Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
stav k 31.12.2020

  

Fólio Názov CHLÚ Organizácia (adresa) Nerast
3 Badín I - Skalica STAVMEZ, s.r.o., Bratislava andezit
228 Banská Belá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava kremence
11 Banská Hodruša Slovenská banská spol. s r.o., Hodruša medené rudy (chalkopyrit)
258 Banská Hodruša II. bez organizácie granát
48 Banská Štiavnica Rudné bane š.p., Banská Bystrica rudy Pb, Zn, Cu, Au
49 Banská Štiavnica I SILICA s.r.o., Banská Bystrica kremenec
176 Bartošova Lehôtka Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava keramické íly
216 Bartošova Lehôtka I. - Okolo Salaša REGOS s.r.o., Bratislava bentonit
230 Bartošova Lehôtka II - Paseka Sedlecký kaolín - Slovensko, s.r.o. zeolit
233 Bartošova Lehôtka III SARMAT Ing. Peter Majer, Kremnica keramické íly
261 Bartošova Lehôtka IV EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica Au - Ag rudy
284 Beckov I. Ing. Štefan Seifert – SEIFO TRADING, SNP 73/4-58, 018 51 Nová Dubnica štrky a piesky
127 Beluša CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie vápenec
117 Beluša I. SESTAV, s.r.o., Sihoť 825/85, 019 01 Ilava štrky a piesky
102 Braväcovo Rolta, s.r.o. Brezno kremičitá pararula
4 Breziny VSK MINERAL, s.r.o., Košice andezit
271 Breznička Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava kaolín
93 Bulhary PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina nefelinický bazanit
124 Bystričany bez organizácie andezit
20 Bzenica Kameňolom Sokolec, s.r.o., Bzenica andezit
285 Cigeľ Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza uhlie
268 Cinobaňa bez oganizácie kaolín
286 Čachtice CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 vápenec
5 Čamovce (Belina) PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina čadič
287 Čavoj Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava Ag, Pb, Zn rudy
221 Červeňany Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava hnedé uhlie
129 Čierny Balog I. ROCK WORKS, s.r.o., Brezno granodiorit na dekoračné účely
282 Detva EMED Slovakia Detva Au rudy
68 Detva - Piešť STONES SLOVAKIA, s.r.o., Sereď andezit
161 Divinka (Považský Chlmec - Všivák) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava vápenec bl. dob. a lešt.
92 Dobrá Niva Kamenárstvo, s.r.o., Zlaté Moravce andezit
262 Dolná Lehota EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica Au - Ag rudy
159 Dolná Ždaňa CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, andezit
160 Dolný Kamenec ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, IČO 35 825 286 andezit
8 Dubnica Nad Váhom SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov štrky a piesky
6 Dúbrava Rudné bane š.p., Banská Bystrica antimónové rudy a žuly
75 Dúbrava I Rudné bane š.p., Banská Bystrica kremence
259 Dúbravica bez organizácie diatomit
89 Gregorova Vieska LB MINERALS SK, s.r.o., Košice žiaruvzdorné íly
229 Halič WMJ company, s.r.o., Bratislava keramické íly
288 Handlová Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza uhlie
191 Hliník II Rudné bane š.p., Banská Bystrica kremenec (limnokvarcit)
192 Hliník III Rudné bane š.p., Banská Bystrica kremenec (limnokvarcit)
120 Hliník nad Hronom LEVITRADE, s.r.o., Levice ryolit
283 Hliník nad Hronom I REGOS s.r.o., Bratislava bentonit
211 Hliník nad Hronom IV BENOX. s.r.o., Banská Bystrica bentonit
138 Horná Mičiná ZEDA BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o., Banská Bystrica dolomitický vápenec
71 Horná Štubňa VSK MINERAL, s.r.o., Košice andezit
178 Horné Opatovce Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava perlit
140 Horné Pršany bez organizácie dolomit
86 Horné Srnie I. Cemmac a.s. Horné Srnie vápenec,slieňovec
152 Horné Strháre GRAVEL SAND, s.r.o., Tuhár piesok
226 Horné Strháre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava lignit
150 Horné Vestenice VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, 972 22 dolomit
99 Horný Tisovník AMAS, s.r.o., Podrečany andezit
289 Hôrka nad Váhom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava sľudy
13 Hrabovo Obec Kalinovo kremité piesky
174 Hrabovo - Tovík II Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava kaolinické piesky
263 Hrabovo I Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava sklárske piesky alebo kaolinické piesky
