Prepočítavacia tabuľka

V prílohe k zákonu č. 262/2014 Z.z. sú v tabuľke uvedené limitné hodnoty látkového množstva, ktoré sa považuje za nepatrné množstvo látky.

Toto nepatrné množstvo je uvedené v jednotkách "kilomoloch [ kmol ]". Pretože je  táto jednotka je v bežných podmienkach a pre bežné potreby nepoužiteľná, HBÚ pripravil a zverejnil na tomto mieste prepočítavaciu tabuľku tohto nepatrného množstva z jednotky [ kmol ] na váhové [ kg ] a objemové jednotky [ l ]. 

Preto HBÚ k tabuľke zo zákona, ktorá je vlastne prebratá z Nariadenia EPaR (EÚ) 2019/1148, doplnil ďalšie stĺpce. V tejto časti sú najskôr prepočítané hodnoty na koncentráciu čistej látky a potom aj prepočítané hodnoty na prahové koncentrácie. Objemové množstvo bolo na prahové hodnoty prepočítané cez hustotu látky, ktorá bola prepočítaná na prahovú koncentráciu.


Údaje zo zákona
Prepočítanie nepatrného množstva látky
Charakteristika látky
Stĺpec 1
Stĺpec 2
Stĺpec 3
Prepočítaná  hodnota nepatrného množstva pre čistú látku
Prepočítaná  hodnota nepatrného množstva pre prahovú  hodnotu koncentrácie látky
Systematický názov látky
Prahová hodnota koncentrácie vyjadrená hmotnostným zlomkom
Látkové množstvo považované za nepatrné množstvo
molekulová hmotnosť
na hmotnosť
hustota látky
na objem
prahová hodnota koncentrácie
na hmotnosť
hustota prepočítaná na prahovú  koncentráciu
na objem
popisné vlastnosti
Registračné číslo Chemical Abstract Service (CAS)[%][kmol]
[g/mol]
[kg]
[kg/l]
[l]
[%]
[kg]
[kg/l]
[l]
-
Kyselina dusičná 7697-37-23,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,1663,012910,0821,516,6773336,0691,015331,004kvapalina - čerstvá a čistá je bezfarebná, staršia má žltkastú farbu
Peroxid vodíka 7722-84-112,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,1534,01475,1021,453,5191242,5181,05440,340bezfarebná kvapalina
Kyselina sírová 7664-93-915,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,198,079489,8081,835,3601565,3861,12558,147čistá je bezfarebná olejová kvapalina
Nitrometán 75-52-516,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,0661,043,6621,143,2131622,8901,02222,388bezfarebná tekutina charakteristického zápachu
Dusičnan amónny 6484-52-216,00 obsah dusíka vo vzťahu k hmotnosti dusičnanu amónneho 1)0,0780,0435,6031,723,25845,712,2601,3299,225biela kryštalická látka
Chlorečnan draselný 9.4.381140,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,04122,5494,9022,342,0954012,2551,5367,978biela kryštalická látka
Chloristan draselný 7778-74-740,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,04138,555,5422,522,1994013,8551,6088,616bezfarebné kryštály alebo biely prášok
Chlorečnan sodný 9.9.777540,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,04106,444,2582,51,7034010,6441,6006,653biela kryštalická látka
Chloristan sodný 7601-89-040,00 vo vzťahu k hmotnosti látky0,04122,4414,8982,51,9594012,2441,6007,653biela kryštalická látka


Túto prepočítavaciu tabuľku si môžu záujemcovia stiahnuť do počítača: Prepočítavacia tabuľka (XLS; 15 kB)Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.