Evidencia dobývacích priestorov - Obvodný banský úrad v Bratislave

EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 
Obvodný banský úrad v Bratislave
stav k 31.5.2021

  

Názov DP Ev. č. Nerast Držiteľ DP - organizácia Povolená banská činnosť
Bažantnica 113/A sklárske piesky SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným, 900 55 Lozorno 51 Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č.18-22/2008, č. 953-2652/2010, č. 484-1582/2015, č. 550-2385/2016 a č. 577-2246/2018 .
Bohunice 101/A zemný plyn bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Bohunice I. 102/A zemný plyn bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Boleráz 041/A tehliarske hliny Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2811/2005, č. 85-1152/2007 a č. 419-1562/2012.
Borinka – Prepadlé 010/A vápenec bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Borský Jur 046/A tehliarske suroviny ECOBOR, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava Likvidácia hliniska - rozh. č. 2802/1990.
Borský Jur I 093/A kvartérne pieskovce, neogénne íly, prachovce bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Borský Jur II 094/A kvartérne piesky bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Borský Peter 115/A sklárske a zlievarenské piesky NAJPI a.s., Kaplinské pole 20, 905 01 Senica Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 11-12/2009, č. 767-3252/2014 a č. 28-970/2015.
Borský Peter I 118/A sklárske a zlievarenské piesky LESSAND a.s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava bez povolenia
Buková 085/A vápence a dolomitické vápence Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., 919 10 Buková Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 552-2531/2007 . Likvidácia severnej časti lomu - rozh. č. 566/2000 a č. 1111-3132/2010.
Cajla 045/A vápenec bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Čierne Kľačany 092/A andezit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Priemyselná 6, 042 45 Košice Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 174/2007, č. 114-256/2013 a č. 638-2178/2013.
Chtelnica 079/A karbonatické zlepence a pieskovce Vitenckameň s.r.o., Kúria 104/2, 922 05 Chtelnica bez povolenia
Dechtice 066/A stavebný kameň (vápenec) JIVA – TRADE, s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 3267/2006 a č. 34-2140/2016 v znení rozh. HBÚ č. 895-1725/2016. Likvidácia časti lomu - rozh. č. 28-137/2016 v znení rozh. HBÚ č. 219-729/2016.
Dechtice I 049/A dolomitické piesky Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice č. 488 bez povolenia
Devín 071/A granodiorit SVP, š.p., OZ Bratislava*, Karloveská 2, 842 17 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2289/1998 a zn. 2915/2005.
Devínska Nová Ves II 095/A neogénne íly Esterian, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava bez povolenia
Dolný Lopašov 055/A dolomity – dolomitické piesky Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV, 922 04 Dolný Lopašov Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 1416/1998 a č. 96-282/2020
Feld 120/A horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava bez povolenia
Gajary 078/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2221/1993, č. 702/1999, č. 929/2001 a č. 818-2823/2012.
Gbelce 042/A tehliarske suroviny bez oprávnenej organizácie (DP bez evidovaných zásob výhradného ložiska) bez povolenia
GBELY 015/A naftenicko – parafinická ropa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2176/1993.
Gbely I. 013/A tehliarske suroviny CIHELNA GBELY, s.r.o., Naftárska 965, 908 45 Gbely Likvidácia časti hliniska - rozh. zn. 764/2006.
Gbely III 073/A lignit Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 92-138/2009.
Golianovo 100/A zemný plyn ENGAS, s.r.o., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 1643/1998 , č. 2631/2001 a č. 256-1202/2015.
Hlohovec I. 043/A štrkopiesky bez oprávnenej organizácie (činnosť v DP z rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Hlohovci o nemožnosti nakladania s pozemkami v DP pozastavená v roku 2006) bez povolenia
Hontianske Trsťany – Hrondín 037/A andezity ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 975/1989.
Horná Krupá 069/A zemný plyn COMAG spol. s r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 758/1998.