203 Hrabovo II Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava kaolinické piesky
290 Hradište Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o., IČO 50266799, Východná 2338/21, 911 08 Trenčín dolomit
291 Hrádok bez organizácie, zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona dolomit
193 Hrnčiarska Ves - Maštinec bez organizácie tehliarske hliny
257 Hrochoť Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava bentonit
292 Hrušové bez organizácie vápenec
101 Ilava bez organizácie, zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona tehliarské suroviny
96 Jablonové Kameňolomy Nord 2, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava vápenec
180 Jasenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava W / Au rudy
175 Jastrabá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava perlit
21 Kalinovo - Zlámanec ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo kremenec
90 Kalinovo III ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo kremité piesky
276 Kalinovo IX Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava keramické íly
235 Kalinovo V. Briežky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava žiaruvzdorné íly
247 Kalinovo VI ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo žiaruvzdorné íly
250 Kalinovo VII ŽIAROMAT, a.s., Kalinovo kremence
272 Kalinovo VIII Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava kaolín
173 Kallinovo IV Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava azbest
144 Klastava bez organizácie andezit pre stavebné účely
293 Klížské Hradište KAROB,s.r.o.,958 45 Ješkova Ves 85, IČO:36322504 vápenec
243 Klokoč bez organizácie Au rudy
172 Kokava nad Rimavicou II Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava mastenec
275 Kokava nad Rimavicou IV Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava grafit
238 Kopernica - Čertov Vrch Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava keramické íly
267 Kopernica I bez oganizácie bentonit
274 Kopernica II KOPERKOMIN, s.r.o., Kremnica bentonit
278 Kopernica III BENOX. s.r.o., Banská Bystrica bentonit
225 Kosorín - Janova Lehota Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava lignit
294 Kostolné Mitice bez organizácie , zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona dolomit
24 Králiky bez organizácie pieskovec
72 Kralovany - Bystrička PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina granodiorit
25 Kraľovany II Vladimír Sopúch CaV, Veličná dolomity
18 Kremnica ORTAC, s.r.o., Kremnica Au, Ag rudy
200 Krivoklát Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava vápenec, sliene
295 Krnča Porfix Sand s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany kremenec
296 Krnča II. SLOVSKAL s r.o., Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 503 kremenec
58 Krnišov KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen andezit
77 Krupina EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice andezit
70 Ladce II. Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa, Ladce vápenec, sliene
280 Látky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava kremeň
30 Lehôtka pod Brehmi LBK PERLIT, s.r.o., Lehôtka pod Brehmi perlit
213 Lehôtka pod Brehmi I Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava perlit
245 Lieskovec EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica bentonit
201 Lietava-Drieňovica Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., L. Lúčka vápenec, sliene
81 Lietavská Lúčka STEINBRUCH Žilina, s.r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina, IČO 51 157 161 slienitý vápenec
88 Lietavská Svinná Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka vápenec
83 Liptovská Ondrašová SST, a.s., Žilina tehliarske suroviny
31 Liptovská Porúbka EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice porfyrit (melafýr)
251 Liptovské Kľačany KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. vápenec
220 Lišov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava andezit
217 Lopej I Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava vápenec blokovo dobývateľný
149 Ľuboreč bez organizácie andezit
222 Ľuboriečka Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava hnedé uhlie
