Ročné správy o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov SR

SPRÁVY O ČINNOSTI HBÚ A OBÚ SR

 

Ročná správa 2023Súbory

HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2023(PDF; 5,54 MB)    
OBÚ v Bratislave* Správa o činnosti OBÚ v Bratislave za rok 2023 (PDF; 1,64 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici* Správa o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici za rok 2023 (PDF; 0,93 MB)
OBÚ v Košiciach*Správa o činnosti OBÚ v Košiciach za rok 2023 (PDF; 0,60 MB) 

Poznámka: * Tabuľky k jednotlivým správam o činnosti OBÚ SR sú v tabuľkovej časti Správy o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2023


                         
Ročná správa 2022Súbory

HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2022 – štandardný formát pre mobilné zariadenia (PDF; 24,017 MB)    
OBÚ v Bratislave*Správa o činnosti OBÚ v Bratislave za rok 2022 (PDF; 1,841 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici*Správa o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici za rok 2022 (PDF; 1,183 MB)
OBÚ v Košiciach*Správa o činnosti OBÚ v Košiciach za rok 2022 (PDF; 595 kB) 

Poznámka: * Tabuľky k jednotlivým správam o činnosti OBÚ SR sú v tabuľkovej časti Správy o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2022


Ročná správa 2021Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2021 – dvojstĺpcový formát (PDF; 9,5 MB)

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2021 – štandardný formát pre mobilné zariadenia (PDF; 8,1 MB)

OBÚ v Bratislave*Správa o činnosti OBÚ v Bratislave za rok 2021 (PDF; 1,1 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici*Správa o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici za rok 2021 (PDF; 1,1 MB)
OBÚ v Košiciach*Správa o činnosti OBÚ v Košiciach za rok 2021 (PDF; 1,1 MB) 

Poznámka: * Tabuľky k jednotlivým správam o činnosti OBÚ SR sú v tabuľkovej časti Správy o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2021

 

Ročná správa 2020 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2020 (PDF; 8,1 MB)

OBÚ v BratislaveSpráva o činnosti OBÚ v Bratislave za rok 2020 (PDF; 6,7 MB)
OBÚ v Banskej BystriciSpráva o činnosti OBÚ v Banskej Bystrici za rok 2020 (PDF; 5,8 MB)
OBÚ v KošiciachSpráva o činnosti OBÚ v Košiciach za rok 2020 (PDF; 6,1 MB)

 

Ročná správa 2019 Súbory
HBÚ a OBÚ SR 

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2019 (PDF; 2 MB)

Prílohy k ročnej správe č. : 1-16 (XLS; 100 kB), 17-20 (XLS; 86 kB), 21-27 (XLS; 73 kB), 28-31 (XLS; 33 kB), 32-48 (XLS; 110 kB), 49. (XLS; 97 kB)

 

Ročná správa 2018 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2018 (PDF; 1,2 MB)

Prílohy k ročnej správe č. : 1-16, (XLS; 110 kB), 17-20 (XLS; 90 kB), 21-27 (XLS; 78 kB), 28-31 (XLS; 36 kB), 32-48 (XLS; 117 kB), 49 (XLS; 96 kB)

 

Ročná správa 2017 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

 Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2017 (PDF; 1,2 MB)

 Prílohy k ročnej správe č. : 1-16, (XLS; 110 kB), 17-20 (XLS; 90 kB), 21-27 (XLS; 78 kB), 28-31 (XLS; 36 kB), 32-48, (XLS; 117 kB), 49 (XLS; 96 kB)

 

Ročná správa 2016 Súbory
HBÚ a OBÚ SR

Správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2016 (PDF; 1,8 MB)

Príloha k ročnej správe za rok 2016 (XLS; 512 kB)

 

Ročná správa 2015 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2015 (PDF; 7,8 MB )
OBÚ v Banskej BystriciSpráva o činnosti OBÚ BB za rok 2015 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v BratislaveSpráva o činnosti OBÚ BA za rok 2015 (PDF; ,3 MB)
OBÚ v KošiciachSpráva o činnosti OBÚ KE za rok 2015 (PDF; 1,7 MB)
OBÚ v PrievidziSpráva o činnosti OBÚ PD za rok 2015 (PDF; 2,1 MB)
OBÚ v Spišskej Novej VsiSpráva o činnosti OBÚ SNV za rok 2015 (PDF; 1,8 MB)

 

