Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Bratislave

Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov – Obvodný banský úrad v Bratislave