76 Lučenec I KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen tehliarske suroviny
32 Lučenec II - Fabianka Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec tehliarske suroviny
126 Ludrová Poľnohospodárske družstvo Ludrová travertín
297 Lúka I. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava dol. na chem.-tech.úč.
29 Lúky pod Makytou Drevkam Lúky, s.r.o., Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO 52624773 pieskovec
265 Lutila ENERGOGAZ, a.s., Košice bentonit
266 Lutila II EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica keramické íly
281 Lutila III REGOS s.r.o., Bratislava bentonit
130 Malá Bytča Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové štrky a piesky
33 Malá Lehota KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen andezit
125 Malá Lehota I. KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen pyroxenandezit
82 Malachov Rudné bane š.p., Banská Bystrica Hg rudy
153 Malachov Rudné bane, n.p. Banská Bystrica Hg rudy
298 Malé Kršteňany V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava dolomit
122 Malé Kršteňany I. V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava dolomitické piesky
299 Malé Kršteňany II V.D.S. a.s. Bratislava, Martinengova 18, 811 02 Bratislava dolomit
112 Martin Brantner Fatra, s.r.o., Martin tehliarske suroviny
252 Medzibrod bez organizácie Au, Ag, Sb, As rudy
184 Mičiná - Hrabec Cementárne a vápenky, š.p., Trenčín kremičito ílovité vápence
273 Mládzovo Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava kaolín
147 Močiar bez organizácie diatomit
300 Modrová Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava dolomit
301 Modrová I Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava dolomit
223 Modrý Kameň bez organizácie hnedé uhlie
302 Mojtín Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava váp. na chem.-tech.úč.
303 Mojtín I. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava váp. na chem.-tech.úč.
156 Môťová EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice andezit
104 Nitrianske Pravno Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce (zmena 624-1929/2019) tehliarské suroviny
97 Nová Baňa bez organizácie ryolit
304 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza, Matice slovenskej 10, Prievidza uhlie