Horné Túrovce 053/A kremence Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 22/2005 a č. 19-916/2016.
Hostie 035/A dolomity – dolomitické piesky Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť Hostie, Hlavná 359, 951 94 Hostie Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 651-2631/2016*.
Hradište pod Vrátnom – Dolinka 063/A dolomitické piesky Roľnícke družstvo "Vrátno", 906 12 Hradište pod Vrátnom Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 45/1994.
Hubina 048/A dolomit CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 68-1384/2017.
Jablonica 039/A vápenec CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 1502/1993.
Jakubov I 089/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2222/1993 a č. 2254/1994.
Jelenec 005/A kremence bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Kostolište 107/A zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 339/1994, č. 1019-2727/2010 a č. 722-2432/2014.
Krátke Kesy 110/A mineralizované vody s obsahom jódových a brómových solí bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Lančár 077/A dolomit – stavebný kameň Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, 922 03 Šterusy 199 Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 97-283/2020.
Láb 026/A ropa, zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 1292/1986.
Levice III. - Zlatý Onyx 038/A travertín a onyxový mramor LEVITRADE, s.r.o., Sokolovská 2, 934 01 Levice Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 785-3426/2008 a č. 32-2439/2017.
LOŠONEC 057/A melafýr ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2504/2003.
Machulince I. 040/A tehliarska surovina bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Malé Leváre 019/A štrkopiesky bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Mojzesovo 096/A íl pre tehliarsku výrobu bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Myjava I. 047/A tehliarska surovina Tomišová Alžbeta, obch. meno Alžbeta Tomišová ARMAT, Tehelná 468/21, 907 01 Myjava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 870-2870/2009.
Obyce 022/A andezity Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Bernolákova 61, 953 11 Zlaté Moravce Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 224-2277/2016.
Obyce I. 031/A andezity bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Okoč 074/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2356/2006, č. 582-1874/2014 a č. 176-1048/2019.
Okoč I. 106/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 585-1870/2014 v znení jeho opravy pod č. 585-2390/2014 a rozh. č. 175-1049/2019.
Pernek 012/A vápenec DB REAL FINANCE, s.r.o., 029 56 Zákamenné č. 1071 Likvidácia časti lomu - rozh. zn. 643-2924/2010.
Pezinok 097/A antimónové rudy METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o., Malacká cesta 2223, 902 01 Pezinok Zabezpečenie BD a likv.lomu - rozh. č. 810/1999.
Pezinok I. 060/A tehliarska surovina Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., Tehelná 9, 902 01 Pezinok Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 67-670/2011.
Pezinok II. 109/A zlato – arzenopyritové a antimónové rudy ELGEO - BANSKÁ, s.r.o., Antolská 27, 969 01 Banská Štiavnica Muzeálne využívanie BD - rozh. č. 265-2035/2019 (Org. ELGEO - Trading, s.r.o., Pezinok). Zabezpečenie BD - rozh. č. 1823/1998.
Plavecké Podhradie 021/A vápence bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Plavecký Peter 009/A vápenec bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Plavecký Štvrtok I 091/A zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh.č. 2224/1993, č. 2515/2004, č. 784-3004/2008 a č. 127-169/2012.
PODBRANČ I 080/A stavebný kameň (vápenec) ORNOX Invest, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 1537/2002 a č. 61-237/2013.
Pohranice 064/A vápenec V.D.S. a.s., Martinengova 18, 811 02 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 191/2006, zn. 993-3447/2009, č. 502-1957/2012 a č. 81-2507/2016.
Prašník I. 036/A dolomit LOMtrans, s.r.o., 925 51 Šintava č. 672 Likvidácia lomu - rozh. č. 551-3180/2007 a č. 857-3049/2013. Opatrenia o dočasnom zastavení výkonu likvidačných prác v pravej časti lomu nariadené rozh. č. 857-3050/2013.
Rohožník III. 030/A vápenec CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník Dobývanie výhradného ložiska -rozh. zn. 2892/2006/I a č. 134-716/2012.
