Všeobecne záväzné náležitosti podaní

  • Písomné návrhy a podania sa zasielajú na nasledujúce adresy sídiel Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a jednotlivých obvodných banských úradov podľa miestnej a vecnej príslušnosti:
  • Hlavný banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 01 Banská Štiavnica, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593088, e-mail: hbu@hbu.sk, fax: 045/6782288
  • Obvodný banský úrad v Bratislave, Mlynské nivy 44/b, 821 09  Bratislava, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593218, e-mail: obuba@obuba.sk , fax: 02/534 17 300 
  • Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593217, e-mail: obubb@obubb.sk, fax: 048/414 29 41 
  • Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova č. 23, 041 57 Košice, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593219,  e-mail: obuke@obuke.sk, fax: 055/729 65 05 
  • Obvodný banský úrad v Prievidzi, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593220,  e-mail: obupd@obupd.sk, fax: fax: 048/414 29 41 
  • Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Timonova 23, 040 01 Košice, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593221, e-mail: obusnv@obusnv.sk, fax: 055/729 65 05 
  • Podanie možno urobiť aj:
  • osobne doručením príslušných písomností do podateľne úradu denne v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 14:30 hod.,
  • ústne do zápisnice na vyššie uvedených adresách a v uvedených hodinách,
  • faxom alebo elektronicky (e-mailom); písomnú formu takého podania je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) na vyššie uvedenú adresu do troch dní.
  • Z podania musí byť zrejmé:
  • kto ho podáva,
  • akej veci sa týka,
  • čo sa navrhuje.
 1. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.