Ročná správa 2014 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2014 (PDF; 2,8 MB)
OBÚ v Banskej BystriciSpráva o činnosti OBÚ BB za rok 2014 (PDF; 2 MB)
OBÚ v BratislaveSpráva o činnosti OBÚ BA za rok 2014 (PDF; 1,9 MB)
OBÚ v KošiciachSpráva o činnosti OBÚ KE za rok 2014 (PDF; 1,7 MB)
OBÚ v PrievidziSpráva o činnosti OBÚ PD za rok 2014 (PDF; 2,1 MB)
OBÚ v Spišskej Novej VsiSpráva o činnosti OBÚ SNV za rok 2014 (PDF; 1,9 MB)

 

Ročná správa 2013 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2013 (PDF; 2,1 MB)
OBÚ v Banskej BystriciSpráva o činnosti OBÚ BB za rok 2013 (PDF; 1,4 MB)
OBÚ v BratislaveSpráva o činnosti OBÚ BA za rok 2013 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v KošiciachSpráva o činnosti OBÚ Košice za rok 2013 (PDF; 1 MB)
OBÚ v PrievidziSpráva o činnosti OBÚ PD za rok 2013 (PDF; 1,4 MB)
OBÚ v Spišskej Novej VsiSpráva o činnosti OBÚ SNV za rok 2013 (PDF; 1,1 MB)

 

Ročná správa 2012 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2012 (PDF; 1,9 MB)
OBÚ v Banskej BystriciSpráva o činnosti OBÚ BB za rok 2012 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v BratislaveSpráva o činnosti OBÚ BA za rok 2012 (PDF; 1,4 MB)
OBÚ v KošiciachSpráva o činnosti OBÚ KE za rok 2012 (PDF; 1,1 MB)
OBÚ v PrievidziSpráva o činnosti OBÚ PD za rok 2012 (PDF; 1,5 MB)
OBÚ v Spišskej Novej VsiSpráva o činnosti OBÚ SNV za rok 2012 (PDF; 1,2 MB)

 

Ročná správa 2011 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2011 (PDF; 2,9 MB)
OBÚ v Banskej Bystrici Správa o činnosti OBÚ BB za rok 2011 (PDF; 298 kB)
OBÚ v Bratislave Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2011 (PDF; 530 kB)
OBÚ v Košiciach
Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2011 (PDF; 524 kB)
OBÚ v Prievidzi   Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2011 (PDF; 468 kB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi
Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2011 (PDF; 366 kB)

 

Ročná správa 2010 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2010 (PDF; 1,9 MB)
OBÚ v Banskej BystriciSpráva o činnosti OBÚ BB za rok 2010 (PDF; 633 kB) 
OBÚ v Bratislave
Správa o činnosti OBÚ BA za rok 2010 (PDF; 475 kB)
OBÚ v Košiciach
Správa o činnosti OBÚ KE za rok 2010 (PDF; 527 kB)
OBÚ v Prievidzi
Správa o činnosti OBÚ PD za rok 2010 (PDF; 697 kB)
OBÚ v Spišskej Novej Vsi
Správa o činnosti OBÚ SNV za rok 2010 (PDF; 405 kB)

 

Ročná správa 2009 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2009 (PDF; 1 MB)

 

Ročná správa 2008 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2008 (PDF; 2,7 MB)

 

Ročná správa 2007 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2007 (PDF; 1 MB)
Prílohy k správe za rok 2007prílohy 1-16 (XLS; 154 kB), prílohy 17-20 (XLS; 293 kB), prílohy 21-27 (XLS; 146 kB), prílohy 28-31 (XLS; 44 kB), prílohy 32-48 (XLS; 158 kB)

 

Ročná správa 2006 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2006 (PDF; 1,1 MB)
Prílohy k  správe za rok 2006prílohy 1-20 (XLS; 379 kB), prílohy 21-27 (XLS; 153 kB), prílohy 28-48 (XLS; 225 kB)

 

Ročná správa 2005 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2005 (PDF; 980 kB)
Prílohy k správe za rok 2005tabuľky 1-16 (XLS; 157 kB), tabuľky 17-22 (XLS; 271 kB), tabuľky 23-28 (XLS; 53 kB), tabuľky 29-48 (XLS; 198 kB)

 

Ročná správa 2004 Súbory
HBÚ a OBÚ SRSpráva o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2004 (PDF; 1,4 MB)
Prílohy k správe za rok 2004prílohy 1-15 (XLS; 89 kB), prílohy 16-22 (XLS; 210 kB), prílohy 23-48 (XLS; 203 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.