizácie
Švedlár110/DkremeňDORO Slovakia, s.r.o., Rožňava
Tisovec150/DvápenecCalmit, spol. s r.o. Bratislava1126-3357/2021-IV z 20.12.2021
Vyšné Ružbachy115/Dtravertínbez organizácie
Žehra113/Dtravertínbez organizácie

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov  – Obvodný banský úrad v Košiciach (XLS; 21,9 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.