Rohožník IV 062/A slieň bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Rybník nad Hronom 011/A andezit ČESATO, s.r.o., Haanova 2614/48, 851 04 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2303/1991.
Semerovo 024/A tehliarske hliny bez oprávnenej organizácie po 3. výberovom konaní bez povolenia
Sološnica 056/A melafýr ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 52/1998 a zn. 2209/2006.
Sološnica I 088/A ílovce CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 1776/2005, č. 65-992/2007, č. 869-3265/2010 a č. 547-2357/2015.
Studienka – Závod 020/A ropa a zemný plyn (sprievodný nerast lignit) NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2179/1993.
SUCHOHRAD 018/A zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 2226/1993, č. 1019-2727/2010 a č. 722-2432/2014.
Šajdíkove Humence 001/A zlievarenské piesky KERKOSAND spol. s r.o., 906 07 Šajdíkove Humence 134 Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 985/2001, č. 1099-3425/2010 a č. 186-1542/2017.
Šaštín 072/A sklárske a zlievarenské piesky LB MINERALS SK, s.r.o., Tomášikova 35, 043 22 Košice Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 1076/2001, č. 2769/2002, zn. 2610/2004, zn. 1761/2006, zn. 202-1451/2007, č. 72-2443/2009, č. 862-3198/2013 a č. 415-2065/2018.
ŠOPORŇA 051/A štrkopiesky V.D.S. a.s., Martinengova 18, 811 02 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 624-3111/2007 a č. 177-720/2018.
Špačince 098/A zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava bez povolenia
TRAKOVICE 086/A zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 273/1994.
Trstín 084/A dolomit a vápnitý dolomit ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska a likvidácie časti lomu - rozh. č. 1042/1999, č. 621-1982/2011 a č. 463-3073/2018.
Trstín I 117/A dolomit vhodný na chemickotechnologické spracovanie ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 479-3135/2016.
Unín I 076/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava *Likvidácia BD - sond - rozh. č. 980/2004, č. 1825/2005 a č. 899-2909/2009.
Veľké Kostoľany 103/A zemný plyn bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Veľký Grob 104/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 3270/2006 a č. 855-2948/2014.
Veľký Grob I. 105/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 3270/2006.
Volkovce 029/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 666-2707/2008 v znení opravy chyby pod č. 666-2707/2008/I.
Vrbové I. – Prašník 006/A vápenec bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Vysoká 014/A zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava - určená na ochranu VL bez povolenia
Vysoká pri Morave III. - časť A 065/A štrkopiesky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 260/2007, č. 246-1033/2014, č. 216-881/2018 a č. 273-1699/2020.
Vysoká pri Morave III. - časť B 114/A štrkopiesky bez oprávnenej organizácie po 2. výberovom konaní bez povolenia
Záhorská Ves 116/A horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 650-2421/2014.
Záhorská Ves I 119/A horľavý zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 891-2847/2020
ZÁVOD 081/A ropa a zemný plyn NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 856/1994, Osobitný zásah do zemskej kôry - rozh. č. 858/2001, č. 33-624/2011 v znení opravy chyby pod č. 33-624/2011/I a č. 757-2488/2014, Likvidácia BD - sond - rozh. č. 924-3285/2018.
Zlaté Moravce II. 004/A tehliarska hlina (íl) Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce Dobývanie výhradného ložiska - rozh. č. 479-3135/2016.
Žirany 087/A vápenec Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava Dobývanie výhradného ložiska - rozh. zn. 100/2004/I a zn. 1796/2006.

Vysvetlivky :

V DP vyznačených modrou farbou stratili k nim predtým uvedené organizácie oprávnenie na dobývanie výhradných
ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov, alebo k nim aktuálne prebieha výberové konanie


DP vyznačené zelenou farbou sú evidované bez organizácie po dvoch neúspešných výberových konaniach,
alebo z iného dôvodu


VL - organizácia určená na ochranu výhradného ložiska

* SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava

 

Súbor na stiahnutie: Evidencia dobývacích priestorov – Obvodný banský úrad v Bratislave