Zmena nariadenia vlády SR č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

Dátum: 14. 7. 2023

      Na základe návrhu a žiadosti nového vedenia Hlavného banského úradu adresovaného Ministerstvu hospodárstva SR v marci 2023 vo veci zmeny NV SR č. 50/2002 Z. z. bola po cca 4-mesačnom legislatívnom procese dňa 12. júla 2023 schválená vládou SR novela predmetného nariadenia, prijatá UZNESENÍM VLÁDY č.  365/2023.

    Legislatívnou zmenou sa zjednocuje pôvodne nie jednoznačné terminologické znenie v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z., čím sa odstránia pochybnosti pri jednotlivých sadzbách za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu.

Materiál k nahliadnutiu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28578/1


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.