305 Nové Mesto nad Váhom Technické služby mesta NMnV, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vápenec
279 Očová I Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava keramické íly
270 Očová II bez oganizácie keramické íly
242 Oravská Polhora bez organizácie alebo Mineral, spol. s r.o., Žilina mineralizované I-Br vody
209 Oravský Biely Potok Marián Balún - BAPA, Trstená pieskovec
123 Ostrá Lúka bez organizácie andezit
100 Palúdzka Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391 štrkopiesky
240 Pinciná GEOCOMPLEX, a.s., Bratislava bituminózne horniny
98 Pliešovce Obecné lesy Pliešovce. s.r.o., Pliešovce kremence
121 Podhradie AKE, s.r.o., Priemyselná 11, 971 01 Prievidza andezit
306 Podlužany I. PD Podlužany, 956 52 dolomit
37 Podrečany bez organizácie magnezit
232 Pohorelá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava blokovo dobývateľný a leštiteľný granodiorit
38 Poltár II - Červeň bez organizácie keramické íly
115 Poltár IV bez organizácie kaolín
157 Poltár V GRAU, s.r.o., Lučenec tehliarske hliny
148 Poltár VI bez organizácie kaolinické piesky
141 Pondelok bez organizácie keramické íly alebo kameninové íly
254 Pondelok I bez organizácie kaolín
171 Poniky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava vápence
307 Poruba Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava keramické íly
308 Preseľany nad Nitrou bez organizácie tehliarské suroviny
151 Prievidza I. bez organizácie, zánik oprávnenia v súlade s § 27 ods. 13 písm. b) banského zákona tehliarské suroviny
309 Pružina Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava váp. na chem.-tech.úč.
310 Pružina I. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava váp. na chem.-tech.úč.
42 Rajec Dolkam Šuja a.s.Rajec, 015 01 dolomit
188 Rajecká Lesná Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava dolomit
44 Rakša STONES SLOVAKIA, s.r.o., Sereď dolomit
114 Ráztočno TOWER BC, a.s., Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza dolomit
311 Rožňové Mitice CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 vápenec, dolomit
94 Ružiná Vápencový priemysel Ružiná, spol. s r.o. vápenec pre dekoračné účely
103 Ružmberok I Mesto Ružomberok vápenec
43 Ružomberok MAB 04, s.r.o., Ružomberok tehliarske suroviny
145 Ružomberok II BAŇA Ružomberok, spol. s r.o. pieskovec a dolomity
118 Ružomberok III PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina dolomity
132 Ružomberok IV AGRODRUŽSTVO BELAN Ružomberok dolomity
269 Sampor EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica keramické íly
56 Sása GEOtrans - LOMY, s.r.o., Sása andezit
80 Selce STAVMEZ, s.r.o., Bratislava vápenec
264 Sklené Teplice Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava zeolit
239 Slovenská Ľupča Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava vápenec
312 Solčany Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava keramické íly
50 Stará Kremnička Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. kremenec - bentonit
113 Stará Kremnička I. (Kotlište) Rudné bane š.p., Banská Bystrica limnokvarcit a bentonit
177 Stará Kremnička II Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. limnokvarcit (kremence)
128 Stožok PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina andezit
47 Stráňavy-Polom Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy- Lom Polom, P.O.BOX č. B 44 Pošta 1, Žilina dolomit, vápenec
155 Sučany PREFA invest, a.s., Sučany štrkopiesky
313 Súlovce bez organizácie (organizácia zanikla bez právneho nástupcu (ZKŠ š.p. Bratislava)) kremenec
214 Šalková KARTIK, s.r.o., Banská Bystrica dolomitický vápenec
85 Šiatorošská Bukovinka Koľajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice andezit
55 Šíd zlievareské piesky
170 Šíd I bez organizácie zlievareské piesky
52 Špania Dolina Rudné bane š.p., Banská Bystrica medené - rudy, opustené haldy
53 Špania Dolina I Rudné bane š.p., Banská Bystrica medené rudy
181 Špania Dolina II Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava medené rudy
54 Šumiac JASPI, s.r.o., Revúca vápenec
59 Tekovská Breznica Skalex N B, s.r.o., Banská Bystrica čadič
78 Točnica Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava žiaruvzdorné a kameninové íly
158 Točnica I bez organizácie keramické íly
218 Tomášovce LB MINERALS SK, s.r.o., Košice keramické a tehliarske íly
314 Trenčianska Turná bez organizácie tehliarské suroviny
315 Trenčianske Mitice I. DOLMIT s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín vápenec
87 Tuhár GEOFARMA, s.r.o., Tuhár mramor
57 Tunežice PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina grestenit
61 Turčianska Štiavnička bez organizácie tehliarske suroviny
136 Turie PK Metrostav, a.s. Žilina, Kragujevská 11, 010 01 Žilina dolomit, vápenec
137 Turie I. bez organizácie dolomit
260 Uderiná bez oganizácie magnezit
255 Uhorské EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica kaolín
106 Uľanka Miroslav Greško - BIELOSTAV, Tajov kremité piesky
224 Vátovce Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava hnedé uhlie
116 Veľká Čierna KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen dolomit
215 Veľká Čierna I. Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391 dolomit
246 Veľká nad Ipľom bez organizácie diatomit
277 Veľký Lom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava hnedé uhlie
189 Vidiná - Halier Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec tehlliarske hliny
64 Vígľaš GEOtrans - LOMY, s.r.o., Sása pyroxenický andezit
134 Vígľaš I EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice andezit
133 Vrícko DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Príbovce vápenec
63 Vrútky EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice žula
107 Vrútky I. - Lipovec BRA-VUR, a.s., Vrútky štrkopiesky
182 Vyhne Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava Fe rudy
197 Vyhne - Klokoč Rudné bane š.p., Banská Bystrica magnezit
236 Vysoká Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava Cu - Mo rudy
316 Závada RPD Závada, 955 01 dolomit
65 Zelené Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec tehliarske suroviny
237 Zlatno Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava medené rudy
79 Zuberec Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. vápenec
66 Zvolen bez organizácie tehliarske suroviny
74 Žarnovica Slovenská banská spol. s r.o., Hodruša andezit
244 Žiarska Kotlina Rudné bane š.p., Banská Bystrica bentonity a limnokvarcity

  

Súbor na stiahnutie: Evidencia chránených ložiskových území – Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici